Online event: Kick-off Horizon & Digital Europe

EU landkaart blauw met lichtjes

Op 1 januari 2021 zijn Horizon Europe en Digital Europe van start gegaan, twee belangrijke Europese programma’s die via calls en proposals financiële middelen beschikbaar stellen voor partijen en organisaties in de EU. Met als doel om de digitale transformatie van de Europese maatschappij en economie vorm te geven.

Op vrijdagmiddag 12 februari wordt er voor deelnemers aan de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) een online event georganiseerd, waarin meer informatie wordt gedeeld over beide programma’s en hoe men zich kan voorbereiden op het inschrijven en deelnemen aan deze calls en proposals. Het programma bestaat uit diverse sessies met onder andere bijdragen vanuit Roberto Viola, Director General of DG Connect, Europese Commissie en Focco Vijselaar, DG Bedrijfsleven en Innovatie, ministerie van Economische Zaken en Klimaat en diverse sprekers vanuit RVO. Het event wordt in samenwerking met RVO en Erasmus MC georganiseerd en is alleen voor deelnemers aan de NL AIC toegankelijk. De voertaal van het event is Engels.

Interesse?
Deelname aan het evenement is exclusief voor deelnemers van de NL AIC. Overweegt u deelnemer te worden? Bezoek deze pagina voor meer informatie.

Delen met:

Event informatie

Datum

12/02/2021

Tijden

13:00

Locatie

Online event

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.