AI-toepassingen voor Veiligheid, Vrede en Recht

Datum

18 juli 2024

Locatie

Online event

Aanmelden

Veiligheid, Vrede en Recht zijn gebieden die constant aandacht vragen. Niet alleen de waarborging van fysieke veiligheid van onze economie en burgers maar ook de digitale veiligheid staat onder druk. Artificiële Intelligentie (AI) speelt hier een steeds grotere rol in bij de bescherming tegen deze dreigingen. AI-toepassingen worden steeds vaker gebruikt om veiligheidsprofessionals en beslissers te ondersteunen, maar tegelijkertijd brengt deze inzet ook risico’s met zich mee, zoals;

 • Welke randvoorwaarden moeten gesteld worden om een juist evenwicht te vinden tussen toepasbaarheid en AI-kwetsbaarheden en -afhankelijkheden?
 • Hoe komen we tot een effectieve, veilige en mensgerichte aanpak van deze toepassingen?

De werkgroep Veiligheid, Vrede en Recht (VVR) van de Nederlandse AI Coalitie zorgt ervoor dat de relevante nationale spelers binnen dit ecosysteem elkaar nog beter kunnen vinden, afstemmen en samenwerken op inhoud en resultaat. Gezamenlijk hebben ze een publicatie over bovenstaande vraagstukken geschreven.

Wanneer en voor wie?
Bent u werkzaam bent in het veiligheidsdomein, ofwel in de justitiële keten of in de defensie keten? Dan bent u van harte welkom om de presentatie hiervan bij te wonen op 17 februari 2022 van 15.00 tot 16.30 uur.

De publicatie wordt op hoofdlijnen besproken door Joris den Bruinen, voorzitter VVR en directeur Security Delta (HSD) en Marlou Snelders, coördinator VVR en Innovation Liaison Security Delta (HSD). Daarnaast wordt het officieel overhandigd aan Annemiek Nelis (Directeur Innovatie, Kennis en Strategie (Ministerie van Justitie en Veiligheid).

Na deze bijeenkomst bent u geïnformeerd over:

 • De veelzijdige toepassingen en ontwikkelingen die in de publicatie vermeld staan. Denk bijvoorbeeld aan de rol van de werkgroep VVR, de risico’s en randvoorwaarden voor de toepassingen van AI en de focusgebieden met relevante use cases op privacy-bestendige informatiedeling, AI voor beslisondersteuning, AI voor cybersecurity en taal- en spraaktechnologie.
 • Een aantal praktische use cases die in de publicatie omschreven staan.

Programma:

 • 15.00 uur Opening
  – Presentatie VVR-publicatie
  – Overhandiging publicatie aan Annemiek Nelis (Directeur Innovatie, Kennis en Strategie (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
  – Toelichting use cases
 • 16.30 uur Afsluiting

Interesse?
Kijk hier voor meer informatie over het online evenement en de mogelijkheid om u aan te melden.

Delen via:

Andere evenementen

AI in de GGz

22 november 2024

Rode Hoed, Amsterdam

Bekijk evenement