NL AI Congres 2023

Het is bijna zover! Op 12 april 2023 ontvangen we u graag bij het Nederlandse AI Congres 2023 in de Jaarbeurs. Met het thema “Van aanjagen naar implementatie” nodigen we u uit mee te denken en te praten over AI-toepassingen, de verbinding op te zoeken met andere bezoekers en te luisteren naar verschillende experts uit binnen- en buitenland.

12 april 2023

Jaarbeurs, Utrecht

Programma
08.30 - 09.30
|
Inloop en koffie
09.30 - 09.45
|
Welkom door Eppo van Nispen tot Sevenaer
09.45 - 10.15
|

Doorbraken in AI (VERSES)

10.50 - 11.15
|
Energy break in de AI Community Zone
11.15 - 12.15
|

Sessieronde 1

 • Lightning Talks door veelbelovende startups
 • Data Delen op internationaal niveau
 • AI–oplossingen via ELSA Labs
 • AI voor diagnostics and predictive maintenance in de technische industrie
 • Neurowetenschap Deepdive (incl Q&A Karl Friston)
13.15 - 13.25
|

Intro middagprogramma Kees van der Klauw

15.00 - 15.30
|
Energy break in de AI Community Zone
15.30 - 16.30
|

Sessieronde 2

 • Impact van AI en deep fakes op onze omgeving
 • NOLAI: AI in het onderwijs
 • De Europese AI Verordening: Toezicht en Innovatie
 • Briljante Mislukkingen & Inzichten
 • Learning Communities – Best practices
 • Werkgroep Gezondheid en Zorg
16.30
|
Afsluiting met prijsuitreiking award Briljantste Mislukking & AIZ-award
17.00
|
Netwerk borrel in de AI Community Zone

Het programma

Om uw dag zo waardevol mogelijk te maken, kunt u naast de plenaire sessies kiezen welke sessierondes u wilt bijwonen. Daarnaast biedt de dag uitvoerig gelegenheid om te netwerken en kennis op te doen van innovatieve start-up en scale-up projecten in de AI Community Zone. Als Coalitie-deelnemer haalt u het meeste uit uw dag om vooraf koffiemomentjes in te plannen met andere deelnemers. Bezoek hiervoor de online Community.

Toegang voor deelnemers van de NL AIC is gratis (Zolang de voorraad strekt). Voor andere bezoekers geldt een bijdrage van €175.

09.45 - 10.15 | Doorbraken in AI (incl. Karl Friston)

De eerste presentatie van de dag wordt verzorgd door Verses, waar de wereldberoemde neurowetenschapper Karl Friston de leiding heeft over AI-innovatie. Een vrij zeldzame aangelegenheid, die we graag met u delen. Meer informatie over de exacte invulling van de presentatie volgt zeer binnenkort.

“The form, structure, and states of our embodied brains do not contain a model of the sensorium – they are that model. Every aspect of our brain and body can be predicted from our environment.” – Karl Friston

Sprekers: Dan Mapes (Oprichter van Verses) & Karl Friston (Hoofdwetenschapper bij Verses)

10.15 - 10.50 uur | Strategie NL AIC en samenwerking AiNed in 2023

Anita Lieverdink en Joris den Bruinen presenteren u de gezamenlijke strategie voor de bijdrage aan het Nederlandse AI-ecosysteem voor 2023. Enkele initiatieven en samenwerkingen worden hierin uitgelicht. Waaronder de samenwerking met het door de NL AIC ontwikkelde AiNed programma. Chairman of the Board Willem Jonker zal tijdens een interview met Kees van der Klauw de verbinding met de belangrijkste actuele programma’s toelichten.

Er is voldoende gelegenheid voor interactie tussen de sprekers en het publiek.

Sprekers: Anita Lieverdink & Joris den Bruinen (Voorzitters programmateam), Willem Jonker (Voorzitter bestuur Stichting AiNed) & Kees van der Klauw (Coalitiemanager NL AIC)

10.50 - 11.15 uur | Energy break in de AI Community Zone

Deze interactieve plek is de hele dag geopend en biedt ruimte om te netwerken en nieuwe AI innovaties van veelbelovende startups te zien en actief te testen. De kracht van een coalitie zit hem in de mate van synergie. Het opzoeken van de verbinding is daarbij essentieel en tevens erg leuk!

Tip: maak gebruik van het community platform voor het engageren van afspraken met andere deelnemers.

