Het Nederlandse AI Congres

Op 24 april 2024 ontvangen we u graag tijdens het NL AI Congres in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Het congres belicht de ongekende kansen én uitdagingen die AI biedt om Nederland maatschappelijk en economisch vooruit te helpen. Voor een toekomst waarin technologie en menselijke waarden samengaan, dit door doelgerichte samenwerking tussen de vele stakeholders in onderzoek, ontwikkeling en toepassing van AI, die samenkomen op dit congres met als thema: De Nieuwe Horizon met AI: Collectief, Mensgericht en Kansrijk.

Programma
08.30 - 09.30
|
Inloop
09.30 - 10.50
|

Plenaire opening:

  • Video: Karien van Gennip
  • Rodger Werkhoven
  • Max Welling
  • Daniel Abbou & Marloes Pomp
  • Cees Oudshoorn

10:50 - 11:10
|

Wissel

11:10 - 12:10
|

Breakout ronde 1: Keuze uit 14 break-out sessies

12:10 - 13:10
|
Netwerk & inspiratie lunch
13:10 - 14:10
|

Breakout ronde 2: Keuze uit 14 break-out sessies

14:10 - 14:30
|

Wissel

14:30 - 15:30
|

Breakout ronde 3: Keuze uit 14 break-out sessies

15:30 - 15:50
|

Wissel

15:50 - 16:30
|

Plenaire sluiting:

  • Wrap up dagvoorzitters
  • Prijsuitreiking award Briljantste Mislukking

16:30 - 18:00
|

Netwerkborrel

Het programma

Om uw dag zo waardevol mogelijk te maken, kunt u naast het vaste plenaire programma, gedurende drie break-out rondes kiezen welke sessies u wilt bijwonen. Laat u bijvoorbeeld bijpraten over de AI Act, ontdek de laatste AI-ontwikkelingen binnen uw werkveld, leer AI toepassen in praktische workshops - kortom, voor ieder wat wils. Uiteraard biedt de dag uitvoerig gelegenheid om te netwerken, zowel voor als tijdens de netwerkborrel. Laat u daarbij verrassen door de AI Photo Booth!

(De reguliere ticketprijs bedraagt 199 euro (incl. dagcatering)

Ymke de Jong en Kees van der Klauw (Dagvoorzitters)

Gastheer en -vrouw Kees (coalitiemanager NL AIC) en Ymke (voormalig data & AI strategie manager bij Philips) heten u welkom tijdens het ochtendprogramma in de hoofdzaal. Ook praten zij u bij over de praktische invulling van het congres en gaan zij in kort gesprek met de plenaire sprekers, na afloop van hun presentaties.

Karien van Gennip (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Vanuit haar rol bij het ministerie van SZW en als viceminister-president, opent Karien van Gennip het congres met een welkomstwoord door middel van een videobijdrage.

Rodger Werkhoven (OpenAI Pre-Launch Phase Independent Creative Director)

Tijdens de eerste keynote presentatie van de dag, neemt Rodger u mee in de actuele creatieve mogelijkheden met AI. Laat u verrassen door innovatieve AI-toepassingen, die zich niet beperken tot de diensten van OpenAI, en laat u inspireren om AI in grotere mate in te zetten binnen uw eigen activiteiten.

Max Welling (Hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam)

Om onder meer de wetenschappelijke kant te belichten van AI, verzorgt hoogleraar en wetenschapper Max een keynote waarin dit aspect naar voren komt. Zo zal hij ingaan op de razendsnelle ontwikkelingen en recente doorbraken in AI-onderzoek, waarbij hij vertelt over wat ons in de toekomst te wachten staat, in Nederland en Europa.

Daniel Abbou & Marloes Pomp (EAIF) Google (Noto Color Emoji - Unicode 15.1)

Gezien het grensoverschrijdende karakter van AI, is internationale samenwerking essentieel. President Daniel en vicepresident Marloes van het European AI Forum, een coöperatie tussen negen nationale AI-coalities waaronder de NL AIC, benadrukken dit tijdens hun bijdrage. Ook belichten zij waardevolle kansen en hun persoonlijke visies.

Cees Oudshoorn (Voorzitter van het Strategieteam van de NL AIC)

Als prominent lid van het strategieteam binnen de NL AIC, licht Cees toe wat de toekomstige ambities zijn met de coalitie en haar partners. Hij benoemt daarbij de kracht van samenwerking in publiek-privaat verband en de meerwaarde van het Nederlandse ecosysteem rondom mensgerichte ontwikkeling en toepassing van AI.

11.10 - 12.10 uur | Sessieronde 1
1.1 Innovatieprogramma's en ervaringen van ondernemers

Nederland is een tech- en innovatiehub als het gaat om AI-ontwikkelingen. Zeker in internationaal verband lopen Nederlandse ondernemers, universiteiten en kennisinstellingen voorop als het gaat om het toepassen van de nieuwste innovaties. Investeringen in het ecosysteem zijn hierbij cruciaal om nieuwe toepassingen voor AI te blijven verkennen en ontwikkelen. Dit gebeurt via diverse programma’s zoals het Eureka cluster ITEA, de Chips Joint Undertaking en het Digital Europe programma. Leer tijdens deze sessie meer over deze programma’s en hoor van ondernemers zelf hoe deze hebben bijgedragen aan het verhogen van hun omzet en het aanboren van nieuwe internationale markten.

