Webinar Ontwikkelagenda AI-hub Brightlands

verbinding abstract

In februari is de AI-hub Brightlands van start gegaan. Momenteel wordt met een aantal partners intensief gewerkt aan de Ontwikkelagenda voor de AI-hub Brightlands. Een agenda die richting geeft aan de ambitie van de AI-hub Brightlands om de sociale en economische opgaven van de regio Limburg en daarbuiten aan te pakken.

Bijvoorbeeld opgaven rond duurzame welvaart en de menselijke maat in de digitale transitie en gericht op toepassingsgebieden zoals de publieke dienstverlening, publieke veiligheid, duurzame industrie, gezondheid en zorg.

AI-hub Brightlands deelt graag de stand van zaken rond deze Ontwikkelagenda en nodigt uit om deel te nemen aan het webinar op 27 mei 2021 en deze agenda te bespreken en verder te verrijken. Martin Paul, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht en Kees van der Klauw, coalitiemanager van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) gaan als bijzondere gastsprekers in op de samenwerking tussen de AI-hub Brightlands en de NL AIC. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de betekenis van de toegekende financiering uit het Nationaal Groeifonds aan het AiNed investeringsprogramma  van de NL AIC.

U kunt zich aanmelden op de site van AI-hub Brightlands via de button hiernaast.

 

 

Delen met:

Event informatie

Datum

27/05/2021

Tijden

15:00

Locatie

Online event

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.