Matchmakingsbijeenkomst call Mensgerichte AI voor een inclusieve samenleving

Datum

9 september 2021

Locatie

Online

Aanmelden

NWO en de Nederlandse AI Coalitie hebben, als onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda, het programma ‘Artificiële Intelligentie: Mensgerichte Artificiële Intelligentie (AI) voor een inclusieve samenleving – naar een ecosysteem van vertrouwen’ gelanceerd. Het programma bevordert de ontwikkeling en toepassing van betrouwbare, mensgerichte AI. Vanuit de NL AIC ondersteunen we deze call for proposals van harte. 

Onderzoek wordt uitgevoerd binnen co-creatie omgevingen. Deze zogenoemde ELSA Labs (Ethical, Legal and Societal Aspects) zijn de plekken waar samenhangend onderzoek naar technologische, economische en samenlevingsuitdagingen plaatsvindt. We nodigen u uit tot het vormen van een consortium of hierbij aan te sluiten en uw onderzoeksvoorstel in te sturen.  

Als eerste stap wordt gevraagd uw initiatief aan te melden bij NWO inclusief de voorlopige samenstelling van uw consortium, de deadline hiervoor is 2 september 2021, vóór 14.00 uur. Na het aanmelden van de initiatieven wordt er door NWO een (online) matchmakingsbijeenkomst georganiseerd op 9 september 2021. De sluitingsdatum voor de volledige aanvraag is 4 november 2021, vóór 14.00 uur. 

Agenda matchmakingsbijeenkomst

Tijdens de matchmakingsbijeenkomst op 9 september 2021 van 14:00  – 16:45 uur worden de initiatieven vanuit ieder consortium toegelicht om de mogelijkheid te geven tot samenwerking, samenvoeging van initiatieven of de mogelijkheid aan te sluiten bij bestaande initiatieven voor partijen die nog niet betrokken zijn bij een initiatief maar wel geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een consortium. Ook voorafgaand aan de matchmaking kunnen al afspraken worden gemaakt met andere mogelijke consortiumpartners via het matchingsplatform. Tijdens de matchmaking op 9 september dient van elk ingediend initiatief minstens een afgevaardigde (mede)aanvrager deel te nemen aan de gehele matchmakingsbijeenkomst. Niet deelnemen aan de verplichte matchmakingsbijeenkomst leidt tot uitsluiting van het indienen van een aanvraag. Aanmelden voor de matchmakingsbijeenkomst kan hier tot 6 september, voor 18:00 uur 

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanpak, het budget en de planning van deze call for proposals verwijzen wij u graag naar de pagina over het programma, de pagina over de call of de flyer. 

Delen via:

Andere evenementen

ECP Jaarfestival 2024

21 november 2024

Fokker Terminal - Den Haag

Bekijk evenement

AI in de GGz

22 november 2024

Rode Hoed, Amsterdam

Bekijk evenement