FAQ

Blijf up-to-date van het laatste nieuws omtrent de NL AIC
Inhoudsopgave

Contact

Heeft u vragen? Mail naar info@nlaic.com. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Inhoudsopgave

Algemeen

De NL AIC is een publiek-private samenwerking, waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken. De coalitie heeft als doel de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. Ze wil Nederland in een voorhoedepositie krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden. De NL AIC functioneert als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land.
De impact van AI op onze welvaart en ons welzijn is nu al merkbaar in vrijwel alle economische sectoren en reikt tot in ons privéleven. De verwachting is dat dit in de komende jaren zal toenemen. De scope van de NL AIC is dan ook breed waarbij we ons richten op vijf generieke thema’s, ook wel bouwstenen genoemd (zie Bouwstenen), die van belang zijn voor alle toepassingsgebieden zoals Gezondheid en Zorg en Landbouw en Voeding (zie toepassingsgebieden). De NL AIC wil een duurzame ecosysteem rol spelen in AI voor Nederland. Het investeringsplan AiNed van de NL AIC heeft een tijdshorizon van ongeveer zeven jaar waarin we ons nu richten op een programmering van activiteiten voor de eerste twee jaar. Op basis van datagedreven inzichten, lessons learned en actuele omstandigheden worden de volgende fasen verder vormgegeven. Ten slotte heeft de NL AIC een internationale dimensie waarbij wij ons richten op het beïnvloeden en benutten van het beleid en middelen van de Europese Commissie, op de positionering van Nederland als vooraanstaand AI- land en op samenwerking met belangrijke partnerlanden in Europa en daarbuiten.
AI staat voor Artificiële Intelligentie, een technologische ontwikkeling die sterk bepalend is en wordt voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Door het generieke karakter van de technologie zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privé leven en de maatschappij. Het is moeilijk te definiëren wat AI precies inhoudt, maar vaak wordt de volgende omschrijving gehanteerd: Het vermogen van een systeem om externe gegevens correct te interpreteren, om te leren van deze gegevens, en om deze lessen te gebruiken om specifieke doelen en taken te verwezenlijken via flexibele aanpassing. Dit vermogen is traditioneel voorbehouden aan mensen.

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op het gebied van vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd: Data Delen, Human Capital, Mensgerichte AI, Research en Innovatie en Startups en Scale-ups. Deze bouwstenen zijn belangrijk voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden (sectoren).  De bouwstenen zijn duidelijk als van gemeenschappelijk belang naar voren gekomen in verkennende gesprekken met veel spelers in het veld. Wij verwachten dat ze de komende jaren belangrijk zullen blijven.
Elke bouwsteen heeft een werkgroep, waarin deelnemers kunnen aansluiten, voor het aanpakken van sectoroverstijgende uitdagingen en kansen. De werkgroepen zijn de kennis- en ervaringsbron van en voor deelnemers. Zij bepalen gezamenlijk en met hulp van een coördinator en een voorzitter zelf hun aanpak en onderwerpen.
Als deelnemer aan de NL AIC kunt u bij inschrijving aangeven aan welke bouwstenen u een bijdrage wilt leveren. Daarnaast is het als deelnemer mogelijk kennis te nemen van de voortgang en resultaten van alle andere bouwstenen.

