Deelnemers

De schaarste van AI talent en het missen van een AI expert zal binnen de verschillende sectoren een beperkende factor zijn in de ontwikkeling van AI in Nederland.
Blijf up-to-date van het laatste nieuws omtrent de NL AIC
Bijdragen aan de ontwikkeling van AI in Nederland?
Sluit je dan aan bij de NL AIC.

Algemeen contact

Heeft u vragen? Mail naar info@nlaic.com. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Laatste berichten

Home > Coalitie deelnemers
Onze missie is om organisaties in staat te stellen te leren van klanten en klantcontact. Met Conversational Analytics analyseren wij niet alleen voice (mbv spraakherkenning), maar ook chat, mail, socials, etc.. Met ons self-service AI platform stellen we jou in staat waste call reductie en digitalisering te realiseren, en kwaliteit te verhogen.
Onze algoritmes op maat helpen jou de optimale keuzes te maken voor je organisatie. Voorspel nauwkeurig en razendsnel wanneer je machines onderhoud nodig hebben, welke behandeling het beste is voor je patiënt en waar de aandelenprijs naartoe gaat. Objectief én betrouwbaar. Relai – waar AI menselijk wordt
SYMSON zet Artificial Intelligence in om bedrijven te helpen hun prijzen en demand forecasts te optimaliseren.
Sustainable Innovation Wij helpen ondernemingen om succesvol te zijn door hun bedrijfsmodellen te vernieuwen, nieuwe technologieën te adopteren en nieuwe manieren van werken te leren. Wij zijn gespecialiseerd in Data Gedreven / Platform modellen en het gebruik van AI en Blockchain om dit te ondersteunen.
Saxion is een hogeschool voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). In Deventer, Enschede en Apeldoorn studeren ruim 27.000 studenten. Saxion biedt uiteenlopende opleidingen en afstudeerrichtingen aan, zowel voor nationale als internationale studenten. Samen met bedrijven en instellingen wordt door onze lectoraten praktijkgericht onderzoek gedaan.
Experience data heeft als missie om mens en machine optimaal te laten samenwerken op basis van ervaringsdata, zodat een organisatie leuker, beter en effectiever werkt. Onze focus ligt op operationele kernprocessen. Daar helpen we organisatie met het effectief toepassen van Machine Learning, data gedreven werken en Kunstmatige assistentie.
Iedereen met psychische problemen kan terecht bij de ruim 13.500 professionals van Parnassia Groep. Wij behandelen en begeleiden jaarlijks ruim 180.000 patiënten. Wij doen dit in kleinschalige behandelteams gevestigd in 70 gemeenten en in en rondom 600 huisartsenpraktijken.
SURF is de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek in Nederland. Meer dan 100 onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland werken in de coöperatie SURF samen om de kansen van digitalisering ten volle te benutten. Met als doel: beter en flexibeler onderwijs en onderzoek.
FreezerData is een hightech digitaal platform. Het systeem is ontwikkeld met expertise van IJskoud BV, dat al sinds 1935 voorop loopt in koeltechniek. Door gebruik te maken van innovatieve technologie en algoritmen voorspelt FreezerData wanneer er noodzakelijk onderhoud aan koelinstallaties gepleegd moet worden.
Amberscript is expert op spraakherkenning en tekstanalyse en helpt overheid, onderwijs en media bedrijven met het zo accuraat mogelijk overzetten van audio naar data met custom spraakherkenningsengines en software voor het bewerken en analyseren van tekst.
De BOM bouwt samen met ondernemers aan een duurzame Brabantse economie. We delen kennis, vormen netwerken en verstrekken kapitaal aan vernieuwende Brabantse ondernemingen en duurzame energieprojecten. Daarnaast stimuleren we buitenlandse ondernemingen om zich in Brabant te vestigen en helpen we Brabantse bedrijven met uitbreiding in het buitenland.
Largest academic hospital in the Netherlands with the strategy to implement and develop AI to improve health care.
Nefemed is de belangenorganisatie van producenten, importeurs en handelaren van medische hulpmiddelen en medische technologie. Kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van medische hulpmiddelen en technologie voor de patiënt staat bij Nefemed centraal.
De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) voert brede toekomstverkenningen uit op het snijvlak van technologie en samenleving die domeinoverstijgend en interdisciplinair zijn. Het Algemeen Bestuur (AB) van STT bestaat uit topmensen uit de overheid, het bedrijfsleven, de onderzoekswereld en uit maatschappelijke organisaties.
Blockheating levert echt duurzame IT infrastructuur voor HPC en Edge toepassingen. Bij voorkeur als managed bare metal, maar bij voldoende homogene requests ook PaaS. Echt duurzaam is voor ons groene stroom, geen airco/warmtepomp en warmte inzetten als verwarming voor tuinders.
HollandBIO vertegenwoordigt en verbindt life sciences bedrijven in Nederland. Samen werken we aan een maatschappij waarin biotechnologie maximaal bijdraagt aan gezondheid, duurzaamheid en economische groei. We zorgen dat biotech innovaties snel en breed beschikbaar komen en gaan obstakels die de ambities van onze koplopers in de weg staan te lijf.
De brancheorganisatie van schade- en levensverzekeraars. Ook herverzekeraars, InsurTechs, premiepensioeninstellingen en ondernemingen die zich bezighouden met banksparen zijn bij ons aangesloten. Wij behartigen de belangen van alle leden, spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en verbinden zo de verzekeringssector met de samenleving.
Brede UAS, vele vakgebieden; zwaartepunten Health, Sustainable Energy & Environment, en Smart Region. Toepassingsgericht onderzoek & onderwijs: snel groeiende activiteiten op gebied Applied AI & Data Science, aangejaagd vanuit zwaartepunt Smart Region (incl. Smart Industry) en in nauwe aansluiting bij regionale hub.
RELX (voorheen Reed Elsevier) is een Europees bedrijf dat informatie- en data-analyses biedt aan professionals als artsen, jusristen en wetenschappers. Wij passen AI-technologieën als Machine Learning toe om relevantere inzichten te verschaffen aan die professionals. Dat doen we onder meer via een van de Tech Hubs van Elsevier, in Amsterdam.
BG.legal is een advocatenkantoor. Een team van advocaten, juristen en niet-juristen houdt zich bezig met juridische aspecten van data/AI. Wij vertalen het juridische naar de praktijk. Veel van onze cliënten zijn data science startups/scale-ups of hun klanten (overheden).

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.

Versnellen, Vergroten, Verbinden.