Invulling door:
• Jacob Jan de Boer (RVO)
• Ronald van ’t Klooster

1.2 Gen AI geeft en neemt: hoe ontketent u de krachten van AI, terwijl u de schurk in toom houdt?

De hype rondom AI is niet te ontkennen. Organisaties staan te springen om de superkrachten van generatieve AI te gebruiken en er voordeel uit te halen. Dit geeft een organisatie energie! Maar tegelijkertijd zijn er veel vraagtekens, die vaak leiden tot zorgen en angsten: Hoe moeten we omgaan met aankomende wet- en regelgeving? Welke ethische afwegingen moeten we meenemen in de ontwikkeling? Wanneer valt iets dat ik ontwikkel onder ‘hoog risico’? Tijdens de sessie zullen Sjors en Kolja uitleggen hoe Deloitte deze uitdaging aanpakt en organisaties helpt de superkrachten van Gen AI te benutten op een verantwoordelijke manier.

Invulling door:
• Marijn Mennes (Deloitte)
• Kolja Verhage (Deloitte)

1.3 Smart Breeding: improve plants faster with AI, for a sustainable world Google (Noto Color Emoji - Unicode 15.1)

In deze interactieve sessie leert u hoe AI een bijdrage kan leveren aan de gewassen van de toekomst. De plantenveredelingssector in Nederland (export > €4 mld) is innovatief en richt ook haar pijlen op ‘digitaal’. Voor u als AI-expert biedt deze workshop de gelegenheid om meer te weten te komen over hoe AI een rol speelt of gaat spelen, bij het ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Recent is in deze sector ook het nationaal groeifonds project CropXR en daaraan gekoppelde NWO-project PlantXR gestart. Veel kansrijke ontwikkelingen dus, om u over bij te praten.

Invulling door:
• Werkgroep Landbouw en Voeding
• Jouke Kardolus (AI-hub Oost-Nederland)
• Monique Van Vegchel (Plantum)
• Geo Velikkaham James (Rijk Zwaan)
• Jaap Vromans (Limgroup)
• Fred Hugen (SeQso BV)
• Henk-Jan van Ooijen (ISO group)
• William Barbier (Florensis)
• Aalt-jan van Dijk (UvA)

1.4 Privacyversterkende AI: wat kunt u nu doen?

Het Center of Excellence for Data Sharing and Cloud organiseert een interactieve sessie waarin we dieper ingaan op het onderwerp hoe Privacy Enhancing Technologies (PET’s) het gebruik van gevoelige gegevens voor AI kunnen ontsluiten, terwijl we tegelijkertijd de regelgeving rondom privacy en vertrouwelijkheid naleven. Verschillende PET-aanbieders laten zien wat er momenteel mogelijk is op het kruispunt van AI en PET, en samen verkennen we toekomstige ontwikkelingen in een interactief panel.

Invulling door:
• Pieter Verhagen (CoE-DSC & INNOPAY)
• Maarten Everts (CTO & co-founder Linksight)
• Wim-Kees Janssen (CEO & co-founder Syntho)
• Freya de Mink (Business Development & Healthcare Lead Roseman Labs)

1.5 Samenwerken, voorspellen en leren in de energiesector

In deze sessie komen voorbeelden aan bod hoe samenwerking rondom AI-onderzoek en innovatie kan bijdragen aan nodige ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector, met onder andere:

> De Learning Community Systeem Integratie: hoe leren we van elkaar?
> Voorspellen van netgebruik: een proof of concept
> Samenwerking tussen universiteit en netbeheer

Invulling door:
• Han La Poutré (CWI & TU Delft)
• Werner van Westering (Alliander)
• Jim Wah Chung (N.V. Gasunie)
• Sjoerd Kop (Tennet)

1.6 Intellectueel eigendom en AI – Bescherm de innovaties van de toekomst

In deze sessie duiken we in de wereld van intellectueel eigendom en richten we ons op het beschermen van uitvindingen op basis van AI. Wat kan er beschermd worden? In hoeverre is die bescherming effectief? Deze en andere strategische overwegingen komen uitgebreid aan bod. Aan het eind heeft u een idee welke prioriteiten er liggen rondom het gebied van intellectueel eigendom voor uw bedrijf.

Invulling door:
• Jaap Pieters (Octrooicentrum Nederland)
• Dynion Bakker (Octrooicentrum Nederland)
• Bart Jan Niestadt 
• Marco Box

1.7 De wereld van werk en leren met AI in 2024 – de nieuwste AI-tools
Bent u  nieuwsgierig naar de toekomst van leren en hoe AI u daarbij kan helpen? Wilt u weten hoe AI kan zorgen voor een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt? En wilt u zien en ervaren welke AI-studie-, beroepsoriëntatie- en trainingsapplicaties er beschikbaar zijn om op een leuke en innovatieve manier te leren en ontwikkelen? Tijdens deze sessie gaan we u inspireren met de nieuwste AI-technologieën, inzichten en visionaire ideeën in de wereld van reskilling, training en opleiding. Van VR tot upskilling tot gamification.
 
