Intreerede Mathijs de Weerdt, werkgroep Energie en Duurzaamheid

Op 7 juni 2023 vindt de inaugurele rede plaats van Mathijs de Weerdt, in 2022 aangesteld als hoogleraar Algoritmiek van Planning & Scheduling, TU Delft. Mathijs is tevens voorzitter van de werkgroep Energie en Duurzaamheid. De titel van zijn intreerede is “Algorithms find solutions, so what’s the problem?” 

Visie

De ontwikkelingen in de informatica en het onderzoek naar artificiële intelligentie zijn de laatste jaren stormachtig geweest. Doorbraakresultaten zoals een computer die in 2015 van de belangrijkste Go-kampioen won, bewijzen dat deze recente uitvindingen het potentieel hebben om de strategische besluitvorming aanzienlijk te verbeteren. Met als resultaat kosten bij complexe operaties te verlagen, ook buiten de games om.  
 
Mathijs is ervan overtuigd dat algoritmische inzichten kunnen bijdragen tot het oplossen van plannings- en planningsproblemen in alle disciplines, en ook tot het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Bovendien heeft dit belangrijke gevolgen voor fundamenteel algoritme-onderzoek. Mathijs illustreert dit aan de hand van twee domeinen die hem na aan het hart liggen: spoorvervoer en de energietransitie.  

Nadere informatie

Geïnteresseerd in de visie van Mathijs? Raadpleeg dan alvast deze link. Daarnaast kunt u ook het position paper van de werkgroep Energie en Duurzaamheid lezen over de toepassing van AI ten behoeve van de energietransitie. Om de intreerede van Mathijs bij te wonen, kunt u zich aanmelden via deze website

Delen met:

Event informatie

Datum

07/06/2023

Tijden

15:00

Locatie

TU Delft, Aula (auditorium/derde etage), Mekelweg 5 in Delft

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.