Webinar ‘AI-innovaties voor hersengerelateerde aandoeningen’

Datum

21 juli 2024

Locatie

Online

Aanmelden

Eén op de 4 mensen in Nederland heeft een hersengerelateerde aandoening en de verwachting is dat dit aantal de komende decennia alleen maar zal toenemen. Artificiële Intelligentie (AI) is een technologie die veel kan betekenen voor vermindering van de ziektelast en/of de verbetering van de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. De Nederlandse AI Coalitie, Hoofdzaken en JAIN hebben eerder dit jaar een uitvraag gedaan naar AI-innovaties die de kwaliteit van leven verbeteren of het ziekteproces remmen of stoppen bij mensen met een hersengerelateerde aandoening.

De eerste drie AI-innovaties op dit vlak zijn inmiddels geselecteerd om verder te begeleiden. Zij zijn onderdeel van een reeks AI-innovaties binnen Gezondheid en Zorg die worden geholpen met het versneld naar de markt te brengen, opschalen en in contact komen met de juiste partijen. De geselecteerde AI-innovaties zijn (in willekeurige volgorde):

  • EMODETECT: Een wearable dat epileptische aanvallen voorspelt voordat ze plaatsvinden en de patiënt/verzorger/familie alarmeert over de naderende aanval.
  • IMAGINE: AI Diagnose- en monitoringsproduct ten behoeve van behandelingsstrategieën voor patiënten met ernstige depressie.
  • PRAAT: Biomarker voor diagnostiek: spraak verraadt veel over stemming, spanning, articulatie en denkpatroon. Door automatische spraakherkenning en -analyse wordt spraak ingezet om een hersenaandoening te identificeren (diagnostiek en screening).

Belangrijke redenen waarom deze AI-innovaties zijn gekozen:

  • Heeft maatschappelijke meerwaarde;
  • Beantwoordt de vraag van de gebruiker;
  • Patiënt- en/of gebruikersparticipatie is al vormgegeven in het project;
  • Meerdere samenwerkende partijen zijn betrokken;
  • Is op te schalen naar (inter)nationaal niveau;
  • Draagt bij aan het invullen van een of meer van de randvoorwaarden van de organiserende partijen.

Webinar
Op 16 september 2021 organiseert de werkgroep Gezondheid en Zorg een webinar over deze AI-innovaties. Tijdens het webinar worden de AI-innovaties gepresenteerd en wordt er aandacht besteed aan de uitdagingen.

Interesse?
Dit webinar is interessant voor partijen in het werkveld, onderzoekers, gebruikers, investeerders, patiënten en overige geïnteresseerden. Heeft u interesse om deel te nemen? Meld u dan aan via bovenstaande link.

Delen via:

Andere evenementen

ECP Jaarfestival 2024

21 november 2024

Fokker Terminal - Den Haag

Bekijk evenement

AI in de GGz

22 november 2024

Rode Hoed, Amsterdam

Bekijk evenement