Webinar ‘AI-innovaties voor hersengerelateerde aandoeningen’

Hersenen

Eén op de 4 mensen in Nederland heeft een hersengerelateerde aandoening en de verwachting is dat dit aantal de komende decennia alleen maar zal toenemen. Artificiële Intelligentie (AI) is een technologie die veel kan betekenen voor vermindering van de ziektelast en/of de verbetering van de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. De Nederlandse AI Coalitie, Hoofdzaken en JAIN hebben eerder dit jaar een uitvraag gedaan naar AI-innovaties die de kwaliteit van leven verbeteren of het ziekteproces remmen of stoppen bij mensen met een hersengerelateerde aandoening.

De eerste drie AI-innovaties op dit vlak zijn inmiddels geselecteerd om verder te begeleiden. Zij zijn onderdeel van een reeks AI-innovaties binnen Gezondheid en Zorg die worden geholpen met het versneld naar de markt te brengen, opschalen en in contact komen met de juiste partijen. De geselecteerde AI-innovaties zijn (in willekeurige volgorde):

  • EMODETECT: Een wearable dat epileptische aanvallen voorspelt voordat ze plaatsvinden en de patiënt/verzorger/familie alarmeert over de naderende aanval.
  • IMAGINE: AI Diagnose- en monitoringsproduct ten behoeve van behandelingsstrategieën voor patiënten met ernstige depressie.
  • PRAAT: Biomarker voor diagnostiek: spraak verraadt veel over stemming, spanning, articulatie en denkpatroon. Door automatische spraakherkenning en -analyse wordt spraak ingezet om een hersenaandoening te identificeren (diagnostiek en screening).

Belangrijke redenen waarom deze AI-innovaties zijn gekozen:

  • Heeft maatschappelijke meerwaarde;
  • Beantwoordt de vraag van de gebruiker;
  • Patiënt- en/of gebruikersparticipatie is al vormgegeven in het project;
  • Meerdere samenwerkende partijen zijn betrokken;
  • Is op te schalen naar (inter)nationaal niveau;
  • Draagt bij aan het invullen van een of meer van de randvoorwaarden van de organiserende partijen.

Webinar
Op 16 september 2021 organiseert de werkgroep Gezondheid en Zorg een webinar over deze AI-innovaties. Tijdens het webinar worden de AI-innovaties gepresenteerd en wordt er aandacht besteed aan de uitdagingen.

Interesse?
Dit webinar is interessant voor partijen in het werkveld, onderzoekers, gebruikers, investeerders, patiënten en overige geïnteresseerden. Heeft u interesse om deel te nemen? Meld u dan aan via bovenstaande link.

Delen met:

Event informatie

Datum

16/09/2021

Tijden

14:00

Locatie

Online

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.