Het Nederlandse AI Congres

Op 24 april 2024 ontvangen we u graag tijdens het NL AI Congres in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Het congres belicht de ongekende kansen én uitdagingen die AI biedt om Nederland maatschappelijk en economisch vooruit te helpen. Voor een toekomst waarin technologie en menselijke waarden samengaan, dit door doelgerichte samenwerking tussen de vele stakeholders in onderzoek, ontwikkeling en toepassing van AI, die samenkomen op dit congres met als thema: De Nieuwe Horizon met AI: Collectief, Mensgericht en Kansrijk.

Programma
08.30 - 09.30
|
Inloop
09.30 - 10.50
|

Plenaire opening:

  • Rodger Werkhoven
  • Kees van der Klauw
  • Een Minister (binnenkort bekend)
  • Max Welling
  • Daniel Abbou & Marloes Pomp
10:50 - 11:10
|

Wissel

11:10 - 12:10
|

Breakout ronde 1: Keuze uit 11 break-out sessies

12:10 - 13:10
|
Netwerk & inspiratie lunch
13:10 - 14:10
|

Breakout ronde 2: Keuze uit 12 break-out sessies

14:10 - 14:30
|

Wissel

14:30 - 15:30
|

Breakout ronde 3: Keuze uit 11 break-out sessies

15:30 - 15:50
|

Wissel

15:50 - 16:30
|
Plenaire sluiting:
  • Wrap up
  • Bekendmaking mentor organisaties
  • Prijsuitreiking award Briljantste Mislukking & AIZ-award
  • Afsluiting
16:30 - 18:00
|

Netwerkborrel

Het programma

Om uw dag zo waardevol mogelijk te maken, kunt u naast het vaste plenaire programma, gedurende drie break-out rondes kiezen welke sessies u wilt bijwonen. Laat u bijvoorbeeld bijpraten over de AI Act, ontdek de laatste AI-ontwikkelingen binnen uw werkveld, leer AI toepassen in praktische workshops - kortom, voor ieder wat wils. Uiteraard biedt de dag uitvoerig gelegenheid om te netwerken, zowel voor als tijdens de netwerkborrel. Laat u daarbij verrassen door de AI Photo Booth!

(De reguliere ticketprijs bedraagt 199 euro (incl. dagcatering)

Rodger Werkhoven (OpenAI)

Tijdens de eerste keynote presentatie van de dag, geeft Rodger u een brede kijk op de creatieve mogelijkheden met AI. Laat u verrassen door innovatieve AI-toepassingen, die zich niet beperken tot de diensten van OpenAI, en laat u inspireren om AI in grotere mate in te zetten binnen uw eigen activiteiten.

Kees van der Klauw (NL AIC)
Ten opzichte van het NL AI Congres in 2023 tot en met nu, is er veel gebeurd binnen en dankzij de NL AIC. Coalitiemanager Kees geeft u hier een update over, waarnaast hij u meeneemt in de toekomstige plannen en prioriteiten van de NL AIC. Hiervoor nodigt hij mogelijk andere sleutelfiguren uit op het podium.
Minister (binnenkort bekend)
Vanwege de grote vooruitgang binnen AI-innovatie en AI-beleid, ontvangt u tijdens deze presentatie onder meer een update over de AI Act en een toelichting op de Nederlandse kabinetsvisie. Wij wachten nog op een bevestiging vanuit een nauw betrokken minister, die wij hier spoedig zullen vermelden.
Max Welling (Universiteit van Amsterdam)

Om ook de technische kant van AI te belichten, verzorgt hoogleraar en wetenschapper Max een keynote waarin dat aspect naar voren komt. Zo zal hij onder meer ingaan op de razendsnelle ontwikkelingen en recente doorbraken in AI-onderzoek, waarbij hij vertelt over wat ons in de toekomst te wachten staat.

Daniel Abbou & Marloes Pomp (EAIF) Google (Noto Color Emoji - Unicode 15.1)

Gezien het grensoverschrijdende karakter van AI, is een internationale samenwerking essentieel. President Daniel en vicepresident Marloes van het European AI Forum, een coöperatie tussen negen nationale AI-coalities waaronder de NL AIC, benadrukken dat tijdens hun keynote presentatie. Ook belichten zij waardevolle kansen en hun persoonlijke visies.

