SBIR oproep AI: Beeldherkenning en remote sensing voor de leefomgeving

RVO nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst ten behoeve van de Small Business Innovation Research (SBIR)-oproep “AI: Beeldherkenning en remote sensing voor de leefomgeving”. Met deze SBIR-oproep wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de markt uitdagen om met innovatieve Artificiële intelligentie (AI) oplossingen te komen voor beeldherkenning en remote sensing.

Het doel van deze SBIR

 1. Het ontwikkelen van AI-oplossingen met gebruik van beeldmateriaal met remote sensing (sensoring op de grond, met drones en/of satellieten) voor het oplossen van maatschappelijke vragen voor de inrichting van de leefomgeving van publieke organisaties. Daarbij gaat het om oplossingen voor:
  • De ruimtelijke inrichting van Nederland;
  • De ontwikkeling van klimaatneutrale steden (denk aan inzicht en verantwoording van uitstoot);
  • Het toezicht en handhaving in de fysieke ruimte;
  • Maatschappelijke vragen in de fysieke ruimte.
 2. Het ontwikkelen van oplossingen om het toegankelijk maken van beeldmateriaal met remote sensing en uitwisseling van data en transparantie te bevorderen, bij het gebruik van AI-toepassingen.

Deadline

U kunt uw offerte indienen tot uiterlijk 3 oktober, 13.00 uur. Let op: bij het indienen van uw offerte moet u een vlog bijvoegen. De winnaars zullen in november bekend gemaakt worden.

Informatiebijeenkomst

De informatie- en netwerkbijeenkomst vindt plaats op 29 augustus aanstaande in Den Haag.

Voor wie is deze bijeenkomst?

 • (MKB) bedrijven die actief zijn op het gebied van AI, beeldherkenning en remote sensing
 • Overheidspartijen die willen optreden als partner, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een proeftuin.

Het programma

 • 10:00 – 10:30 uur: Inloop en ontvangst.
 • 10:30 – 11:30 uur: Presentaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NSO, RVO (SBIR-procedure en Octrooicentrum) en gelegenheid tot het stellen van vragen.
 • 11:30 -12:00 uur: Kennismaking met mogelijke overheidspartners.
 • 12:00 -14:00 uur: Napraten en netwerken met een broodje.

Meer informatie en aanmelden

Lees meer over de onder andere de hoogte en de looptijd van deze subsidie via deze link. De volledige oproep staat in dit PDF document omschreven.
Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link. Gelieve dit vóór 22 augustus 2022 te doen.

Delen met:

Event informatie

Datum

29/08/2022

Tijden

10:00

- 14:00:00

Locatie

Koningin Julianaplein 10 Den Haag

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.