11.15 - 12.15 uur | Sessieronde 1
Lightning Talks door veelbelovende AI Start-Ups

Nederland kent 7 AI-Hubs die zich regionaal inzetten om te verbinden en AI-initiatieven te stimuleren. Tijdens deze sessie zetten zij 7 startups in de schijnwerpers die middels dynamische ‘Lightning Talks’ in 5 minuten hun verhaal pitchen. Het belang en de kansen van AI innovatie binnen het MKB worden gesteund door het AiNed programma. Laat u inspireren, stel uw vragen en zoek verbinding.

De startups en AiNed zijn de hele dag genodigd en aanwezig in de AI Community Zone.

Data Delen op internationaal niveau

In deze breakout sessie leert u o.a. meer over het ontsluiten van data over grenzen heen en het Center of Excellence for Data Sharing & Cloud (CoE-DSC). Verder wordt er ingaan op de bredere ontwikkelingen binnen Europa, waar TNO een studie naar heeft gedaan. Ook krijgt u inzicht in de samenwerkingen rondom enkele lopende initiatieven, waarin diverse concepten worden getoetst zoals Federated AI en MPC.

Sprekers: Peter Verkoulen, Pepijn Groen & Frans van Ette

AI–oplossingen via ELSA Labs

In deze interactieve sessie vertellen wij u over de concrete stappen die wij met de ELSA Labs zetten om tot betrouwbare en mensgerichte AI-oplossingen te komen. We lichten de learnings van twee ELSA Labs toe en wisselen met u van gedachten over o.a. verantwoorde implementatie van AI en welke uitdagingen hierin het meest dwingend zijn.

Sprekers: o.a. Mirjam Plantinga & Maurice Groten

AI voor diagnostics & predictive maintenance in de technische industrie

De werkgroep Technische Industrie gaat tijdens deze sessie in op predictive maintenance van complexe ‘cyber physical’ systemen. Aan de hand van een praktijkcase van ASML/VDL-ETG/Neways, delen zij waardevolle AI-learnings met u en blikken zij vooruit naar de implementatie. Ook kunt u een kijkje nemen bij de fysieke proefopstelling van een Digital Twin van het bedrijf FreezerData waarmee zij storingen simuleren en hun digitale model hierop trainen.

Sprekers: Carmen Bratosin, Jurjen Helmus & Daniël Overdevest

Neurowetenschap Deepdive (incl. Q&A Karl Friston)

Om AI maximaal te kunnen benutten, moeten we begrijpen wat intelligentie inhoudt en hoe het tot stand komt. Neurowetenschap speelt hier een leidende rol in. O.a. gerespecteerd neurowetenschapper Karl Friston van het bedrijf Verses praat u hierover bij, waarnaast u voldoende gelegenheid krijgt om vragen te stellen en de dialoog aan te gaan.

Neem tijdens deze sessie een kijkje in het verleden en de toekomst van AI.

Sprekers: Karl Friston, Dan Mapes & Gabriel René

12.15 - 13.15 uur | Netwerk & inspiratie lunch in de AI Community Zone

Deze interactieve plek is de hele dag geopend en biedt ruimte om te netwerken en nieuwe AI innovaties van veelbelovende startups te zien en actief te testen. De kracht van een coalitie zit hem in de mate van synergie. Het opzoeken van de verbinding is daarbij essentieel en tevens erg leuk!

Tip: maak gebruik van het community platform voor het engageren van afspraken met andere deelnemers.

13.25 - 13.50 uur | Stimuleren van AI-innovatie

Bij Booking.com wordt AI al jaren toegepast, o.a. op het gebied van aanbevelingssystemen voor consumenten. Toch verkent hun onderzoekslab B.AIR continu nieuwe mogelijkheden en toepassingen voor kunstmatige intelligentie. Dr. Onno Zoeter leidt dit lab en vertelt tijdens het congres over de technologische ontwikkelingen bij Booking.com, hoe zij innovatiekracht stimuleren en hoe Nederland als tech- en innovatiehub in internationaal verband kan bijdragen aan het door ontwikkelen van AI.

Spreker: Dr. Onno Zoeter (Principal Data Scientist bij Booking.com)

13.50 - 14.15 uur | AI op Europese schaal

Vanuit de Europese Commissie, praten Lucilla Sioli en Gabriele Mazzini u bij over de Europese visie op AI en de AI Act. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor de coördinatie van de Europese strategie voor digitalisering van de industrie, voor beleidsontwikkeling op het gebied van betrouwbare kunstmatige intelligentie (AI) en voor halfgeleiders. Sioli heeft de rotsvaste overtuiging dat Europa een toonaangevende rol kan gaan spelen in de deze ontwikkelingen. ‘Ik denk dat Europa een wereldleider op het gebied van AI kan worden door te investeren in AI-toepassingen in met name industriële sectoren.