Invulling door:
• Su Yin Timp-Gan (I.AMDIGITAL)
• Nikesh Mandrekar (Metaverse Solutions)
• Julien Jukema (Anywyse)
• Anne-Wil Kramer (Anywyse)
• Laurens Waling (8Vance)
1.8 AI in de zorg: samen doen, samen leren

AI in de zorg: we moeten het samen doen en samen aldoende leren. Hoe pakken we dat aan? Aan het begin van 2024 is een groep zorginstellingen, hogescholen en AI-innovatoren op initiatief van de NL AIC een AI zorg Learning Community (LC) gestart. Dit is een kick-off LC die moet gaan leiden tot een landelijke AI-zorg LC. Lessen rondom AI-ready binnen zorginstellingen en de implementatie van AI in de zorg, zijn hier een onderdeel van. Afstemming vindt plaats met partijen zoals het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de Patiëntenfederatie Nederland en de AI-hubs in Nederland. In deze sessie deelt de kickstart LC de geleerde lessen en kijken we samen met u vooruit hoe de LC door kan groeien naar een landelijke lerende gemeenschap.

Invulling door:
• Annemarie van ‘t Veen

1.9 AI bij de overheid en de inzet van o.a. drones

Wilt u weten waar en hoe er bij de overheid kunstmatige intelligentie wordt ingezet? Meld u dan aan voor deze break-out sessie. Naast de resultaten uit het TNO-onderzoek, duiken we in de wereld van drones, satellieten en remote sensing, en hoe AI daar vervolgens concrete toepassingen op weet te bouwen. 

Invulling door: 
• Anne Fleur van Veenstra (TNO)
• Marissa Hoekstra, (TNO)
• Rolf Zeldenrust (PIANOo)
• Joris Krüse (Kidman & Nicholson)

1.10 Generatieve AI: Regulering en Innovatie in Nederland
De Nederlandse aanpak voor generatieve AI sluit aan bij een bredere Europese zoektocht naar balans tussen innoveren enerzijds, en regelgevingskaders zoals de AVG en de komende Europese AI Act anderszijds. Hoe kunnen we de sterktes van Nederland optimaal benutten en krachten bundelen om AI te ontwikkelen op een manier die verantwoord is, op een wereldmarkt waar schaalgrootte leidend is en er een heftige geconcurreerd wordt om talent, data en computerkracht? In deze paneldiscussie bespreken we lopende activiteiten en perspectieven, de uitdagingen én kansen voor Nederland, en wat er nodig is voor Nederland om een leidende rol te spelen in het krachtenveld van generatieve AI, LLM’s en foundation models.
 
Invulling door:
• Stefan Leijnen (AiNed)
• Lisa Vermeer (Ministerie van EZK)
• Huub Janssen (RDI)
• Joachim de Greeff (GPT-NL & TNO)
1.11 Workshop: Waardecreatie uit Generatieve AI

Een dynamische workshop die is ontworpen om ondernemers te versterken met kennis en tools om generatieve AI te benutten voor innovatie, efficiëntie en groei. Ontdek op maat gemaakte use cases en strategieën die resoneren met uw vakgebied. De workshop is een interactieve sessie met praktijkvoorbeelden, live-demonstraties, AI-tools en groepsdiscussies. 

Invulling door:
• Philip Gast (Baise)

1.12 Workshop: Stap aan boord van de AI-Science Truck

Ontdek hoe u het boeiende onderwerp van AI op een interactieve en educatieve manier kunt verkennen. Stap aan boord van de AI-Science Truck en ervaar het zelf.

De truck biedt een unieke kans om te leren en te ervaren hoe AI ons dagelijks leven beïnvloedt. Mis deze kans niet om op een laagdrempelige manier meer te leren over AI en laat je verrassen door één van de drie unieke workshops in de truck.

Invulling door:
• AI-hub Noord-Nederland
• ELSA AI Lab Noord-Nederland

1.13 Workshop: AI-gegenereerde beelden – van biases naar betere collectieve representaties

Maak kennis met een populaire onderzoeksmethode voor het detecteren en markeren van bevooroordeelde output van tekst-naar-beeld modellen. De workshop biedt een introductie in het ontwerpen van prompts en hoe (verkeerd voorgestelde) gebruikersgroepen deze kunnen inzetten om mogelijk bevooroordeelde voorstellingen te creëren. Op basis hiervan ontwerpen deelnemers prompts om afbeeldingen te maken die ethische normen waarborgen met Midjourney en Adobe Firefly. We bespreken mogelijke vooroordelen in de samengestelde beelden met de groep en denken samen na over welke alternatieve groepsafbeeldingen we wenselijker vinden.

