Webinar Mensgerichte AI (voorbereiding MIT-regeling)

Op 15 maart 2022 is de landelijke MIT-regeling voor ondersteuning van AI-projecten van het mkb van start gegaan. Met als doel de AI-innovatiekracht in Nederland te stimuleren en de versnelde toepassing van nieuw ontwikkelde AI-technologie te realiseren.

Voor deze subsidie komen projecten in aanmerking die bijdragen aan de generieke ontwikkeling van AI door de inzet van ‘machine learning’ waaronder ‘supervised learning’ (gesuperviseerd leren), ‘unsupervised learning’ (ongesuperviseerd leren) en ‘reinforcement learning’ (bekrachtigingsleren).
Een van de drie criteria waar de projecten op worden beoordeeld is: “de aanpak van het project (moet) oog hebben voor betrouwbare en mensgerichte AI. Betrokkenen bij de AI-toepassing (bijvoorbeeld burgers en/of werknemers) worden zoveel mogelijk betrokken in het maken van keuzes over de ontwikkeling en het gebruik”.

Werkpakket Legal

Maar wat betekent ‘mensgerichte AI’? Hoe richt je een AI-systeem zodanig in dat is voldaan aan de criteria voor mensgerichte AI? Hoe borg je als gebruiker dat het AI-systeem ‘mensgericht’ is en blijft? Om te waarborgen dat een AI-toepassing aan de eisen van betrouwbare en mensgerichte AI voldoet en blijft voldoen, kan een werkpakket ‘legal’ worden ingericht. In dit werkpakket kan worden onderzocht op welke wijze wordt gewaarborgd dat de AI-toepassing betrouwbaar en mensgericht is en blijft.

Programma

In dit webinar wordt ingegaan op de volgende vragen:

  • Wat is mensgerichte AI?
  • Wanneer voldoet een AI-systeem aan dit criterium?
  • Hoe kun je vaststellen of een AI-systeem aan dit criterium voldoet?
  • Hoe borg je dat een AI-systeem aan dit criterium blijft voldoen?

Voor wie is dit webinar interessant?

  • Data science bedrijven die betrouwbare en mensgerichte AI willen ontwikkelen.
  • Opdrachtgevers die betrouwbare en mensgerichte AI willen gebruiken.
  • Toezichthouders van partijen die betrouwbare en mensgerichte AI willen gebruiken.
  • Partijen die in willen schrijven op de MIT-regeling.
  • Partijen die in de aanvraag voor de MIT-regeling een werkpakket Legal willen opnemen.

Interesse in deelname?

Het webinar wordt georganiseerd door BG.legal en LegalAIR, Jos van der Wijst is uw gastheer en spreker tijdens dit webinar. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden, via deze link kunt u zich inschrijven. Wilt u meer informatie over de MIT-regeling? Bezoek dan de website van RVO voor de planning, voorwaarden en actuele informatie.

Delen met:

Event informatie

Datum

04/04/2022

Tijden

14:00

Locatie

Online

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.