Sprekers: Lucilla Sioli (Directeur AI en Digitale Industrie) & Gabriele Mazzini (Team Lead)

14.15 - 14.45 uur | Beleidsvorming rondom AI in Nederland

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) houdt zich actief bezig met de digitalisering van de Nederlandse economie en samenleving. Met het opstellen van passend beleid draagt zij bij aan een goed functionerende markt. Michiel Boots speelt een bepalende rol in de totstandkoming van dit beleid. Hij heeft momenteel de leiding over het directoraat-generaal Economie en Digitalisering bij EZK en praat u tijdens het congres bij over zijn visie op AI-innovatie en hoe beleidsvorming hierbij kan helpen.

Spreker: Michiel Boots
 (Directeur Generaal voor Economie en Digitalisering)

15.30 - 16.30 uur Sessieronde 2
Bekijk de impact van AI en o.a. deep fakes op onze omgeving

Tegenwoordig leven wij letterlijk in en met media, sterker nog wij zijn media. Met de komst van synthetische media, laat kunstenaar Jeroen van der Most op inspirerende wijze zien wat deze media gaat betekenen. Zijn werk is wereldberoemd en wordt al meer dan 10 jaar breed gedragen. Samen met Eppo van Nispen tot Sevenaer praat Jeroen ons bij over de veranderingen die synthetische media in uw en ieders leven gaan brengen. 

Sprekers: Jeroen van der Most & Eppo van Nispen tot Sevenaer

NOLAI: samenwerken aan kennis van AI in onderwijs

Scholen, bedrijfsleven en wetenschappers onderzoeken én ontwikkelen AI-toepassingen in onderwijs. Hoe kan AI de kwaliteit verbeteren van intelligente, digitale onderwijstoepassingen in het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs?

NOLAI zet zich hier actief voor in en wordt de komende 10 jaar bekostigd door het AiNed Nationaal Groeifonds. Kom naar deze workshop over “AI in het onderwijs” en ga de dialoog aan met experts.

Spreeksters: Inge Molenaar & Marieke Osch

De Europese AI Verordening: Toezicht en Innovatie

De Europese AI Verordening is het wetsvoorstel dat de ontwikkeling, inzet en het gebruik van kunstmatige intelligentie in Europa zal gaan reguleren. Tijdens deze paneldiscussie zullen experts de voordelen en uitdagingen van de wet bespreken, en de rol toelichten die toezicht speelt om innovatie te bevorderen en tegelijkertijd naleving van de wet te waarborgen. Regulatory sandboxes, waarmee bedrijven nieuwe AI-toepassingen kunnen testen in een gecontroleerde omgeving, kunnen een hulpmiddel zijn voor zowel nieuwe als gevestigde bedrijven om de markt te betreden met inachtneming van wettelijke kaders.

Sprekers: Stefan Leijnen & Marloes Pomp

Briljante Mislukkingen & Inzichten

AI biedt veel kansen voor het optimaliseren van processen en het verbeteren van ervaringen. Echter ontstaan sommige kansen pas na mislukte pogingen om iets te realiseren. De inzichten die hieruit voortkomen vormen de basis voor nieuwe ideeën.

Tijdens deze interactieve sessie worden AI-casussen gepresenteerd binnen diverse domeinen, U kunt aansluitend stemmen op de meest Briljante Mislukking. De Award voor 2023 wordt uitgereikt door Marieke van Putten op het hoofdpodium.

Sprekers: Prof. Paul Iske & Marieke van Putten

Wat moet de professional weten om met AI aan de slag te gaan?

De vraag naar AI-talent groeit zo snel dat de uitstroom uit het reguliere onderwijs dat tempo niet kan bijhouden. Ook voor de reeds werkende professionals geldt dat de impact van AI het noodzakelijk maakt om fors en regelmatig bij te scholen.

Op nationaal niveau hebben NL AIC en AiNed daarom met Learning Communities voor AI het initiatief genomen om op alle niveaus te voorzien in voldoende mensen met AI-expertise en AI- affiniteit. Maak kennis met de best practices.

Host: Katja van Kranenburg
Overige sprekers: Myrna van de Water, Floor Michels-Swinkels, Bart Beima & Geert-Jan Peters

Heeft u vragen? Neem dan contact op via congres@nlaic.com.

© Copyright 2023 NL AIC. Alle rechten voorbehouden.