Deelnemers

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is.
Blijf up-to-date van het laatste nieuws omtrent de NL AIC
Bijdragen aan de ontwikkeling van AI in Nederland?
Sluit je dan aan bij de NL AIC.

Algemeen contact

Heeft u vragen? Mail naar info@nlaic.com. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Laatste berichten

Home > Coalitie deelnemers
AI Lab One is a consulting and development agency based in The Hague and working on AI Innovation for private and public entities. Currently involved in the Govtech, Insurance, and Healthcare industries.
Wekelijkse nieuwsbrief over de belangrijkste ontwikkelingen en inzichten rondom artificial intelligence en de impact op bedrijven, banen en de maatschappij.
At Aidence we rally the brightest minds to drastically improve medical diagnostics using AI Our team consists of data science, medical and regulatory experts, supported by experienced advisors and critical users. Together we built Veye Chest and Veye Reporting, our first AI clinical applications for early lung cancer diagnosis and reporting.
Artificiële Intelligentie & Recht is een rechtskundig adviesbureau met een focus op innovatieve technologieën zoals mensgerichte AI, Machine Learning, Big Data, IoT, Blockchain, VR & Quantum Computing. Onze juristen & policy consultants zijn leading in hun vakgebied, anticiperen op technologische game changers en faciliteren exponentiële innovatie.
Amberscript is expert op spraakherkenning en tekstanalyse en helpt overheid, onderwijs en media bedrijven met het zo accuraat mogelijk overzetten van audio naar data met custom spraakherkenningsengines en software voor het bewerken en analyseren van tekst.
Amsterdam Data Science (ADS) is een netwerkorganisatie, met academische en commerciële partners, dat heeft bijgedragen aan het opbouwen van een sterk Data Science en AI ecosysteem in Amsterdam. Wij brengen academici, bedrijfsleven en samenleving samen om op hoog niveau Data Science en AI-onderzoek en onderwijs te ontwikkelen.
In Amsterdam UMC werken we aan academische patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs & opleidingen. We willen onze patiënten het allerbeste bieden wat de moderne geneeskunde kan bereiken. Daarbij gaan we uit van wetenschap die we binnen eigen onderzoekszwaartepunten hebben ontwikkeld en waarin we internationaal excelleren.
Largest academic hospital in the Netherlands with the strategy to implement and develop AI to improve health care.
At AskAnna, we build a platform to collaborate on data & analytics so you can use the result in your decision-making process. We created an environment to structure your data science projects and make it easy to use it in your daily operation.
Sustainable InnovationWij helpen ondernemingen om succesvol te zijn door hun bedrijfsmodellen te vernieuwen, nieuwe technologieën te adopteren en nieuwe manieren van werken te leren.Wij zijn gespecialiseerd in Data Gedreven / Platform modellen en het gebruik van AI en Blockchain om dit te ondersteunen.
BG.legal is een advocatenkantoor. Een team van advocaten, juristen en niet-juristen houdt zich bezig met juridische aspecten van data/AI. Wij vertalen het juridische naar de praktijk. Veel van onze cliënten zijn data science startups/scale-ups of hun klanten (overheden).
Wij streven naar een wereld waar data gebruikt wordt om duurzame beslissingen te nemen. Wij geven beheerders van industriële assets nieuwe inzichten om hun opbrengsten te behalen, door beelden om te zetten in betekenisvolle grafieken en nummers met behulp van AI. Dit voor o.a. het vinden van kapotte zonnepanelen en kwaliteitscontrole van producten.
Blockheating levert echt duurzame IT infrastructuur voor HPC en Edge toepassingen. Bij voorkeur als managed bare metal, maar bij voldoende homogene requests ook PaaS. Echt duurzaam is voor ons groene stroom, geen airco/warmtepomp en warmte inzetten als verwarming voor tuinders.
De BOM bouwt samen met ondernemers aan een duurzame Brabantse economie. We delen kennis, vormen netwerken en verstrekken kapitaal aan vernieuwende Brabantse ondernemingen en duurzame energieprojecten. Daarnaast stimuleren we buitenlandse ondernemingen om zich in Brabant te vestigen en helpen we Brabantse bedrijven met uitbreiding in het buitenland.
Bij Breda University of Applied Sciences studeren zo’n 7.700 studenten uit binnen- en buitenland. Bij ons kun je terecht voor een hbo-bachelor- en masteropleidingen, onder andere op het gebied van Artificial Intelligence , maar ook voor wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen.
Het CBS levert als hét statistische bureau van Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie.
Ciphix is a fast-growing RPA & AI implementation company focused on taking the robot out of the human. Ciphix does this by helping organizations to offload repetitive manual tasks to a digital workforce of AI-powered software robots. By working closely together with technology partners we enable state-of-the-art intelligent automation solutions.
At Clappform we incorporate all your data on one platform to make you the data-driven company you strive to be.
Bezig om een startup op te rechten, om bij te dragen aan de duurzame groei van bedrijven.
Technologie en data bieden kansen voor elke organisatie. Maar deze vernieuwing wringt soms. Organisaties lopen tegen juridische vraagstukken, maatschappelijke belangen, en nieuwe normen aan. Organisaties willen hierin de regie behouden. Wij helpen organisaties maatschappelijk verantwoord te innoveren met digitale technologie en data.

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.

Versnellen, Vergroten, Verbinden.