Informatiebijeenkomst SBIR-oproep Mensgerichte Artificiële Intelligentie voor de publieke sector

M-AI

Heeft u ideeën voor mensgerichte AI-oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen? De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daagt ondernemers uit om nieuwe op mensgerichte Artificiële Intelligentie (AI) gebaseerde producten, diensten of product-dienstcombinaties te ontwikkelen voor partijen in de publieke sector.

Het doel van deze Small Business Innovation Research (SBIR)-innovatiecompetitie is het ontwikkelen en testen van mensgerichte AI-oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen van de publieke sector binnen de volgende 3 thema’s:
1. Het functioneren van de democratie en de relatie tussen burgers en overheid.
2. Mogelijkheid tot het verbeteren van de participatie aan de samenleving.
3. Het voldoen van (de implementatie van) AI-systemen aan mensenrechten.

Eerste stappen

Als eerste stap wordt gevraagd uw initiatief aan te melden bij NWO inclusief de voorlopige samenstelling van uw consortium, de deadline hiervoor is 2 september 2021, vóór 14.00 uur. Na het aanmelden van de initiatieven wordt er door NWO een (online) matchmakingsbijeenkomst georganiseerd op 9 september 2021. De sluitingsdatum voor de volledige aanvraag is 4 november 2021, vóór 14.00 uur. 

In november 2020 is het Manifest Mensgerichte Artificiële intelligentie gepubliceerd. Dit manifest vormt de basis van deze SBIR-oproep, samen met de Tweede Kamerbrief AI publieke waarden en mensenrechten. De beoogde innovatie moet voldoen aan de in het manifest gestelde eisen en verwachtingen.

Looptijd opdracht

Looptijd van de opdracht: december 2021 – september 2023. Belangrijk is dat u de motivatie heeft om van uw innovatie een succes te maken en doorgaat als de financiering vanuit de SBIR stopt.

Fase 1

Deze oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek naar de innovatie. Voor uitleg van de fasen en de procedure, zie de pagina ‘Hoe werkt SBIR?‘.

Informatiebijeenkomst

Op maandag 30 augustus van 10:00 tot 11:30 uur wordt een online informatiebijeenkomst georganiseerd. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt nog. Aanmelden kan via de link

Meer informatie

Meer informatie over het budget en het indienen van een offerte

Lees de volledige oproeptekst (PfF)

Lees meer over SBIR.

Delen met:

Event informatie

Datum

30/08/2021

Tijden
Locatie

online

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.