Invulling door:
Waag Futurelab
• Danny Lämmerhirt
• Taco van Dijk

1.14 Workshop: AI for business: boost productivity and accelerate growth Google (Noto Color Emoji - Unicode 15.1)

This workshop is designed to supercharge your business strategy. Discover the power of ChatGPT and other cutting-edge AI tools, designed to help you optimise daily tasks and working hours. Don’t just adapt to change; embrace it and watch your business processes evolve.

Facilitated by:
• Anastasia Petrova (Founder, Metasouls)

12.10 - 13.10 uur | Lunch bij het netwerk- en inspiratieplein

Het overdekte netwerk- en inspiratieplein bevindt zich tussen de rijtuigen waar diverse break-out sessies plaatsvinden. Het plein is de hele dag beschikbaar om contacten op te doen en gesprekken te voeren, waarnaast u daar de cateringfaciliteiten vindt. Ook tonen enkele startups hun laatste AI-innovaties en kunt u daar de AI Photo Booth uitproberen.

Kom tijdens de pauzes een kijkje nemen in de Truck om een beeld te krijgen van het ‘jouw technologie van morgen’ programma. Ga daarnaast in gesprek met de mensen van het Discovery Museum (https://www.discoverymuseum.nl) over hoe zij aandacht geven aan AI.

13:10 - 14:10 uur | Sessieronde 2
2.1 Breaking Barriers to scale-up Google (Noto Color Emoji - Unicode 15.1)

Ready to break barriers and take your AI startup to new heights? Register now for our exclusive session “Breaking Barriers to Scale-Up” during the Netherland AI Coalition conference!

Breaking Barriers, a program of AiNed that will be launched in the second quarter of 2024, focuses on scaling up AI startups and streamlines the process from regional startup to national professionalization and ultimately European scale-up. In this breakout session, you will become acquainted with the ambitions, approach, and people behind the program. Furthermore, learn from inspiring examples what is specifically needed to take your startup to the next level.

Facilitated by:
• Anita Lieverdink (AiNed)
• Belén Hein (Neurolytics)
•  Jasper Wognum (Braincreators)
Panel:
• Duke Urbanik (Masters of Scale)
• Jos van der Wijst (Legalair)
• Herman Kienhuis (Curiosity VC)
2.2 Ontwikkelingen en veiligheid rondom GPT.NL

TNO, SURF en NFI ontwikkelen samen een Nederlands taalmodel: GPT-NL. Deze partijen willen zo, samen met partijen die GPT-NL gaan gebruiken, een belangrijke stap zetten richting betrouwbaar, transparant en eerlijk gebruik van (generatieve) AI in Nederland en Europa. Het versterken van Europese digitale soevereiniteit op het gebied van taaltechnologieën en het kunnen inzetten van een taalmodel dat in lijn is met Nederlandse en Europese waarden en richtlijnen voor bijvoorbeeld transparantie, dataprivacy en intellectueel eigendom, zijn belangrijke drijfveren om dit initiatief te starten. In deze sessie vertellen we meer over de ambities en mogelijkheden met GPT-NL, hoe we als één van de eerste modellen compliant zijn met de eisen voor General Purpose AI volgens de EU AI Act, en gaan we graag met u in gesprek over mogelijke toepassingen van GPT-NL in het veiligheidsdomein.

Invulling door:
• Werkgroep Vrede, Veiligheid en Recht
• Saskia Lensink
• Joachim de Greeff

2.3 AI bij selectie en ontwikkeling
In deze sessie maakt u kennis met robot Sigmund. Sigmund is een sociale robot die een sparringpartner kan zijn bij selectie- en ontwikkelingsdialogen. Sigmund is een van de experimenten in het grote researchtraject van LTP Business, waarbij psychologen samenwerken met de Vrije Universiteit Amsterdam om AI inzetbaar te maken bij selectie en ontwikkeling. In dit traject onderzoeken we hoe we met verantwoorde inzet van AI persoonlijkheidseigenschappen kunnen meten. Dit onder andere in het kader van bias-free assessment. Daarnaast gaan we de interactie aan met Sigmund in een gesprek gericht op persoonlijke ontwikkeling.
 
Invulling door:
LTP Innovation Lab
• Nicky van Gennip
• Marian de Joode
2.4 AI Port Challenges and Opportunities Google (Noto Color Emoji - Unicode 15.1)

The 60 minute session will have 3 speakers (40 minutes total) and a Q&A with speakers and the people in the room (20min).

This session is organised by AI Port Center (AI Port Center) a research and innovation partnership between Delft University of Technology (TUD) and Erasmus University Rotterdam (EUR) on the use of AI technologies in the port environment. AI Port conducts AI-based, practice-oriented research and innovation in close partnership with local knowledge institutes, business partners, governmental and social organizations, and the Port of Rotterdam industrial cluster.

