Consortiumvorming voor AI-uitdagen van Defensie

Consortiumvorming voor AI-uitdagingen van Defensie

Op 26 april 2022 organiseert de werkgroep Defensie een “Rondetafelbijeenkomst” waarin ideeën over de uitdagingen van Defensie met betrekking tot de inzet van AI en Data Science besproken worden. Tijdens deze bijeenkomst krijgt men de gelegenheid om ideeën te pitchen voor een Defensiepanel, daarop volgt een feedback ronde, waarna men in gesprek kan gaan met andere partijen om het idee verder te brengen.

Consortiumvorming aan de hand van ideeën

NL AIC deelnemers zijn van harte uitgenodigd om aan de hand van bijgevoegde template ideeën in te dienen. De template is slechts een leidraad. Wat u niet weet, kan leeg gelaten worden. Tijdens de bijeenkomst kan dit in gezamenlijkheid aangevuld worden.
Schroom niet om al contact met andere NL AIC deelnemers te zoeken. U kunt uw idee uiterlijk woensdag 20 april a.s. inzenden via veiligheiddefensie@nlaic.com

Ideeën met voldoende draagvlak zullen geïntroduceerd worden bij andere sectoren om zo de gewenste verbreding te verkrijgen.

Programma

Als NL AIC deelnemer bent u welkom om op 26 april a.s. de bijeenkomst bij te wonen en aan te sluiten op de pitches van die dag voor consortiumvorming.

 • 12:30 uur: Inloop en ontvangst
 • 13:00 uur: Opening en welkom door Antoine Smallegange (AI-Ned & AI Coalitie/ Werkgroep “AI en Data-Science uitdagingen Defensie”)
 • 13:05 uur: Programma door dagvoorzitter André Peperkoorn (Generaal-majoor der Koninklijke Marechaussee b.d./ NIDV)
 • 13:15 uur: NIDV-presentatie over EDF en de Defensienota
 • 13:30 uur: Start van de pitchrondes met appreciatie van ideeën door Defensiepanel met vertegenwoordigers van CLSK, KMAR, KIXS, S&T, CIO, DSK en CLAS (RAS-eenheid).
  Pitch rondes 1 & 2 rondes.
 • 14:30 uur: Pauze
 • 15:00 uur: Pitch ronde 3
 • 15:30 uur: Rondetafelgesprekken (6x 15 min)
 • 17:00 uur: Borrel

Geïnteresseerd?

Klik hier voor meer informatie en/of registratie.

Delen met:

Event informatie

Datum

26/04/2022

Tijden

13:00

Locatie

Marine Kazerne Amsterdam

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.