11.10 - 12.10 uur | Sessieronde 1
1.1 Innovatieprogramma's en ervaringen van ondernemers

Nederland is een tech- en innovatiehub als het gaat om AI-ontwikkelingen. Zeker in internationaal verband lopen Nederlandse ondernemers, universiteiten en kennisinstellingen voorop als het gaat om het toepassen van de nieuwste innovaties. Investeringen in het ecosysteem zijn hierbij cruciaal om nieuwe toepassingen voor AI te blijven verkennen en ontwikkelen. Dit gebeurt via diverse programma’s zoals het Eureka cluster ITEA, de Chips Joint Undertaking en het Digital Europe programma. Leer tijdens deze sessie meer over deze programma’s en hoor van ondernemers zelf hoe deze hebben bijgedragen aan het verhogen van hun omzet en het aanboren van nieuwe internationale markten.

Invulling door:
Jacob Jan de Boer (RVO)

1.2 Gen AI geeft en neemt: hoe ontketent u de krachten van AI, terwijl u de schurk in toom houdt?

De hype rondom AI is niet te ontkennen. Organisaties staan te springen om de superkrachten van generatieve AI te gebruiken en er voordeel uit te halen. Dit geeft een organisatie energie! Maar tegelijkertijd zijn er veel vraagtekens, die vaak leiden tot zorgen en angsten: Hoe moeten we omgaan met aankomende wet- en regelgeving? Welke ethische afwegingen moeten we meenemen in de ontwikkeling? Wanneer valt iets dat ik ontwikkel onder ‘hoog risico’? Tijdens de sessie zullen Sjors en Kolja uitleggen hoe Deloitte deze uitdaging aanpakt en organisaties helpt de superkrachten van Gen AI te benutten op een verantwoordelijke manier.

Invulling door:
Sjors Broersen (Deloitte)
Kolja Verhage (Deloitte)

1.3 Smart Breeding: sneller planten verbeteren met AI, voor een duurzame wereld

In deze interactieve sessie leert u hoe AI een bijdrage kan leveren aan de gewassen van de toekomst. De plantenveredelingssector in Nederland (export > €4 mld) is innovatief en richt ook haar pijlen op ‘digitaal’. Voor u als AI-expert biedt deze workshop de gelegenheid om meer te weten te komen over hoe AI een rol speelt of gaat spelen, bij het ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Recent is in deze sector ook het nationaal groeifonds project CropXR en daaraan gekoppelde NWO-project PlantXR gestart. Veel kansrijke ontwikkelingen dus, om u over bij te praten.

Invulling door:
Werkgroep Landbouw en Voeding
AI-hub Oost-Nederland
Plantum

1.4 Privacyversterkende AI: wat kunt u nu doen?

Het Center of Excellence for Data Sharing and Cloud organiseert een interactieve sessie waarin we dieper ingaan op het onderwerp hoe Privacy Enhancing Technologies (PET’s) het gebruik van gevoelige gegevens voor AI kunnen ontsluiten, terwijl we tegelijkertijd de regelgeving rondom privacy en vertrouwelijkheid naleven. Verschillende PET-aanbieders laten zien wat er momenteel mogelijk is op het kruispunt van AI en PET, en samen verkennen we toekomstige ontwikkelingen in een interactief panel.

Invulling door:
Wim Kees Janssen (Syntho)

1.5 Samenwerken, voorspellen en leren in de energiesector

In deze sessie komen voorbeelden aan bod hoe samenwerking rondom AI-onderzoek en innovatie kan bijdragen aan nodige ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector, met onder andere:

• De Learning Community Systeem Integratie: hoe leren we van elkaar?
• Voorspellen van netgebruik: een proof of concept
• Samenwerking tussen universiteit en netbeheer

Invulling door:
Werkgroep Energie en Duurzaamheid
AI-hub Noord-Nederland
Hanzehogeschool

1.6 Intellectueel eigendom en AI – Bescherm de innovaties van de toekomst

In deze sessie duiken we in de wereld van intellectueel eigendom en richten we ons op het beschermen van uitvindingen op basis van AI. Wat kan er beschermd worden? In hoeverre is die bescherming effectief? Deze en andere strategische overwegingen komen uitgebreid aan bod. Aan het eind heeft u een idee welke prioriteiten er liggen rondom het gebied van intellectueel eigendom voor uw bedrijf.

