Informatiebijeenkomst SBIR-oproep Mensgerichte Artificiële Intelligentie voor de publieke sector

Datum

21 juli 2024

Locatie

online

Aanmelden

Heeft u ideeën voor mensgerichte AI-oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen? De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daagt ondernemers uit om nieuwe op mensgerichte Artificiële Intelligentie (AI) gebaseerde producten, diensten of product-dienstcombinaties te ontwikkelen voor partijen in de publieke sector.

Het doel van deze Small Business Innovation Research (SBIR)-innovatiecompetitie is het ontwikkelen en testen van mensgerichte AI-oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen van de publieke sector binnen de volgende 3 thema’s:
1. Het functioneren van de democratie en de relatie tussen burgers en overheid.
2. Mogelijkheid tot het verbeteren van de participatie aan de samenleving.
3. Het voldoen van (de implementatie van) AI-systemen aan mensenrechten.

Eerste stappen

Als eerste stap wordt gevraagd uw initiatief aan te melden bij NWO inclusief de voorlopige samenstelling van uw consortium, de deadline hiervoor is 2 september 2021, vóór 14.00 uur. Na het aanmelden van de initiatieven wordt er door NWO een (online) matchmakingsbijeenkomst georganiseerd op 9 september 2021. De sluitingsdatum voor de volledige aanvraag is 4 november 2021, vóór 14.00 uur. 

In november 2020 is het Manifest Mensgerichte Artificiële intelligentie gepubliceerd. Dit manifest vormt de basis van deze SBIR-oproep, samen met de Tweede Kamerbrief AI publieke waarden en mensenrechten. De beoogde innovatie moet voldoen aan de in het manifest gestelde eisen en verwachtingen.

Looptijd opdracht

Looptijd van de opdracht: december 2021 – september 2023. Belangrijk is dat u de motivatie heeft om van uw innovatie een succes te maken en doorgaat als de financiering vanuit de SBIR stopt.

Fase 1

Deze oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek naar de innovatie. Voor uitleg van de fasen en de procedure, zie de pagina ‘Hoe werkt SBIR?‘.

Informatiebijeenkomst

Op maandag 30 augustus van 10:00 tot 11:30 uur wordt een online informatiebijeenkomst georganiseerd. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt nog. Aanmelden kan via de link

Meer informatie

Meer informatie over het budget en het indienen van een offerte

Lees de volledige oproeptekst (PfF)

Lees meer over SBIR.

Delen via:

Andere evenementen

ECP Jaarfestival 2024

21 november 2024

Fokker Terminal - Den Haag

Bekijk evenement

AI in de GGz

22 november 2024

Rode Hoed, Amsterdam

Bekijk evenement