Lancering Cultural AI Lab

Datum

15 juli 2024

Locatie

Online event

Aanmelden

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), het KNAW Humanities Cluster, de Koninklijk Bibliotheek, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Rijksmuseum, TNO, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam bundelen hun krachten in het nieuwe ICAI Lab rondom Cultural AI. In het lab worden AI-tools ontwikkeld die recht doen aan de complexiteit van menselijke cultuur en die toegepast kunnen worden binnen de culturele erfgoedsector in Nederland.

De onderzoeken in het Cultural AI Lab hebben als doel AI-technologie meer bewust te maken van culturele contexten én culturele instellingen te laten aansluiten bij ‘state of the art’ AI-onderzoek in Nederland. Ter gelegenheid van de lancering van het lab wordt er een online kick-off georganiseerd. Tijdens dit webinar geven onderzoekers een toelichting op de plannen en maakt u kennis met de verschillende projecten binnen het lab. De voertaal van het webinar is Engels.

Werkgroep Cultuur
De resultaten van het onderzoek dat plaatsvindt binnen de projecten van het Cultural AI Lab worden meegenomen in de aanpak vanuit de werkgroep Cultuur. De aanpak is gericht op het toepassen van deze kennis om de verschillende kansen voor het gebruik van AI binnen de cultuursector te benutten.

Geïnteresseerd in dit thema? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Cultuur en andere relevante AI-thema’s.

 

 

Delen via:

Andere evenementen

AI in de GGz

22 november 2024

Rode Hoed, Amsterdam

Bekijk evenement