Invulling door:
Jaap Pieters (Octrooicentrum Nederland)
Dynion Bakker (Octrooicentrum Nederland)

1.7 De wereld van werk en leren met AI in 2024 – de nieuwste AI-tools
Bent u  nieuwsgierig naar de toekomst van leren en hoe AI u daarbij kan helpen? Wilt u weten hoe AI kan zorgen voor een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt? En wilt u zien en ervaren welke AI-studie-, beroepsoriëntatie- en trainingsapplicaties er beschikbaar zijn om op een leuke en innovatieve manier te leren en ontwikkelen? Tijdens deze sessie gaan we u inspireren met de nieuwste AI-technologieën, inzichten en visionaire ideeën in de wereld van reskilling, training en opleiding. Van VR tot upskilling tot gamification.
 
Invulling door:
Su Yin Timp-Gan (I.AMDIGITAL)
Nikesh Mandrekar (Metaverse Solutions)
Julien Jukema (Anywyse)
Laurens Waling (8Vance)
1.8 AI in de zorg: samen doen, samen leren

AI in de zorg: we moeten het samen doen en samen aldoende leren. Hoe pakken we dat aan? Aan het begin van 2024 is een groep zorginstellingen, hogescholen en AI-innovatoren op initiatief van de NL AIC een AI zorg Learning Community (LC) gestart. Dit is een kick-off LC die moet gaan leiden tot een landelijke AI-zorg LC. Lessen rondom AI-ready binnen zorginstellingen en de implementatie van AI in de zorg, zijn hier een onderdeel van. Afstemming vindt plaats met partijen zoals het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de Patiëntenfederatie Nederland en de AI-hubs in Nederland. In deze sessie deelt de kickstart LC de geleerde lessen en kijken we samen met u vooruit hoe de LC door kan groeien naar een landelijke lerende gemeenschap.

Invulling door:
Werkgroep Gezondheid en Zorg

1.9 AI bij de overheid en de inzet van o.a. drones

Wilt u weten waar en hoe er bij de overheid kunstmatige intelligentie wordt ingezet? Meld u dan aan voor deze break-out sessie. Naast de resultaten uit het TNO-onderzoek, duiken we in de wereld van drones, satellieten en remote sensing, en hoe AI daar vervolgens concrete toepassingen op weet te bouwen. 

Invulling door: 
Anne Fleur van Veenstra (TNO)
Marissa Hoekstra, (TNO)
Rolf Zeldenrust (PIANOo)
Joris Krüse (Kidman & Nicholson)

1.10 Generatieve AI: Regulering en Innovatie in Nederland
De Nederlandse aanpak voor generatieve AI sluit aan bij een bredere Europese zoektocht naar balans tussen innoveren enerzijds, en regelgevingskaders zoals de AVG en de komende Europese AI Act anderszijds. Hoe kunnen we de sterktes van Nederland optimaal benutten en krachten bundelen om AI te ontwikkelen op een manier die verantwoord is, op een wereldmarkt waar schaalgrootte leidend is en er een heftige geconcurreerd wordt om talent, data en computerkracht? In deze paneldiscussie bespreken we lopende activiteiten en perspectieven, de uitdagingen én kansen voor Nederland, en wat er nodig is voor Nederland om een leidende rol te spelen in het krachtenveld van generatieve AI, LLM’s en foundation models.
 
Invulling door:
Stefan Leijnen (AiNed)
Ministerie van EZK
RDI
GPTNL
SURF
1.11 Workshop: Waardecreatie uit Generatieve AI

Een dynamische workshop die is ontworpen om ondernemers te versterken met kennis en tools om generatieve AI te benutten voor innovatie, efficiëntie en groei. Ontdek op maat gemaakte use cases en strategieën die resoneren met uw vakgebied. De workshop is een interactieve sessie met praktijkvoorbeelden, live-demonstraties, AI-tools en groepsdiscussies. 

Invulling door:
Philip Gast (Baise)

1.12 Workshop: Stap aan boord van de AI-Science Truck

Ontdek hoe u het boeiende onderwerp van AI op een interactieve en educatieve manier kunt verkennen. Stap aan boord van de AI-Science Truck en ervaar het zelf.

De truck biedt een unieke kans om te leren en te ervaren hoe AI ons dagelijks leven beïnvloedt. Mis deze kans niet om op een laagdrempelige manier meer te leren over AI en ontdek de toekomst van technologie!