In this session an outlook is provided on some of the opportunities and challenges that artificial intelligence brings to the port environment. Speakers will share some perspectives on the potential that is seen for AI in the port and logistics sector. The session will also address the importance to deal with key challenges like explainability of AI that are being developed and implemented. It will give both the research/innovation perspective but also the perspective of a key stakeholder, Port of Rotterdam. Next to the presentation there will be the opportunity to engage with the speakers and each other about what AI brings and the challenges that need to be solved.

Facilitated by:
• Rob Zuidwijk (RSM)
• Vasso Reppa 
Wouter Buck
• Rudy Negenborn (TU Delft)
• Neil Yorke-Smit (TU Delft)

2.5 Olifanten en neushoorns beschermen met AI

Ga tijdens deze sessie op reis door Afrika, waar AI-innovaties worden ingezet om olifanten en neushoorns te beschermen. U zult ontdekken waarom dit belangrijk is en hoe ook u een bijdrage kan leveren. Afgezien van af en toe achtervolgd te worden door een olifant, zullen alle successen en uitdagingen gedeeld worden om het perspectief te veranderen over hoe u een impact kunt maken op de meest onverwachte plaatsen.

Invulling door:
• Thijs Suijten (Hack the Planet & Q42)

2.6 Oneindige mogelijkheden met technologie binnen de erfgoedsector (gecanceld 🚨)

Micha Bruinvels, directeur Nationaal Monument Kamp Amersfoort, vertelt over welke mogelijkheden ontstaan door gebruik van technologische middelen in de erfgoedsector. Wat kunnen we doen om de beperkingen van fysieke locaties en openingstijden te verkleinen, en het bereik van ons erfgoed groter te maken en levend te houden voor volgende generaties? Point of action is de smartphone.

Invulling door:
• Micha Bruinvels (Directeur bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort)

2.7 Working with AI in education: making it real! Google (Noto Color Emoji - Unicode 15.1)
A transformative talk and workshop designed to revolutionize the way you think about and implement AI in the classroom. This session is not just an exploration—it’s an adventure into the practicalities of integrating AI into your educational practices. As we navigate through this learning journey, we go beyond the theoretical and delve into the real-world application of AI in education. Drawing from our own rich experience of deploying AI mentors in classrooms, we will share tangible examples and firsthand insights. This is your opportunity to see AI through the lens of an actual classroom integration, learning from the successes and challenges we’ve encountered along the way. Together, we will demystify AI, making it a tangible and impactful part of your educational toolkit.
 
Facilitated by:
• Jos Dirkx (World Economic Forum Tech Pioneer, Founder of Beenova) 
2.8 Generatieve AI in de zorg en ter preventie

Sinds de opkomst van ChatGPT is generatieve AI niet meer weg te denken, ook niet in de zorg. Maar hoe kunnen we praktisch gebruik maken van Large Language Models (LLMs) en andere vormen van generatieve AI? In deze break-out sessie gaan we met experts, op het gebied van generatieve AI en zorg- en preventieprofessionals, in gesprek over hun ervaringen. We wisselen graag met u uit wat er wel en wat er niet goed gaat. Ter inspiratie delen we goede voorbeelden en waardevolle lessen uit de zorg en preventie.

Invulling door:
• Werkgroep Gezondheid en Zorg

2.9 De AI Act – ga praktisch van start met Responsible AI

In een interactieve break-out sessie nemen wij de deelnemers mee op de weg van de AI-verordening om AI op een verantwoorde manier toe te passen of in te kopen. Hoe bepaalt u de impact van de AI-verordening op uw organisatie? Waar start u? Wat zijn de grootste valkuilen? Wat te doen wanneer u hoog-risicosystemen aantreft of wilt gaan inzetten? Om praktisch en pragmatisch aan de slag te gaan, combineren we juridische, ethische en technische perspectieven en overwegingen.

Invulling door:
• Bart Schermer (Considerati)
• Yentl de Stigter (Signify)

2.10 Ondersteuning van servicemonteurs door inzet van LLM's zoals ChatGPT

De Virtuele Servicemonteur: ‘Hey hoe gaat het met u?’ De laatste jaren hebben modellen zoals ChatGPT en andere large language modellen (LLM) in de Nederlandse samenleving een schokeffect teweeggebracht. Ook in de industriële sector kunnen LLM’s van grote meerwaarde zijn om bijv. het tekort van personeel op te lossen. Afgelopen jaar heeft het Maintenance Lab van de HvA een proefopstelling gerealiseerd. Kern van dit project is de ontwikkeling van een module die real-time sensor data van machines kan omzetten in relevante kennis voor operators en monteurs. Deze generieke module wordt ontwikkeld door bedrijfsdata en de expertise van monteurs te integreren in algoritmes. Dankzij de diverse use cases, wordt uiteindelijk toegewerkt naar een technologie die breder inzetbaar is dan alleen voor de ingebrachte specifieke use cases.

