Lancering Cultural AI Lab

Cultural AI Lab

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), het KNAW Humanities Cluster, de Koninklijk Bibliotheek, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Rijksmuseum, TNO, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam bundelen hun krachten in het nieuwe ICAI Lab rondom Cultural AI. In het lab worden AI-tools ontwikkeld die recht doen aan de complexiteit van menselijke cultuur en die toegepast kunnen worden binnen de culturele erfgoedsector in Nederland.

De onderzoeken in het Cultural AI Lab hebben als doel AI-technologie meer bewust te maken van culturele contexten én culturele instellingen te laten aansluiten bij ‘state of the art’ AI-onderzoek in Nederland. Ter gelegenheid van de lancering van het lab wordt er een online kick-off georganiseerd. Tijdens dit webinar geven onderzoekers een toelichting op de plannen en maakt u kennis met de verschillende projecten binnen het lab. De voertaal van het webinar is Engels.

Werkgroep Cultuur
De resultaten van het onderzoek dat plaatsvindt binnen de projecten van het Cultural AI Lab worden meegenomen in de aanpak vanuit de werkgroep Cultuur. De aanpak is gericht op het toepassen van deze kennis om de verschillende kansen voor het gebruik van AI binnen de cultuursector te benutten.

Geïnteresseerd in dit thema? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Cultuur en andere relevante AI-thema’s.

 

 

Delen met:

Event informatie

Datum

17/02/2021

Tijden

16:00

Locatie

Online event

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.