The Hague Conference on Responsible AI

‘The Hague Conference on Responsible AI’ is een jaarlijkse conferentie met de focus op Vrede, Recht en Veiligheid vanuit een internationaal perspectief. De conferentie voor (internationale) experts uit wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid. De conferentie draagt bij aan het bepalen van de agenda voor de toekomst van verantwoorde en mensgerichte AI.

Dit jaar vindt de conferentie plaats op 12 en 13 mei 2022 in het Vredespaleis in Den Haag. Nederland en de stad Den Haag zien zichzelf als de locatie waar een open en diepgaande dialoog over verantwoorde AI op het gebied van vrede, recht en veiligheid plaats kan vinden. Door het faciliteren van internationale samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines op die gebieden waar nog actie nodig is.

Hoofddoel van de conferentie

Het hoofddoel van de conferentie is de oprichting van een multidisciplinaire groep koplopers vanuit diverse stakeholders. Deze groep zal de agenda opstellen voor urgente onderwerpen met een oproep tot actie in beleid, onderzoek en praktijk. Een voortschrijdende agenda met vragen over beginselen, kaders, regelgeving, toezicht en toepassingen op het gebied van verantwoorde AI, door de uitwisseling van state of the art beleid, onderzoek en ervaringen.

Programma

Op 12 mei 2022 is een preconferentie met diverse round table discussies gepland in het Vredespaleis in Den Haag. Op 13 mei 2022 vindt een uitgebreid programma plaats met de mogelijkheid diverse sessies te bezoeken. Bezoek de website voor een actueel overzicht van het programma van deze conferentie.

Interesse?

Deze conferentie is alleen toegankelijk voor genodigden. Heeft u interesse om deel te nemen? Klik hier voor meer informatie.

Delen met:

Event informatie

Datum

13/05/2022

Tijden

09:30

- 17:00:00

Locatie

Vredespaleis | Den Haag

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.