Invulling door:
• Jurjen Helmus (Hogeschool van Amsterdam)
• Werkgroep Technische Industrie
• AI-hub Amsterdam
• European Digital Innovation Hub Noordwest

2.11 Interactieve sessie: Hoe AI organisaties kan helpen positieve impact te maken

Bij Kickstart AI geloven we dat de toekomst positief wordt vormgegeven door AI. Daarom is onze missie om de adoptie van AI in Nederland te versnellen, en dit doen we door het beste talent en de beste teams samen te brengen om innovatieve oplossingen te bouwen voor uitdagingen uit het echte leven.

In deze sessie zullen we ons richten op enkele van onze voedselgerelateerde projecten waarvoor we samenwerkten met een paar van onze zakelijke partners, AH en KLM, om voedselverspilling te verminderen. We zullen de use cases, tools en technieken die we hebben gebruikt delen, en de belangrijkste resultaten van de projecten presenteren. We zullen ook bespreken hoe we de Voedselbank hebben geholpen in hun missie om een einde te maken aan voedselarmoede.

Invulling door:
• Sophia Zitman (Kickstart.ai)
• Liliane van Heteren (Voedselbanken Nederland)

2.12 Workshop: Stap aan boord van de AI-Science Truck

Ontdek hoe u het boeiende onderwerp van AI op een interactieve en educatieve manier kunt verkennen. Stap aan boord van de AI-Science Truck en ervaar het zelf.

De truck biedt een unieke kans om te leren en te ervaren hoe AI ons dagelijks leven beïnvloedt. Mis deze kans niet om op een laagdrempelige manier meer te leren over AI en laat je verrassen door één van de drie unieke workshops in de truck.

Invulling door:
• AI-hub Noord-Nederland
• ELSA AI Lab Noord-Nederland

2.13 Workshop: AI-gegenereerde beelden – van biases naar betere collectieve representaties

Maak kennis met een populaire onderzoeksmethode voor het detecteren en markeren van bevooroordeelde output van tekst-naar-beeld modellen. De workshop biedt een introductie in het ontwerpen van prompts en hoe (verkeerd voorgestelde) gebruikersgroepen deze kunnen inzetten om mogelijk bevooroordeelde voorstellingen te creëren. Op basis hiervan ontwerpen deelnemers prompts om afbeeldingen te maken die ethische normen waarborgen met Midjourney en Adobe Firefly. We bespreken mogelijke vooroordelen in de samengestelde beelden met de groep en denken samen na over welke alternatieve groepsafbeeldingen we wenselijker vinden.

Invulling door:
Waag Futurelab
• Danny Lämmerhirt
• Taco van Dijk

2.14 Workshop: Unleash your creativity - AI toolbox to elevate marketing & design Google (Noto Color Emoji - Unicode 15.1)

This workshop is tailored for the creative minds: covering the range of tools able not only to unleash your wildest creative ideas, but also optimise the process of creation and revolutionise marketing campaigns. From concept to execution, from moodboarding to application. Join us to transform your creative approach.

Facilitated by:
• Anastasia Petrova (Founder, Metasouls)

Science Truck - Technologie van Morgen

Bezoek de Science Truck voor het ‘Jouw Technologie van Morgen’ AI-programma, wat sinds kort is gelanceerd. Dit is een initiatief van het ELSA AI Lab Noord-Nederland. De AI-hub Noord-Nederland is één van de partners van dit programma en samen verzorgen ze drie workshops in de truck. Meer weten over het ‘Jouw Technologie van Morgen’ programma? Schrijf je dan in voor één van de sessies of breng tijdens één van de pauzes een bezoek aan de truck. De Truck is te vinden op de parkeerplaats van de Rijtuigenloods en biedt een platform waar wetenschap, kennis en inspiratie samenkomen.

14.30 - 15.30 uur Sessieronde 3
3.1 Innoveren met impact in de publieke sector: de kracht van netwerk
Een gezonde leefomgeving, bereikbaarheid, circulaire economie en afname van de biodiversiteit. Diverse voorbeelden van maatschappelijke opgaven waarvoor decentrale overheden aan de lat staan. AI biedt kansen in het oppakken van deze opgaven, maar veel van de AI-toepassingen blijven in de pilotfase. Alleen als overheden, kennisinstellingen, marktpartijen en de samenleving zich anders organiseren en op een andere manier met elkaar samenwerken, komen we voorbij de pilotfase en komen we verder in het oplossen van de grote opgaven. Deze sessie gaat over nieuwe manieren van samenwerken en het benutten van dat wat al aanwezig is in het netwerk om te komen tot AI-oplossingen die impact maken.
 
Invulling door:
• Babette Bakker (Digitale innovatiemanager, Dutch Societal Innovation Hub)
3.2 Verantwoord gebruik van AI bij de politie

AI is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven en dus ook niet meer uit politiewerk. Welke kansen levert het op voor politiewerk? Hoe passen wij dit toe op een veilige en verantwoorde manier? Deze sessie gaat over het gebruik van AI binnen de Nederlandse politie.

