Workshop ‘Data-driven Innovations for the Energy Transition’

Windmolens

Tijdens deze workshop wordt de Commit2Data-gemeenschap op het gebied van energie samengebracht met de werkgroep Energie en Duurzaamheid van de Nederlandse AI Coalitie. Het Commit2Data-programma loopt ten einde en het onderzoek en de innovaties die de projecten hebben opgeleverd, zijn de moeite waard om verder te onderzoeken. Met deze workshop worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd van de projecten die zich richten op energie en big data. Om ook de vervolgonderzoeksvragen, de volgende innovaties en de implementatiestappen te bepalen.

Door het samenbrengen van experts, beleidsmakers, bedrijven en studenten die willen leren van deze inzichten over big data toepassingen is het mogelijk de kloof tussen onderzoek, werken en leren te dichten. Met het oog op nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.

Programma

14:00 – 14:30 | Inloop en koffie
14:30 – 14:40 | Welkom door Mathijs de Weerdt, voorzitter werkgroep Energie en Duurzaamheid
14:40 – 14:55 | Presentatie Marjan Popov: Protection of Electricity Networks through Simulation
14:55 – 15:10 | Presentatie Simon van Mourik: Greenhouses as Flexible Energy Sources
15:10 – 15:25 | Pauze
15:25 – 15:40 | Presentatie Eric Pauwels: Energy Intranets
15:40 – 15:55 | Presentatie Machteld van den Broek: Multidimensional Big Data Modelling
15:55 – 16:10 | Pauze
16:10 – 16:25 | George Rouwhorst over energie in woonwijken en data management integratiesystemen
16:25 – 16:40 | Bijdrage van Laure Itard van Brains4Builings
16:40 – 17:10 | Paneldiscussie gemodereerd door Neil Yorke-Smith, lab manager van het ELSA Lab ‘Citizens and Society in the Energy Transition (CaSET)’
17:10 – 17:45 | Afsluiting met een netwerkborrel

Meer informatie?

Geïnteresseerd om aan te sluiten? Meld u aan via deze link. De voertaal van dit evenement is Engels. Daarnaast kunt u ook het position paper van de werkgroep Energie en Duurzaamheid lezen over de toepassing van AI ten behoeve van de energietransitie. 

Delen met:

Event informatie

Datum

21/09/2023

Tijden

14:00

- 18:00:55

Locatie

Mondai I House of AI - Delft

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.