Hybride event ‘AI Regulatory Sandbox’

Voldoet een AI-systeem aan wet- en regelgeving? Hoe test u dit? Mag u tijdelijk regels negeren om te testen wat gevolgen zijn en hoe deze gevolgen te beperken?

In het Europese wetsvoorstel voor een AI-verordening wordt een handreiking gedaan met het invoeren van een zogeheten: ‘Regulatory Sandbox’. Dit is een gecontroleerde test- en experimenteerruimte voor AI-toepassingen, waarin tijdelijk kan worden afgeweken van de huidige wet- en regelgeving. Het testen vindt plaats onder nauwlettend toezicht van de daartoe bevoegde (sectorale en horizontale) toezichthouders. De ontwikkelaar dient ook zelf de nodige waarborgen te treffen, zoals het opstellen van een uitgedacht (exit)plan en projectvoorstel, waarin wordt aangegeven hoe de (privacy)belangen van de betrokkene gewaarborgd zullen worden gedurende het project.

De waarde van de Regulatory Sandbox is met name gelegen in het feit dat de ontwikkelaar van het AI-systeem (tijdelijk) vrijgesteld kan worden van bepaalde wettelijke verplichtingen. De ontwikkelaar zou dan kunnen inventariseren of hij de ratio van de wet anderszins zou kunnen waarborgen. De testomgeving biedt toezichthouders daarnaast de gelegenheid om juridische knelpunten te signaleren die veroorzaakt worden door een (verouderde) wettelijke formulering.

  • Wat zou een juridisch kader kunnen zijn voor een AI Regulatory Sandbox?
  • Hoe kunnen we dat zodanig vormgeven dat mkb-bedrijven hiermee uit de voeten kunnen?
  • Wat is de insteek van toezichthouders?

In Nederland is hier nog geen ervaring mee opgedaan. In het buitenland (Noorwegen en UK) al wel. Tijdens dit hybride event worden (buitenlandse) ervaringen en inzichten gedeeld. Dit moet de aanzet zijn tot het formuleren van een juridisch kader voor een AI Regulatory Sandbox in Nederland.

Sprekers

  1. Sofia Ranchordas; Universiteit van Groningen
  2. Florina Pop; European Institute of Public Administration (EIPA)
  3. Eirik Gulbrandsen; Norwegian Data Protection Authority
  4. Huub Janssen; Kwartiermaker Toezicht Artificial Intelligence, Agentschap Telecom
  5. Martijn van Grieken; Gimix, ontwikkelaar AI-toepassingen

Interesse om deze bijeenkomst bij te wonen?

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Meld u hier aan als u deze bijeenkomst bij wilt wonen. De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Organisatie

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor AI en Robotrecht, AI kennisplatform LegalAIR en de Nederlandse AI Coalitie.

Delen met:

Event informatie

Datum

31/03/2022

Tijden

13:00

Locatie

AI Innovation Center Eindhoven en online

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.