Invulling door:
AI-hub Noord-Nederland
ELSA AI Lab Noord-Nederland

1.13 Workshop: AI-gegenereerde beelden – van biases naar betere collectieve representaties

Maak kennis met een populaire onderzoeksmethode voor het detecteren en markeren van bevooroordeelde output van tekst-naar-beeld modellen. De workshop biedt een introductie in het ontwerpen van prompts en hoe (verkeerd voorgestelde) gebruikersgroepen deze kunnen inzetten om mogelijk bevooroordeelde voorstellingen te creëren. Op basis hiervan ontwerpen deelnemers prompts om afbeeldingen te maken die ethische normen waarborgen met Midjourney en Adobe Firefly. We bespreken mogelijke vooroordelen in de samengestelde beelden met de groep en denken samen na over welke alternatieve groepsafbeeldingen we wenselijker vinden.

Invulling door:
Waag Futurelab:
Danny Lämmerhirt
Simone van der Burg
Taco van Dijk

1.14 Workshop: AI for business: boost productivity and accelerate growth Google (Noto Color Emoji - Unicode 15.1)

This workshop is designed to supercharge your business strategy. Discover the power of ChatGPT and other cutting-edge AI tools, designed to help you optimise daily tasks and working hours. Don’t just adapt to change; embrace it and watch your business processes evolve.

Facilitated by:
Anastasia Petrova (Founder, Metasouls)

12.10 - 13.10 uur | Lunch bij het netwerk- en inspiratieplein

Het overdekte netwerk- en inspiratieplein bevindt zich tussen de rijtuigen waar diverse break-out sessies plaatsvinden. Het plein is de hele dag beschikbaar om contacten op te doen en gesprekken te voeren, waarnaast u daar de cateringfaciliteiten vindt. Ook tonen enkele startups hun laatste AI-innovaties en kunt u daar de AI Photo Booth uitproberen.

13:10 - 14:10 uur | Sessieronde 2
2.1 Breaking Barriers to scale-up
AiNed lanceert in het tweede kwartaal van 2024 het programmaonderdeel Breaking Barriers. Dit maatwerk programma is gericht op opschaling van AI-startups en stroomlijnt het traject van regionale opstart via landelijke professionalisering, naar Europese opschaling voor AI-startups. In deze break-out sessie maakt u kennis met de ambities, aanpak en mensen achter het programma. Tevens wordt aan de hand van aansprekende voorbeelden toegelicht wat er specifiek nodig is voor opschaling naar scale-up.
 
Invulling door:
Anita Lieverdink (AiNed)
2.2 Ontwikkelingen en veiligheid rondom GPT.NL

Meer informatie omtrent de invulling van deze sessie volgt binnenkort.

Invulling door:
Werkgroep Vrede, Veiligheid en Recht
Saskia Lensink
Paul Coumans

2.3 AI bij selectie en ontwikkeling
In deze sessie maakt u kennis met robot Sigmund. Sigmund is een sociale robot die een sparringpartner kan zijn bij selectie- en ontwikkelingsdialogen. Sigmund is een van de experimenten in het grote researchtraject van LTP Business, waarbij psychologen samenwerken met de Vrije Universiteit Amsterdam om AI inzetbaar te maken bij selectie en ontwikkeling. In dit traject onderzoeken we hoe we met verantwoorde inzet van AI persoonlijkheidseigenschappen kunnen meten. Dit onder andere in het kader van bias-free assessment. Daarnaast gaan we de interactie aan met Sigmund in een gesprek gericht op persoonlijke ontwikkeling.
 
Invulling door:

Nicky van Gennip (LTP Innovation Lab)
Marian de Joode (LTP Innovation Lab)

2.4 AI Port Challenges and Opportunities

In deze sessie praten de experts van het Convergence AI Port Center, dat de TU Delft en Erasmus Universiteit samen ontwikkeld hebben, u bij over de grote uitdagingen in het haven- en maritieme domein. De energietransitie, klimaatverandering, de snelle ontwikkeling van technologie en digitalisering in het haven en maritieme domein, en -last but not least- de arbeidsmarktkrapte en vergrijzing van het arbeidspotentieel. De snelle ontwikkeling van AI en de groeiende beschikbaarheid van data bieden volop kansen om deze en toekomstige uitdagingen in het domein het hoofd te bieden en tot oplossingen te komen.

