Online workshop ontwikkelingen learning communities

studentes

Vanuit de Nederlandse AI Coalitie werken we samen aan de ontwikkeling en toepassing van AI, zodat Nederland daar economisch en maatschappelijk de vruchten van kan plukken. Daarbij zien we dat er meerwaarde kan worden bereikt door afstemming tussen bijvoorbeeld de regionale AI-hubs, de Human Capital Agenda, op het gebied van Energie & Duurzaamheid. Door met elkaar scherp te krijgen waar de vraag zit en door gebruik te maken van de inzichten, versterken we de innovatie ecosystemen en kunnen we een extra impuls geven aan een leven lang ontwikkelen, door te investeren in een leercultuur. Dit komt aan bod in een serie workshops.

Agenda

Tijdens de eerste workshop op 27 oktober willen we toekomstbeelden delen. Hoe ziet de samenwerking er in de toekomst uit? En waar liggen kansen voor verbetering? Op basis daarvan bouwen we verder aan de onderlinge verbinding en krijgen we inzicht in waar kansen liggen voor versterking van de aandacht voor onderzoek, onderwijs en opleiding.

Doelgroep

Deze workshop is vooral interessant voor docenten, trainers, begeleiders Learning Communities en/of degenen die een goed overzicht hebben van de AI-innovatiedoelen op het energiedomein (energie en industrie, energie in gebouwde omgeving, smart grids, energiereductie, zon, wind op zee) en de bijbehorende competentievraagstukken. We streven naar een gemêleerd gezelschap over diverse stakeholdergroepen: industrie, overheid en kennisinstellingen.

Interesse?

Heeft u interesse deze online workshop bij te wonen? Aan deelname zijn geen kosten verbonden. RHDHV begeleidt het traject, u kunt zich aanmelden bij Alienke Ramaker, waarna u de link per mail ontvangt.

 

Delen met:

Event informatie

Datum

27/10/2021

Tijden

10:00

Locatie

Online

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.