Toepassingsgebied

Voor de ontwikkeling van kennis en ervaring in de toepassing van AI in Nederland is het van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring worden ontwikkeld en mogelijk toegepast kunnen worden in andere sectoren. Op dit moment zijn er vanuit de NL AIC  werkgroepen in de volgende Toepassingsgebieden actief: toepassingsgebieden Cultuur, Defensie, Energie en Duurzaamheid, Financiële Dienstverlening, Gezondheid en Zorg,  Haven en Maritiem, Landbouw en Voeding, Mobiliteit, Transport en Logistiek, Onderwijs, Publieke Diensten, Technische Industrie, en Veiligheid, Vrede en Recht.
Als deelnemer aan de NL AIC kunt u bij inschrijving aangeven aan welke toepassingsgebied(en) u een bijdrage wilt leveren. Verschillende mensen uit deelnemende organisatie kunnen in verschillende toepassingsgebieden deelnemen. Daarnaast is het mogelijk als deelnemer kennis te nemen van de voortgang en resultaten van andere toepassingsgebieden via bijvoorbeeld (online) evenementen.
Als deelnemer aan de NL AIC kunt u bij inschrijving aangeven aan welke werkgroep(en) u een bijdrage wilt leveren. Verschillende mensen uit deelnemende organisatie kunnen in verschillende werkgroepen deelnemen. Daarnaast is het mogelijk als deelnemer kennis te nemen van de voortgang en resultaten van andere werkgroepen via bijvoorbeeld (online) evenementen.

Deelname

Rechtspersonen, specifiek het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke of andere organisaties kunnen deelnemen aan de NL AIC. Natuurlijke personen (individuen) kunnen niet als zodanig deelnemen maar wel als vertegenwoordiger van genoemde organisaties. We nodigen u graag uit de pagina met meer informatie over de criteria voor deelname te raadplegen.
Meedoen met de Nederlandse AI Coalitie betekent: Snel starten met nieuwe initiatieven en projecten. Bundelen van krachten en leren van anderen. Toegang tot relevante contacten en organisaties in het Nederlandse AI-veld. Partner zijn bij nieuwe investeringsimpulsen voor AI. Meewerken aan een sterke propositie van Nederland op het gebied van kennis en innovatie in Europa.
Om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland worden twee varianten om deel te nemen aangeboden. Organisaties kunnen op twee niveaus meedoen: via een participatielidmaatschap  of via een introductielidmaatschap. We nodigen u graag uit de pagina met meer informatie over deelname te raadplegen.
Deelname aan de NL AIC is in principe op jaarlijkse basis. We stellen het zeer op prijs als u zich voor langere tijd aan de NL AIC wilt verbinden.

Organisatie

De NL AIC ontvangt een financiële bijdrage vanuit het Ministerie van EZK en vanuit het Ministerie van BZK voor het opstarten van inhoudelijke projecten en voor het faciliteren van de coördinatie en supportactiviteiten van de werkgroepen. Ook ontvangt de NL AIC contributie van deelnemers aan de NL AIC voor het (deels) financieren van inhoudelijke projecten en netwerkactiviteiten en ondersteuning van de werkgroepen.
De Coalitiedesk verzorgt de dagelijkse ondersteuning van de werkgroepen en is een vraagbaak voor deelnemers. Daarnaast wordt vanuit dit team de administratie, communicatie en voortgangsrapportage verzorgd en worden deelnemers ondersteund in het verkrijgen van middelen uit bijvoorbeeld EU-fondsen.
Het Programmateam is de inhoudelijke motor van de NL AIC en brengt alle kennis en ervaring uit de werkgroepen in bouwstenen en toepassingsgebieden samen. Zij adviseert en informeert het Strategieteam en is verantwoordelijk voor implementatie van beleid naar de deelnemende organisaties in toepassingsgebieden en bouwstenen.
Het Strategieteam bestaat uit representatieve beleidsvertegenwoordigers uit onderzoek en onderwijs, overheid, bedrijfsleven en AI-eindgebruikers en maatschappij. Het team houdt zich bezig met strategie, beleid en voortgang op hooflijnen en stakeholdermanagement.
De organisatiestructuur van de NL AIC bestaat naast de werkgroepen in bouwstenen en  toepassingsgebieden uit drie bestuurlijke entiteiten: Strategieteam, Programmateam en de Coalitiedesk.
De NL AIC is oorspronkelijk een initiatief van VNO-NCW MKB-Nederland, het ministerie van EZK, TNO, Seedlink, Philips, Ahold Delhaize, IBM, en Topteam dutch digital delta.

Overig

AI Ned

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

    Pods insluiten fout: pod niet gevonden

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.