REAIM 2023 – Verantwoorde AI in het militaire domein

Kunstmatige intelligentie, of AI (artificial intelligence), is een systeemtechnologie die onze wereld fundamenteel verandert, ook in het militaire domein. De internationale gemeenschap wordt geconfronteerd met de vraag hoe AI verantwoord ingezet kan worden voor militaire doeleinden. Daarom organiseert het Ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met het Ministerie van Defensie de internationale en multidisciplinaire REAIM summit op 15 en 16 februari 2023 in het World Forum in Den Haag.

AI hoger op de politieke agenda
Hoe breder het draagvlak voor het maken van afspraken over militaire toepassingen van AI, hoe groter de effectiviteit. De summit heeft tot doel om het onderwerp van verantwoorde AI in het militaire domein hoger op de politieke agenda te zetten en diverse groepen belanghebbenden aan te zetten om bij te dragen aan concrete vervolgstappen. De insteek is om bezoekers te inspireren en samen kennis op te bouwen door ervaringen en oplossingen te delen. De focus van de summit ligt op AI die gebruikt wordt in militaire operaties. Daarmee wordt hier bedoeld het gebruik van geweld of de analyse en besluitvorming die daaraan voorafgaan. Daarbij is er aandacht voor alle aspecten die hiermee samenhangen gedurende de hele levenscyclus van een AI systeem.

De bijdrage van NL AIC tijdens REAIM
De NL AIC en NIDV leveren een concrete bijdrage aan de invulling van deze summit. Nederland streeft ernaar om een vooruitstrevend en verantwoordelijk high-tech land te zijn en die twee elementen (vooruitstrevend en verantwoordelijk) willen we met de demonstraties en pitches illustreren. Tegelijkertijd biedt het een mooie kans voor het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstituten om hun werk internationaal te presenteren. Zo lukt het beleidsmakers een beter beeld te geven van AI en data science en hoe hier binnen Nederland op een verantwoorde manier mee omgegaan wordt.

De bijdrage van NL AIC kent een gelaagde aanpak. Zo wordt op 15 februari een break-out georganiseerd die opent met een verkorte interactieve versie van het spel “Age of AI”, waarbij spelers (in dit geval de toehoorders) een fictief AI systeem moeten bouwen om daarmee een missie te voltooien. Tijdens het spel worden ze geconfronteerd met de praktische en ethische consequenties van hun ontwerpkeuzes. Dit geeft een eerste beeld en zet mensen aan het denken. Na het spel volgt de paneldiscussie met experts uit vier verschillende invalshoeken aan de hand van vragen gebaseerd op het zojuist gespeelde spel: wetenschappelijk (Emile Aarts), industrie (Sophie Kuijt, IBM), juridisch en militair (eindgebruiker).

Tot slot komen er praktijkvoorbeelden aan bod. Onze leden vullen een aanzienlijk deel tijdens de Innovation Hub. Gedurende beide dagen is er door het gehele gebouw van alles te zien en te beluisteren: demonstraties van bestaande systemen, lopende projecten en nieuwe ideeën en invalshoeken.

De volgende Nederlandse partijen verzorgen een demonstratie tijdens REAIM:

 • Accenture – Missiedata analyseren door middel van AI
 • Brush AI – Het overbruggen van de kloof: van ethiek naar technologie
 • Councyl – Transparante beslissingsondersteuning zonder historische data
 • Esri – Objectdetectie op de kaart
 • LegalAIR BV – Verantwoorde AI – Conformiteit door ontwerp op vijf assen: juridisch, ethisch, robuustheid, privacy en veiligheid
 • MILREM – Nader te bepalen presentatie
 • NCIA – Nader te bepalen presentatie
 • NLR (1) – Automatische situatieherkenning in dronebeelden
 • NLR (2) – Triggers vanuit de ruimte
 • Saab Technologies – Aanvaringsdetectie en anomaliedetectie in maritieme omgevingen
 • TNO – Voorspellende oorlogsvoering
 • Xaiva – Interactieve visualisatie voor verklaarbaar machinaal leren

DE NL AIC en NIDV hebben actief bedrijven benaderd om deze lijst op te stellen. Vanwege de dynamiek in de opzet is de verdere organisatie is sinds vorige week weer overgedragen aan de organisatie van de summit. Diverse partijen verzorgen naast een demonstratie ook een break-out sessie met een presentatie of workshop. Zoals IBM. Ook verzorgt het ELSA Lab Defence een eigen 2 uur durende break-out sessie.

Delen met:

Event informatie

Datum

15/02/2023

- 16/02/2023

Tijden

09:00

- 17:00:24

Locatie

World Forum

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.