Hybride event ‘AI Regulatory Sandbox’

Datum

18 juli 2024

Locatie

AI Innovation Center Eindhoven en online

Aanmelden

Voldoet een AI-systeem aan wet- en regelgeving? Hoe test u dit? Mag u tijdelijk regels negeren om te testen wat gevolgen zijn en hoe deze gevolgen te beperken?

In het Europese wetsvoorstel voor een AI-verordening wordt een handreiking gedaan met het invoeren van een zogeheten: ‘Regulatory Sandbox’. Dit is een gecontroleerde test- en experimenteerruimte voor AI-toepassingen, waarin tijdelijk kan worden afgeweken van de huidige wet- en regelgeving. Het testen vindt plaats onder nauwlettend toezicht van de daartoe bevoegde (sectorale en horizontale) toezichthouders. De ontwikkelaar dient ook zelf de nodige waarborgen te treffen, zoals het opstellen van een uitgedacht (exit)plan en projectvoorstel, waarin wordt aangegeven hoe de (privacy)belangen van de betrokkene gewaarborgd zullen worden gedurende het project.

De waarde van de Regulatory Sandbox is met name gelegen in het feit dat de ontwikkelaar van het AI-systeem (tijdelijk) vrijgesteld kan worden van bepaalde wettelijke verplichtingen. De ontwikkelaar zou dan kunnen inventariseren of hij de ratio van de wet anderszins zou kunnen waarborgen. De testomgeving biedt toezichthouders daarnaast de gelegenheid om juridische knelpunten te signaleren die veroorzaakt worden door een (verouderde) wettelijke formulering.

  • Wat zou een juridisch kader kunnen zijn voor een AI Regulatory Sandbox?
  • Hoe kunnen we dat zodanig vormgeven dat mkb-bedrijven hiermee uit de voeten kunnen?
  • Wat is de insteek van toezichthouders?

In Nederland is hier nog geen ervaring mee opgedaan. In het buitenland (Noorwegen en UK) al wel. Tijdens dit hybride event worden (buitenlandse) ervaringen en inzichten gedeeld. Dit moet de aanzet zijn tot het formuleren van een juridisch kader voor een AI Regulatory Sandbox in Nederland.

Sprekers

  1. Sofia Ranchordas; Universiteit van Groningen
  2. Florina Pop; European Institute of Public Administration (EIPA)
  3. Eirik Gulbrandsen; Norwegian Data Protection Authority
  4. Huub Janssen; Kwartiermaker Toezicht Artificial Intelligence, Agentschap Telecom
  5. Martijn van Grieken; Gimix, ontwikkelaar AI-toepassingen

Interesse om deze bijeenkomst bij te wonen?

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Meld u hier aan als u deze bijeenkomst bij wilt wonen. De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Organisatie

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor AI en Robotrecht, AI kennisplatform LegalAIR en de Nederlandse AI Coalitie.

Delen via:

Andere evenementen

AI in de GGz

22 november 2024

Rode Hoed, Amsterdam

Bekijk evenement