Invulling door:
Werkgroep Haven en Maritiem

2.5 Olifanten en neushoorns beschermen met AI

Ga tijdens deze sessie op reis door Afrika, waar AI-innovaties worden ingezet om olifanten en neushoorns te beschermen. U zult ontdekken waarom dit belangrijk is en hoe ook u een bijdrage kan leveren. Afgezien van af en toe achtervolgd te worden door een olifant, zullen alle successen en uitdagingen gedeeld worden om het perspectief te veranderen over hoe u een impact kunt maken op de meest onverwachte plaatsen.

Invulling door:
Thijs Suijten (Hack the Planet & Q42)

2.6 Oneindige mogelijkheden met technologie binnen de erfgoedsector

Micha Bruinvels, directeur Nationaal Monument Kamp Amersfoort, vertelt over welke mogelijkheden ontstaan door gebruik van technologische middelen in de erfgoedsector. Wat kunnen we doen om de beperkingen van fysieke locaties en openingstijden te verkleinen, en het bereik van ons erfgoed groter te maken en levend te houden voor volgende generaties? Point of action is de smartphone.

Invulling door:
Micha Bruinvels (Directeur bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort)

2.7 Working with AI in education: making it real! Google (Noto Color Emoji - Unicode 15.1)
A transformative talk and workshop designed to revolutionize the way you think about and implement AI in the classroom. This session is not just an exploration—it’s an adventure into the practicalities of integrating AI into your educational practices. As we navigate through this learning journey, we go beyond the theoretical and delve into the real-world application of AI in education. Drawing from our own rich experience of deploying AI mentors in classrooms, we will share tangible examples and firsthand insights. This is your opportunity to see AI through the lens of an actual classroom integration, learning from the successes and challenges we’ve encountered along the way. Together, we will demystify AI, making it a tangible and impactful part of your educational toolkit.
 
Facilitated by:
Jos Dirkx (World Economic Forum Tech Pioneer and Founder of Beenova) 
2.8 Generatieve AI in de zorg en ter preventie

Sinds de opkomst van ChatGPT is generatieve AI niet meer weg te denken, ook niet in de zorg. Maar hoe kunnen we praktisch gebruik maken van Large Language Models (LLMs) en andere vormen van generatieve AI? In deze break-out sessie gaan we met experts, op het gebied van generatieve AI en zorg- en preventieprofessionals, in gesprek over hun ervaringen. We wisselen graag met u uit wat er wel en wat er niet goed gaat. Ter inspiratie delen we goede voorbeelden en waardevolle lessen uit de zorg en preventie.

Invulling door:
Werkgroep Gezondheid en Zorg

2.9 De AI Act – ga praktisch van start met Responsible AI

In een interactieve break-out sessie nemen wij de deelnemers mee op de weg van de AI-verordening om AI op een verantwoorde manier toe te passen of in te kopen. Hoe bepaalt u de impact van de AI-verordening op uw organisatie? Waar start u? Wat zijn de grootste valkuilen? Wat te doen wanneer u hoog-risicosystemen aantreft of wilt gaan inzetten? Om praktisch en pragmatisch aan de slag te gaan, combineren we juridische, ethische en technische perspectieven en overwegingen.

Invulling door:
Judith van Schie (Directeur, Considerati)
Bart Pegge (Directeur, Considerati)

2.10 Ondersteuning van servicemonteurs door inzet van LLM's zoals ChatGPT

De Virtuele Servicemonteur: ‘Hey hoe gaat het met u?’ De laatste jaren hebben modellen zoals ChatGPT en andere large language modellen (LLM) in de Nederlandse samenleving een schokeffect teweeggebracht. Ook in de industriële sector kunnen LLM’s van grote meerwaarde zijn om bijv. het tekort van personeel op te lossen. Afgelopen jaar heeft het Maintenance Lab van de HvA een proefopstelling gerealiseerd. Kern van dit project is de ontwikkeling van een module die real-time sensor data van machines kan omzetten in relevante kennis voor operators en monteurs. Deze generieke module wordt ontwikkeld door bedrijfsdata en de expertise van monteurs te integreren in algoritmes. Dankzij de diverse use cases, wordt uiteindelijk toegewerkt naar een technologie die breder inzetbaar is dan alleen voor de ingebrachte specifieke use cases.

