Het belang van orkestratie van de samenwerkingsketen

Binnen het netwerk dutch digital delta (ddd) wordt voor onderzoek, ontwikkeling en toepassing van digitale sleuteltechnologieën gewerkt aan innovatie met impact in verschillende publiek-private coalities. Vanuit de technologische ontwikkelingen ontstaan steeds meer mogelijkheden voor convergentie tussen bijvoorbeeld Artificiële Intelligentie, Blockchain en Cybersecurity.

Ook in diverse wetenschappelijke disciplines is de wisselwerking hiertussen vaker onderwerp van onderzoek. Maar wat is de behoefte in de praktijk? Speelt dit ook bij organisaties werkzaam in energie, de zorg of veiligheid? En zo ja, hoe maak je relevante en kansrijke cross-overs van coalities ten behoeve van één of meerdere van deze missiegedreven innovatiegebieden? De orkestratie van de samenwerkingsketen is vandaag de dag een van de belangrijkste key succes factoren voor implementatie en opschaling. Ook met het oog op (Europese) calls neemt het belang van synergie tussen digitale sleuteltechnologieën toe en daaraan te formeren consortia.

Paneldiscussie
Tijdens deze paneldiscussie gaan experts en leiders vanuit de Dutch Blockchain Coalition en de Nederlandse AI Coalitie over deze vragen in gesprek. Vervolgens verkennen ze waar deze technologieën elkaar kunnen versterken en gaan ze op zoek naar mogelijke samenwerkingen tussen deze technologieën en hoe deze kunnen worden vormgegeven.

Jaarfestival ECP I Platform voor de InformatieSamenleving
Deze sessie is onderdeel van het programma van het ECP Jaarfestival 2020. Van dinsdag 17 tot en met donderdag 19 november 2020 organiseert ECP | Platform voor de InformatieSamenleving in samenwerking met een groot aantal partners een online meerdaags event over de digitale samenleving in stroomversnelling. Hoe kan Nederland bewegen naar een succesvolle en veilige digitale samenleving? Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie over het volledige programma op de website van het ECP Jaarfestival.

Delen met:

Event informatie

Datum

18/11/2020

Tijden

14:45

Locatie

Online event

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.