Bijdrage NL AIC aan Data Driven Healthcare event

Op het Data Driven Healthcare event organiseert de werkgroep Gezondheid en Zorg een sessie waarbij de top 5 inzendingen van de prijsvraag ‘AI-oplossingen voor zorgtransformatie’ op het podium worden gezet. De innovatoren laten zien hoe hun oplossingen bijdragen aan de maatschappelijke vraagstukken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Data en datagedreven technologieën staan steeds vaker aan de basis van behandelingen en beslissingen in de gezondheidszorg. De beschikbaarheid van data zoals medische gegevens en de uitwisseling hiervan is daarbij essentieel.

Artificiële Intelligentie biedt mogelijkheden om voorspellingen en aanbevelingen te doen, en om intelligente ondersteuning te bieden bij beslissingen. Dat maakt zulke systemen in toenemende mate een belangrijk onderdeel van digitale zorg.

Tijdens het congres komen de volgende thema’s aan bod:

  • Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg
  • Gepersonaliseerde zorgpaden
  • Netwerkzorg
  • Cloud strategy
  • Kansen en uitdagingen van AI in de zorg

Interesse?

Kijk hier voor meer informatie over het programma van het netwerkcongres over data en AI-toepassingen en om u aan te melden. Bezoek deze pagina voor meer informatie over de werkgroep Gezondheid en Zorg. Neem bij vragen contact op met Pieter van Kuilenburg.

Delen met:

Event informatie

Datum

24/05/2023

Tijden
Locatie

Jaarbeurs, Utrecht

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.