Invulling door:
Jurjen Helmus (Hogeschool van Amsterdam)

2.11 Workshop: Hoe AI organisaties kan helpen positieve impact te maken

Bij Kickstart AI geloven we dat de toekomst positief wordt vormgegeven door AI. Daarom is onze missie om de adoptie van AI in Nederland te versnellen, en dit doen we door het beste talent en de beste teams samen te brengen om innovatieve oplossingen te bouwen voor uitdagingen uit het echte leven.

In deze sessie zullen we ons richten op enkele van onze voedselgerelateerde projecten waarvoor we samenwerkten met een paar van onze zakelijke partners, AH en KLM, om voedselverspilling te verminderen. We zullen de use cases, tools en technieken die we hebben gebruikt delen, en de belangrijkste resultaten van de projecten presenteren. We zullen ook bespreken hoe we de Voedselbank hebben geholpen in hun missie om een einde te maken aan voedselarmoede.

Invulling door:
Kickstart AI

2.12 Workshop: Stap aan boord van de AI-Science Truck

Ontdek hoe u het boeiende onderwerp van AI op een interactieve en educatieve manier kunt verkennen. Stap aan boord van de AI-Science Truck en ervaar het zelf.

De truck biedt een unieke kans om te leren en te ervaren hoe AI ons dagelijks leven beïnvloedt. Mis deze kans niet om op een laagdrempelige manier meer te leren over AI en ontdek de toekomst van technologie!

Invulling door:
AI-hub Noord-Nederland
ELSA AI Lab Noord-Nederland

2.13 Workshop: AI-gegenereerde beelden – van biases naar betere collectieve representaties

Maak kennis met een populaire onderzoeksmethode voor het detecteren en markeren van bevooroordeelde output van tekst-naar-beeld modellen. De workshop biedt een introductie in het ontwerpen van prompts en hoe (verkeerd voorgestelde) gebruikersgroepen deze kunnen inzetten om mogelijk bevooroordeelde voorstellingen te creëren. Op basis hiervan ontwerpen deelnemers prompts om afbeeldingen te maken die ethische normen waarborgen met Midjourney en Adobe Firefly. We bespreken mogelijke vooroordelen in de samengestelde beelden met de groep en denken samen na over welke alternatieve groepsafbeeldingen we wenselijker vinden.

Invulling door:
Waag Futurelab:
Danny Lämmerhirt
Simone van der Burg
Taco van Dijk

2.14 Workshop: Unleash your creativity - AI toolbox to elevate marketing & design Google (Noto Color Emoji - Unicode 15.1)

This workshop is tailored for the creative minds: covering the range of tools able not only to unleash your wildest creative ideas, but also optimise the process of creation and revolutionise marketing campaigns. From concept to execution, from moodboarding to application. Join us to transform your creative approach.

Facilitated by:
Anastasia Petrova (Founder, Metasouls)

Science Truck - Technologie van Morgen

Bezoek de Science Truck voor het ‘Jouw Technologie van Morgen’ AI-programma, wat sinds kort is gelanceerd. Dit is een initiatief van het ELSA AI Lab Noord-Nederland. De AI-hub Noord-Nederland is één van de partners van dit programma en samen verzorgen ze drie workshops in de truck. Meer weten over het ‘Jouw Technologie van Morgen’ programma? Schrijf je dan in voor één van de sessies of breng tijdens één van de pauzes een bezoek aan de truck. De Truck is te vinden op de parkeerplaats van de Rijtuigenloods en biedt een platform waar wetenschap, kennis en inspiratie samenkomen.

14.30 - 15.30 uur Sessieronde 3
3.1 Innoveren met impact in de publieke sector: de kracht van netwerk
Een gezonde leefomgeving, bereikbaarheid, circulaire economie en afname van de biodiversiteit. Diverse voorbeelden van maatschappelijke opgaven waarvoor decentrale overheden aan de lat staan. AI biedt kansen in het oppakken van deze opgaven, maar veel van de AI-toepassingen blijven in de pilotfase. Alleen als overheden, kennisinstellingen, marktpartijen en de samenleving zich anders organiseren en op een andere manier met elkaar samenwerken, komen we voorbij de pilotfase en komen we verder in het oplossen van de grote opgaven. Deze sessie gaat over nieuwe manieren van samenwerken en het benutten van dat wat al aanwezig is in het netwerk om te komen tot AI-oplossingen die impact maken.
 
