Symposium Data Spaces (data delen)

Data speelt een cruciale rol in de digitale economie. Met data wordt economische en maatschappelijke waarde gecreëerd en door data te delen neemt het potentieel van deze waarde toe. De reden hiervoor is dat data op zichzelf een waardevol goed is dat op allerlei manieren kan worden gebruikt om waarde te creëren en te innoveren. Vaak betreft het data die afkomstig is uit verschillende publieke en/of private organisaties. En veel data is eigenlijk eigendom van individuele personen.

Data onmisbaar voor AI-toepassingen

Om AI-toepassingen mogelijk te maken, is data onmisbaar. Algoritmes hebben data nodig om te kunnen leren. En kunnen vervolgens worden gebruikt om optimale beslissingen te helpen nemen in tal van toepassingsgebieden. De Nederlandse AI Coalitie werkt al sinds de start van de coalitie aan dit onderwerp samen met diverse partijen om de ontwikkelingen op het gebied van data delen te versnellen.

Het beter benutten van data en het faciliteren van datadeling is een wereldwijd thema (OESO en G20) en enorm in ontwikkeling. Door nieuwe regelgeving en overheidsinvesteringen gaat er de komende jaren ook veel veranderen. Er zijn veel landelijke, regionale, sectorale en soms zelfs technologie-gerichte initiatieven rondom data delen in Nederland. Daarnaast zijn er ook private initiatieven zoals Gaia-X, die zich richten op zowel het delen van data als op de onderliggende cloudinfrastructuur.

Om deze ontwikkelingen optimaal te benutten en daarmee op te schalen, bundelen we de krachten van de werkgroep Data Delen met de Nederlandse Gaia-X hub, de Data Sharing Coalition en GO FAIR. Samen met andere organisaties organiseren we van 21 tot 23 maart 2023 een groot congres over data delen in Den Haag. Tal van Nederlandse en internationale kopstukken vertellen hier hun verhaal. Er is ook aandacht voor de use cases die vanuit de NL AIC zijn ontwikkeld.

Interesse?

Dit symposium is een unieke kans om door Nederlandse en internationale sprekers te worden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van data delen. Als u zich bezighoudt met het mogelijk maken van het ontsluiten van data binnen en buiten organisaties, dan is dit symposium zeker relevant voor u. Het programma is nog in opbouw, kijk hier voor meer informatie. U kunt zich hier ook aanmelden. Deelname is gratis, er wordt wel een vergoeding voor de catering gevraagd.

Delen met:

Event informatie

Datum

21/03/2023

- 23/03/2023

Tijden
Locatie

Postillion, Den Haag

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.