Bijeenkomst stand van zaken Europese AI Act

Samen met de AI-hub Zuid-Holland en Mondai House of AI organiseert de Nederlandse AI Coalitie op 14 november 2022 een bijeenkomst over de stand van zaken van de Europese AI Act. Waar staan we nu en hoe moeten organisaties zich erop voorbereiden?

In 2021 heeft de Europese Commissie het voorstel voor een AI Verordening (AI Act) gepubliceerd.
Over de tekst wordt nu onderhandeld met de Lidstaten en het Europees Parlement. Waar staan we nu?
Wat verandert er in de tekst? Wat blijft er gelijk? Moeten organisaties zich nu al voorbereiden op de AI Act? En zo ja, hoe? Hoe bereiden toezichthouders zich voor op de AI Act? Hoe staat het met de AI regulatory sandbox?

Tijdens deze bijeenkomst, als vervolg op de eerdere bijeenkomst over de AI regulatory sandbox, geven diverse sprekers onder leiding van moderator Jos van der Wijst, lid van het kernteam van de werkgroep Mensgerichte AI, hun visie:

  • Prof. mr. Anne Meuwese, Universiteit Leiden: Bespreking documenten/inbreng zoals die er tot dat moment ligt.
  • Lid (Europees) parlement (nog onbevestigd): Visie op politiek onderhandelingsproces.
  • Dasha Simons, IBM: Waarom en hoe moeten organisaties zich voorbereiden voor de AI Act.
  • Huub Janssen, Agentschap Telecom: Reactie op AI regulatory sandbox vanuit perspectief toezichthouder.

Interesse?

Interesse om deze bijeenkomst bij te wonen? Deelname aan deze bijeenkomst is gratis, u kunt zich aanmelden via deze link. De voertaal van deze bijeenkomst zal grotendeels in het Nederlands zijn. Geïnteresseerd in meer informatie over de juridische aspecten van AI? Kijk dan hier voor meer informatie.

Delen met:

Event informatie

Datum

14/11/2022

Tijden

14:00

- 17:00:20

Locatie

Mondai House of AI, TU Delft Campus (fysiek en online).

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.