Invulling door:
Babette Bakker (Digitale innovatiemanager, Dutch Societal Innovation Hub)
3.2 Verantwoord gebruik van AI bij de politie

AI is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven en dus ook niet meer uit politiewerk. Welke kansen levert het op voor politiewerk? Hoe passen wij dit toe op een veilige en verantwoorde manier? Deze sessie gaat over het gebruik van AI binnen de Nederlandse politie.

Invulling door:
Judith Klepper (Politie Nederland)

3.3 Het belang van een mensgerichte benadering van AI

Bent u klaar om geïnspireerd te worden over de nieuwste ontwikkelingen van de ELSA Labs (Ethical, Legal and Social)? Tijdens deze sessie wordt dieper ingegaan op ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van AI. In deze interactieve sessie vertellen wij u over de concrete stappen die de ELSA Labs zetten om tot betrouwbare en mensgerichte AI-oplossingen te komen. We lichten de learnings van twee ELSA Labs toe en wisselen met u van gedachten over verantwoorde implementatie van AI en welke uitdagingen hierin het meest dwingend zijn. Om tot verantwoorde mensgerichte AI te komen is het belangrijk om aandacht te besteden aan de ELSA-methodiek. Vanuit de NL AIC is de ontwikkeling van ELSA labs gestimuleerd waarin bedrijven, overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers samenwerken.

Invulling door:
Werkgroep Human Capital

3.4 Hoe werkt toezicht op de AI Act in de praktijk?

U bent of wilt aan de slag met AI. Wanneer heeft u dan te doen met de AI Act? En wat betekent dit voor u, wanneer moet u waaraan voldoen? Met welke toezichthouders gaat u te maken krijgen? In deze sessie hoort u van RDI, AP en andere toezichthouders over hoe het toezicht op de AI Act in de praktijk gaat werken en gaan we met elkaar in gesprek over alle bijbehorende uitdagingen en vragen.

Invulling door:
Sven Stevenson (Autoriteit Persoonsgegevens)
Huub Janssen (RDI)

3.5 Wat is de rol van AI in onze toekomstige circulaire industriële productie

In onze toekomstige wereld moeten productieprocessen en producten duurzamer en circulair worden. Op dit moment wordt er veel onderzoek gedaan naar het creëren van een meer circulaire wereld, maar het grootste deel van dit onderzoek bevindt zich nog op een lager Technology Readiness Levels niveau (TRL). Zodra deze ontwikkeling op een hoog TRL-niveau komt, zal de vraag rijzen: Wat betekent dit voor de ontwikkeling van toekomstige producten en fabricageprocessen? En hoe kan de industrie deze toekomst adopteren? En hoe kan AI ons daarin helpen? In deze sessie presenteert Jan Post wat er komt kijken bij circulaire industriële productie, welke rol AI hierbij kan spelen en gaat hij in gesprek met de bezoekers over de rol van AI bij de maatschappelijke transitie naar circulariteit.

Invulling door:
Jan Post (Philips)

3.6 De invloed van generatieve AI op de democratie

Ontdek met vooraanstaande experts hoe generatieve AI het speelveld van democratie beïnvloedt. Verken de subtiliteiten van culturele en mediale veranderingen en krijg inzicht in innovatieve oplossingen voor de toekomst.

Invulling door:
Werkgroep Cultuur en Media

3.7 Talkshow: De impact van AI op de samenleving

Tijdens deze sessie worden onderzoekers bevraagd naar hun belangrijkste onderzoeksresultaten. Al deze onderzoekers doen of hebben onderzoek gedaan naar de impact van AI op de samenleving, maar ieder op een andere manier of via een andere doelgroep. Welke vragen heeft de Nederlandse bevolking als het gaat om AI? Hoe meten we de mate van AI-adoptie? Wat is het kennisniveau en waarop wil men vooral graag regie hebben en houden? Welke risico’s en kansen ziet de bevolking als het gaat om AI? En welke toekomstige scenario’s staan ons dan te wachten volgens de visies van de burger?

Invulling door:
Simone van der Burg (Waag Future Lab)
Marit de Jong (Rathenau)
Philip Gast (Baise).

