Matchmaking AI-uitdagingen van Defensie

Defensie en AI

Arbeidsextensieve systemen, sterk innoverend vermogen, gezaghebbende informatiepositie en multidomein en geïntegreerd optreden zijn belangrijke aspecten voor een toekomstbestendige krijgsmacht. Actuele ontwikkelingen op het gebied van data science en AI bieden hiervoor een basis en mogelijkheden voor de ontwikkeling van onder andere onbemande autonome systemen, (militaire) besluitvormings-ondersteuning en inlichtingen, logistiek en predictive maintenance, bedrijfsvoering en veiligheid.

Door samenwerking tussen defensie/overheid, industrie en kennisinstituten wordt de toepassing van data science en AI binnen de krijgsmacht integraal benaderd en de impact van innovatie toepassing vergroot. Met als doel om in de komende vijf jaar een fundament te leggen voor de optimale benutting van nieuwe technologie binnen de krijgsmacht, zodat de defensie ambities in 2035 kunnen worden gerealiseerd.

Dit is een besloten bijeenkomst, heeft u interesse om hierbij aanwezig te zijn, neem dan contact op met Antoine Smallegange.

 

 

Delen met:

Event informatie

Datum

09/09/2021

Tijden

13:30

Locatie

Gate 2 Aeroparce te Gilze-Rijen

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.