Ronde Tafel gesprek rondom geïntegreerde gezondheidsdata-infrastructuur

Ronde tafel gezondheid en zorg

Bent u een AI bedrijf actief in het domein gezondheid & zorg? Denkt u graag mee over een geïntegreerde gezondheidsdata-infrastructuur in Nederland?

NL AIC en Health-RI nodigen u uit voor een online Ronde Tafel gesprek op 30 september 2022 van 13:00-15:00. Deze bijeenkomst is bedoeld voor AI-bedrijven actief in het domein gezondheid en zorg en maakt deel uit van de gezamenlijke ambitie om een geïntegreerde gezondheidsdata-infrastructuur in Nederland te realiseren.

De Ronde Tafel zal geen eenmalige bijeenkomst zijn, maar een platform waarin deelnemers een actieve rol kunnen gaan spelen in de ontwikkelingen op het verwijderen van de geïdentificeerde obstakels naar deze gewenste infrastructuur. AI-bedrijven zijn hierin een belangrijke speler en we gaan graag met u in gesprek over bestaande obstakels en hoe hierop in te spelen.

Over Health-RI

Het is de ambitie van Health-RI om in gezamenlijkheid met alle belanghebbenden in Nederland een geïntegreerde infrastructuur voor gezondheidsdata te realiseren, ten behoeve van een lerend zorgsysteem. Bij het generen, gebruiken en beschikbaar maken van gezondheidsdata spelen, naast (academische) ziekenhuizen en zorginstellingen, heel veel andere organisaties en belanghebbenden een belangrijke rol zoals registraties, cohorten/collecties, klinische beroepsverenigingen en samenwerkingen, gezondheidsfondsen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, patiëntverenigingen en burgers. Daarbij zijn samen met de ministeries van VWS, OCW en EZK obstakels voor (her)gebruik van gezondheidsdata in kaart gebracht, welke herkenbaar en aansluitend zijn bij de routekaart databeschikbaarheid in gezondheid en zorg van de NL AI Coalitie. (zie tevens EZK, OCW, VWS en Health-RI slaan de handen ineen voor structureel beter hergebruik van gezondheidsdata | Health-RI.)

Programma op 30 September

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst zal er een update gegeven worden over de actuele ontwikkelingen binnen Health-RI en NL AIC op het gebied van databeschikbaarheid in de zorg. Health RI introduceert hier ook het obstakel-verwijder-traject. Vervolgens kunnen deelnemers daadwerkelijk een bijdrage leverenaan dit traject in de interactieve Ronde Tafels. We zullen tijdelijk opsplitsen in 3 break-out rooms rondom de volgende thema’s en bijbehorende obstakels:

  1. Algemene beginselen: toegang tot gezondheids(zorg) data door/van bedrijven kan bijzonder uitdagend zijn
  2. Kaders: juridische / ethische / maatschappelijke belemmeringen voor hergebruik van gezondheids(zorg) data
  3. Praktijk: gezondheids(zorg) data is moeilijk te verkrijgen en versnipperd

In het aanmeldformulier kunt u aangeven op welk thema u ingedeeld wil worden tijdens de break-out. Inschrijven voor deelname aan het Ronde Tafelgesprek graag uiterlijk 12 september.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben, neem dan gerust contact op met Louise Vosters: louise.vosters@health-ri.nl.

Delen met:

Event informatie

Datum

30/09/2022

Tijden

13:00

- 15:00:00

Locatie

online

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.