 
3.8 Hoe AI positief kan bijdragen in ouderenzorg
Het woord ‘ouderenzorg’ klinkt misschien niet innovatief, maar in dit zorgdomein wordt wel degelijk gewerkt aan zorgtransformatie met behulp van AI. In deze sessie presenteren we de resultaten van een verkenning rondom bestaande initiatieven en de potentie van AI in de VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg). Samen met onderzoekers, bedrijven en het publiek gaan we op zoek naar manieren om maximale impact te maken met AI-innovaties: hoe zorgen we ervoor dat AI ook in de ouderenzorg een positieve bijdrage levert voor patiënt en zorgverlener?
 
Invulling door:
Werkgroep Gezondheid en Zorg
3.9 Juridische en praktische Do's en Don'ts bij overnames AI-startups

Wat moet u als startup ondernemer bij de start van uw onderneming juridisch regelen om in de toekomst klaar te zijn voor een overname? Waar moet een corporate op letten bij de overname van een AI-startup? En wat betekent de AI Act voor investeringen in AI-startups? Een vertegenwoordiger vanuit de corporate wereld, een jurist en een aantal startups gaan met elkaar in gesprek over de Do’s & Don’ts bij innoveren met AI.

Invulling door:
Werkgroep Startups en Scale-ups

3.10 Proeftuin voor AI in het waterbeheer: omgaan met extremen
De Nederlandse watersector is wereldwijd koploper op het gebied van watermanagement. Het is een kennisintensieve en op toepassing gerichte sector, die drijft op wiskundig intensieve modellen en real-time voorspellingssystemen. De toegevoegde waarde van AI hierbinnen zijn we in gezamenlijkheid aan het ontdekken. De omvang en ernst van de uitdagingen vragen echter om een versnelling in deze ontwikkeling, die tot stand kan komen door een sterkere connectie tussen watersector en de AI-wereld, die in Nederland is georganiseerd binnen de NL AIC. In deze sessie zullen we inkijk geven in de urgentie en uitdagingen van de sector. Niet alleen als het gaat om het beheer, maar juist ook om de ontwikkeling van modellen waarmee we betere voorspellingen kunnen doen van scenarios die we tot nu toe nog nooit zijn tegengekomen! Na een tweetal korte introducties gaan we met elkaar in gesprek om de uitdagingen scherp neer te zetten en te verkennen wat er nodig is om deze gezamenlijk aan te pakken.
 
Invulling door:
Werkgroep Water en Klimaat
3.11 Workshop: Stap aan boord van de AI-Science Truck

Ontdek hoe u het boeiende onderwerp van AI op een interactieve en educatieve manier kunt verkennen. Stap aan boord van de AI-Science Truck en ervaar het zelf.

De truck biedt een unieke kans om te leren en te ervaren hoe AI ons dagelijks leven beïnvloedt. Mis deze kans niet om op een laagdrempelige manier meer te leren over AI en ontdek de toekomst van technologie!

Invulling door:
AI-hub Noord-Nederland
ELSA AI Lab Noord-Nederland

3.12 Workshop: AI-gegenereerde beelden – van biases naar betere collectieve representaties

Maak kennis met een populaire onderzoeksmethode voor het detecteren en markeren van bevooroordeelde output van tekst-naar-beeld modellen. De workshop biedt een introductie in het ontwerpen van prompts en hoe (verkeerd voorgestelde) gebruikersgroepen deze kunnen inzetten om mogelijk bevooroordeelde voorstellingen te creëren. Op basis hiervan ontwerpen deelnemers prompts om afbeeldingen te maken die ethische normen waarborgen met Midjourney en Adobe Firefly. We bespreken mogelijke vooroordelen in de samengestelde beelden met de groep en denken samen na over welke alternatieve groepsafbeeldingen we wenselijker vinden.

Invulling door:
Waag Futurelab:
Danny Lämmerhirt
Simone van der Burg
Taco van Dijk

3.13 Workshop: Implementatie van AI in de fysieke omgeving

AI kan erg abstract aanvoelen, als pure intelligentie zonder enige fysieke basis. In deze workshop worden deelnemers uitgedaagd om AI fysieke aanwezigheid te geven. Robots zijn natuurlijk een bekende vorm. Maar kunnen we ook nieuwe vormen bedenken? VR Learning Lab deelt onder andere ervaringen van de AI Photo Booth die zij ontwikkelden. Deze zal de rest van de dag ook tot uw beschikking staan.

Invulling door:
Robin de Lange (VR learning Lab)

Heeft u vragen? Neem dan contact op via congres@nlaic.com.

© Copyright 2024 NL AIC. Alle rechten voorbehouden.