Lancering van AI for Energy Grids Lab

Een sterk en slim elektriciteitnetwerk in Nederland is essentieel om de energietransitie te kunnen accommoderen en de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Alliander, TUDelft, Radboud Universiteit, UTwente en HAN bundelen daarom hun krachten in het AI for Energy Grids Lab. Dit doen zij door AI-professionals, kennis, technologische innovaties en inzichten met elkaar te verbinden. Het AI-lab zal nieuwe initiatieven mogelijk maken binnen de toepassing van AI in energienetwerken, zoals graph neural networks en state estimation.

De vijf focus gebieden van de AI for Energy Grids Lab zijn:

  1. Graph Neural Networks
  2. State Estimation
  3. Risk-based investments and operation
  4. Digital Mesh / Decentralized control of energy flows
  5. Explainable AI

Officiële lancering

Op 20 april 2022 tussen 15.00 – 16.30 uur vindt de officiële lancering van het AI for Energy Grids Lab plaats.

Programma

  • Maatschappelijke aspecten van het inzetten van AI binnen de energietransitie – Kees van der Klauw (Coalitiemanager, Nederlandse AI Coalitie).
  • Veranderingen binnen energienetwerken – Pallas Agterberg (Challenge Officer, Alliander).
  • Introductie AI for Energy Grid – Jochen Cremer (Co-Director Delft AI Energy Lab, TUDelft, en Lab Manager AI for Energy Grids Lab).
  • AI for Energy Grid en de vijf focus gebieden – Werner van Westering (Principal Researcher, Alliander).

Geïnteresseerd om deze sessie bij te wonen?

Klik hier voor meer informatie over het evenement en de mogelijkheid om u in te schrijven. U kunt zich tot uiterlijk 18 april opgeven voor deelname. Deze bijeenkomst is Engelstalig.

Delen met:

Event informatie

Datum

20/04/2022

Tijden

15:00

Locatie

Online evenement

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.