Consortiumvorming voor AI-uitdagen van Defensie

Datum

18 juli 2024

Locatie

Marine Kazerne Amsterdam

Aanmelden

Op 26 april 2022 organiseert de werkgroep Defensie een “Rondetafelbijeenkomst” waarin ideeën over de uitdagingen van Defensie met betrekking tot de inzet van AI en Data Science besproken worden. Tijdens deze bijeenkomst krijgt men de gelegenheid om ideeën te pitchen voor een Defensiepanel, daarop volgt een feedback ronde, waarna men in gesprek kan gaan met andere partijen om het idee verder te brengen.

Consortiumvorming aan de hand van ideeën

NL AIC deelnemers zijn van harte uitgenodigd om aan de hand van bijgevoegde template ideeën in te dienen. De template is slechts een leidraad. Wat u niet weet, kan leeg gelaten worden. Tijdens de bijeenkomst kan dit in gezamenlijkheid aangevuld worden.
Schroom niet om al contact met andere NL AIC deelnemers te zoeken. U kunt uw idee uiterlijk woensdag 20 april a.s. inzenden via veiligheiddefensie@nlaic.com

Ideeën met voldoende draagvlak zullen geïntroduceerd worden bij andere sectoren om zo de gewenste verbreding te verkrijgen.

Programma

Als NL AIC deelnemer bent u welkom om op 26 april a.s. de bijeenkomst bij te wonen en aan te sluiten op de pitches van die dag voor consortiumvorming.

 • 12:30 uur: Inloop en ontvangst
 • 13:00 uur: Opening en welkom door Antoine Smallegange (AI-Ned & AI Coalitie/ Werkgroep “AI en Data-Science uitdagingen Defensie”)
 • 13:05 uur: Programma door dagvoorzitter André Peperkoorn (Generaal-majoor der Koninklijke Marechaussee b.d./ NIDV)
 • 13:15 uur: NIDV-presentatie over EDF en de Defensienota
 • 13:30 uur: Start van de pitchrondes met appreciatie van ideeën door Defensiepanel met vertegenwoordigers van CLSK, KMAR, KIXS, S&T, CIO, DSK en CLAS (RAS-eenheid).
  Pitch rondes 1 & 2 rondes.
 • 14:30 uur: Pauze
 • 15:00 uur: Pitch ronde 3
 • 15:30 uur: Rondetafelgesprekken (6x 15 min)
 • 17:00 uur: Borrel

Geïnteresseerd?

Klik hier voor meer informatie en/of registratie.

Delen via:

Andere evenementen

AI in de GGz

22 november 2024

Rode Hoed, Amsterdam

Bekijk evenement