Invulling door:
• Judith Klepper (Politie Nederland)

3.3 Het belang van een mensgerichte benadering van AI

Bent u klaar om geïnspireerd te worden over de nieuwste ontwikkelingen van de ELSA Labs (Ethical, Legal and Social)? Tijdens deze sessie wordt dieper ingegaan op ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van AI. In deze interactieve sessie vertellen wij u over de concrete stappen die de ELSA Labs zetten om tot betrouwbare en mensgerichte AI-oplossingen te komen. We lichten de learnings van drie toonaangevende ELSA Labs toe. Verdiep u in hoe AI de gehandicaptenzorg, mediasector, culturele instellingen, en de energietransitie transformeert. Bij deze sessie is tevens het internationale FARI instituut betrokken. Om tot verantwoorde mensgerichte AI te komen is het belangrijk om aandacht te besteden aan de ELSA-methodiek. Vanuit de NL AIC is de ontwikkeling van ELSA labs gestimuleerd waarin bedrijven, overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers samenwerken.

Invulling door:
• Host: Katja van Kranenburg
• Hans de Canck (Directeur FARI Institute)
• ELSA Lab AI Solutions for Disability Care:
> Brigitte Boon
> Ruud de Nooij
• ELSA Lab AI, Digital Culture & Media:
> Gerrita vd Veen
> Remco Veltkamp
• ELSA Lab Citizens and Society in the Energy Transition:
> Devin Diran

3.4 Hoe werkt toezicht op de AI Act in de praktijk?

U bent of wilt aan de slag met AI. Wanneer heeft u dan te doen met de AI Act? En wat betekent dit voor u, wanneer moet u waaraan voldoen? Met welke toezichthouders gaat u te maken krijgen? In deze sessie hoort u van RDI, AP en andere toezichthouders over hoe het toezicht op de AI Act in de praktijk gaat werken en gaan we met elkaar in gesprek over alle bijbehorende uitdagingen en vragen.

Invulling door:
• Sven Stevenson (Autoriteit Persoonsgegevens)
• Huub Janssen (RDI)

3.5 Wat is de rol van AI in onze toekomstige circulaire industriële productie

In onze toekomstige wereld moeten productieprocessen en producten duurzamer en circulair worden. Op dit moment wordt er veel onderzoek gedaan naar het creëren van een meer circulaire wereld, maar het grootste deel van dit onderzoek bevindt zich nog op een lager Technology Readiness Levels niveau (TRL). Zodra deze ontwikkeling op een hoog TRL-niveau komt, zal de vraag rijzen: Wat betekent dit voor de ontwikkeling van toekomstige producten en fabricageprocessen? En hoe kan de industrie deze toekomst adopteren? En hoe kan AI ons daarin helpen? In deze sessie presenteert Jan Post wat er komt kijken bij circulaire industriële productie, welke rol AI hierbij kan spelen en gaat hij in gesprek met de bezoekers over de rol van AI bij de maatschappelijke transitie naar circulariteit.

Invulling door:
• Jan Post (Philips)
• Jeroen Jansen (Radboud Universiteit)
• Werkgroep Technische Industrie
• AI-hub Noord-Nederland

3.6 De invloed van generatieve AI op de democratie

Ontdek met vooraanstaande experts hoe generatieve AI het speelveld van democratie beïnvloedt. Verken de subtiliteiten van culturele en mediale veranderingen en krijg inzicht in innovatieve oplossingen voor de toekomst.

Invulling door:
• Werkgroep Cultuur en Media

3.7 Talkshow: De impact van AI op de samenleving

Tijdens deze sessie worden onderzoekers bevraagd naar hun belangrijkste onderzoeksresultaten. Al deze onderzoekers doen of hebben onderzoek gedaan naar de impact van AI op de samenleving, maar ieder op een andere manier of via een andere doelgroep. Welke vragen heeft de Nederlandse bevolking als het gaat om AI? Hoe meten we de mate van AI-adoptie? Wat is het kennisniveau en waarop wil men vooral graag regie hebben en houden? Welke risico’s en kansen ziet de bevolking als het gaat om AI? En welke toekomstige scenario’s staan ons dan te wachten volgens de visies van de burger?

Invulling door:
• Simone van der Burg (Waag Futurelab)
• Marit de Jong (Rathenau)
• Philip Gast (Baise)

 
3.8 Hoe AI positief kan bijdragen in ouderenzorg
Het woord ‘ouderenzorg’ klinkt misschien niet innovatief, maar in dit zorgdomein wordt wel degelijk gewerkt aan zorgtransformatie met behulp van AI. In deze sessie presenteren we de resultaten van een verkenning rondom bestaande initiatieven en de potentie van AI in de VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg). Samen met onderzoekers, bedrijven en het publiek gaan we op zoek naar manieren om maximale impact te maken met AI-innovaties: hoe zorgen we ervoor dat AI ook in de ouderenzorg een positieve bijdrage levert voor patiënt en zorgverlener?
 
