Kick-off werkgroep Gebouwde Omgeving

Op donderdag 18 februari start de werkgroep Gebouwde Omgeving van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) met een online kick-off. De werkgroep heeft als doel de kansen en uitdagingen voor AI te identificeren en samenwerkingspartners te verbinden. Om zo gezamenlijk te werken aan de ontwikkelingen van standaarden, AI-gebaseerde applicaties voor predictief onderhoud, supply chain management en bouwlogistieke optimalisatie en AI-ondersteunde besluitvorming. Tevens staan onderwerpen als modulaire en industriële bouw en renovatie, de inbedding van de toepassing van AI in de gebouwde omgeving in de (regionale) fieldlabs en beroepsonderwijs en het vergroten van de adoptiegraad van AI gebaseerde toepassingen op de agenda. 

Uitdaging

Er zijn in dit toepassingsgebied veel voorbeelden te noemen waar AI een toevoeging kan zijn op ons menselijke vermogen om keuzes te maken. En dat is direct de valkuil. De mogelijkheden zijn zo groot dat zonder kapstok of filter keuzes maken onmogelijk is. Daarom kiest de werkgroep Gebouwde Omgeving ervoor om de komende jaren te starten met het ontwikkelen van programma’s in de volgende categorieën: 

  • Adoptie van AI door bedrijven in de ontwerp-, bouw- en technieksector. 
  • Bijdragen aan het ontwikkelen van standaarden voor AI op gebied van uitwisseling van data en de ontwikkeling van AI en data gedreven applicaties. 
  • Het betrekken van het beroepsonderwijs. 
  • Het binnen dit toepassingsgebied stimuleren van de acceptatie van AI als fenomeen onder inwoners en medewerkers. 

Programma

We schetsen tijdens deze kick-off de opzet en aanpak van de werkgroep en laten zien hoe u als deelnemer mee kunt doen en bij kunt dragen aan de concrete en ambitieuze plannen van de NL AIC. Het programma ziet er als volgt uit: 

  • Welkom door Arjan Wallinga (Kwartiermaker werkgroep Gebouwde Omgeving)
  • Introductie van de NL AIC door Kees van der Klauw (Coalitiemanager NL AIC)
  • Voorbeeld van AI in de praktijk door Anton Sijtsema (RWS) 
  • Toelichting van de 4 categorieën en aanzet tot drafroadmap door Huub Keizers (BTIC) 
  • Voorziene jaaragenda 
  • Afsluiting  

Bent u al deelnemer van de Nederlandse AI Coalitie? Wees welkom om aan te sluiten. Nog geen deelnemer, maar wel benieuwd? De eerste sessie is vrij toegankelijk.  

Geïnteresseerd in dit thema? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Gebouwde Omgeving en andere relevante AI-thema’s. Voor meer informatie over de werkgroep kunt u deze pagina raadplegen. 

Delen met:

Event informatie

Datum

18/02/2021

Tijden

10:30

Locatie

Online event

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.