Matchmakingsbijeenkomst call Mensgerichte AI voor een inclusieve samenleving

Beeld AI bij bericht

NWO en de Nederlandse AI Coalitie hebben, als onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda, het programma ‘Artificiële Intelligentie: Mensgerichte Artificiële Intelligentie (AI) voor een inclusieve samenleving – naar een ecosysteem van vertrouwen’ gelanceerd. Het programma bevordert de ontwikkeling en toepassing van betrouwbare, mensgerichte AI. Vanuit de NL AIC ondersteunen we deze call for proposals van harte. 

Onderzoek wordt uitgevoerd binnen co-creatie omgevingen. Deze zogenoemde ELSA Labs (Ethical, Legal and Societal Aspects) zijn de plekken waar samenhangend onderzoek naar technologische, economische en samenlevingsuitdagingen plaatsvindt. We nodigen u uit tot het vormen van een consortium of hierbij aan te sluiten en uw onderzoeksvoorstel in te sturen.  

Als eerste stap wordt gevraagd uw initiatief aan te melden bij NWO inclusief de voorlopige samenstelling van uw consortium, de deadline hiervoor is 2 september 2021, vóór 14.00 uur. Na het aanmelden van de initiatieven wordt er door NWO een (online) matchmakingsbijeenkomst georganiseerd op 9 september 2021. De sluitingsdatum voor de volledige aanvraag is 4 november 2021, vóór 14.00 uur. 

Agenda matchmakingsbijeenkomst

Tijdens de matchmakingsbijeenkomst op 9 september 2021 van 14:00  – 16:45 uur worden de initiatieven vanuit ieder consortium toegelicht om de mogelijkheid te geven tot samenwerking, samenvoeging van initiatieven of de mogelijkheid aan te sluiten bij bestaande initiatieven voor partijen die nog niet betrokken zijn bij een initiatief maar wel geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een consortium. Ook voorafgaand aan de matchmaking kunnen al afspraken worden gemaakt met andere mogelijke consortiumpartners via het matchingsplatform. Tijdens de matchmaking op 9 september dient van elk ingediend initiatief minstens een afgevaardigde (mede)aanvrager deel te nemen aan de gehele matchmakingsbijeenkomst. Niet deelnemen aan de verplichte matchmakingsbijeenkomst leidt tot uitsluiting van het indienen van een aanvraag. Aanmelden voor de matchmakingsbijeenkomst kan hier tot 6 september, voor 18:00 uur 

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanpak, het budget en de planning van deze call for proposals verwijzen wij u graag naar de pagina over het programma, de pagina over de call of de flyer. 

Delen met:

Event informatie

Datum

09/09/2021

Tijden

14:00

Locatie

Online

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.