Invulling door:
• Dirk Lukkien (Vilans)
• Edith van de Weg (Werkgroep Gezondheid en Zorg)
3.9 Legal and practical Do's and Don'ts in acquisitions AI startups Google (Noto Color Emoji - Unicode 15.1)

As a startup entrepreneur, what should you take care of legally when starting your company to be ready for an acquisition in the future? What should a corporate look out for when acquiring an AI startup? And what does the AI Act mean for investments in AI startups? A representative from the corporate world, a lawyer and a number of startups will discuss the Do’s & Don’ts when innovating with AI.

Facilitated by:
Lecture (15min) by Professor Olga Batura (TNO) on the consequences of the AI Act
• Panel discussion moderated by Miriam Veronesi including:
> Elmer Veenman (CMS Law Tax)
> Frank Ferro (PostNL)
> Iman Alipour (BlueGen)
> Clemens Wasner (Enlite AI)

3.10 Proeftuin voor AI in het waterbeheer: omgaan met extremen

Ben jij AI-onderzoeker en wil je bijdragen aan een nieuw urgent maatschappelijk vraagstuk? Kom dan om 14.30 uur naar de sessie van de nieuwe NL AIC werkgroep ‘Water en Klimaat’ en ontdek hoe jij kunt bijdragen aan het oplossen van problemen die worden veroorzaakt door de water- en klimaatcrisis die op ons afstormt.

Je krijgt een inkijk in de immense uitdagingen waar we in Nederland en wereldwijd voor staan. Denk aan extreme neerslag met overstromingen en slachtoffers als gevolg, zoals twee jaar geleden in Limburg. Maar ook lange periodes van droogte met te weinig water en de versnellende zeespiegelstijging die de helft van de wereldbevolking bedreigt. Door de snelle klimaatverandering neemt de voorspellingskracht van onze historische datasets af. Een nieuwe generatie AI-technieken is nodig en daarbij is inhoudelijke AI kennis van onderzoekers essentieel.

Wij hebben een unieke schat aan wereldwijde water- en klimaatdata beschikbaar voor onderzoek. Van lokale data uit IoT netwerken tot aardobservatie data van satellieten en outputs van grote klimaatmodellen. Wij zoeken AI-onderzoekers die de watersector willen helpen de praktijkproblemen van het watermanagement in Nederland en internationaal op te lossen.

Invulling door:
• Werkgroep Water en Klimaat
3.11 Workshop: Stap aan boord van de AI-Science Truck

Ontdek hoe u het boeiende onderwerp van AI op een interactieve en educatieve manier kunt verkennen. Stap aan boord van de AI-Science Truck en ervaar het zelf.

De truck biedt een unieke kans om te leren en te ervaren hoe AI ons dagelijks leven beïnvloedt. Mis deze kans niet om op een laagdrempelige manier meer te leren over AI en laat je verrassen door één van de drie unieke workshops in de truck.

Invulling door:
• AI-hub Noord-Nederland
• ELSA AI Lab Noord-Nederland

3.12 Workshop: AI-gegenereerde beelden – van biases naar betere collectieve representaties

Maak kennis met een populaire onderzoeksmethode voor het detecteren en markeren van bevooroordeelde output van tekst-naar-beeld modellen. De workshop biedt een introductie in het ontwerpen van prompts en hoe (verkeerd voorgestelde) gebruikersgroepen deze kunnen inzetten om mogelijk bevooroordeelde voorstellingen te creëren. Op basis hiervan ontwerpen deelnemers prompts om afbeeldingen te maken die ethische normen waarborgen met Midjourney en Adobe Firefly. We bespreken mogelijke vooroordelen in de samengestelde beelden met de groep en denken samen na over welke alternatieve groepsafbeeldingen we wenselijker vinden.

Invulling door:
Waag Futurelab
• Danny Lämmerhirt
• Taco van Dijk

3.13 Workshop: Implementatie van AI in de fysieke omgeving

AI kan erg abstract aanvoelen, als pure intelligentie zonder enige fysieke basis. In deze workshop worden deelnemers uitgedaagd om AI fysieke aanwezigheid te geven. Robots zijn natuurlijk een bekende vorm. Maar kunnen we ook nieuwe vormen bedenken? VR Learning Lab deelt onder andere ervaringen van de AI Photo Booth die zij ontwikkelden. Deze zal de rest van de dag ook tot uw beschikking staan.

Invulling door:
• Robin de Lange (VR learning Lab)

3.14 Implementing AI in a corporate environment Google (Noto Color Emoji - Unicode 15.1)

In this session we will have a look at Shell’s journey of implementing AI in a corporate environment. Shell has been a pioneer in the development and deployment of digital technologies for decades. As of now, we have a significant in-house capability that helps us in embedding data science AI across every aspect of our business. Digitalization is helping Shell to accelerate through the energy transition. Our increasing use of digitalization also helps us to generate shareholder value and improve safety and transparency. We partner with some of the world’s leading technology companies to deploy digital solutions at scale across our businesses.

Facilitated by:
Paul Gelderblom – Global Discipline Head Mathematics, Computational and Data Science Shell

Heeft u vragen? Neem dan contact op via congres@nlaic.com.

© Copyright 2024 NL AIC. Alle rechten voorbehouden.