Communitydag: Invloed van AI op Cultuur en Media

Op 11 oktober slaan de NL AIC Werkgroep Cultuur en Media en de NL AIC bouwsteen Human Capital de handen ineen voor een inspirerende Communitydag. Het evenement vindt plaats bij Podium Hoge Woerd, gelegen in het schilderachtige Utrecht Leidsche Rijn. Centraal deze dag staat de onmiskenbare invloed van AI op de beroepspraktijk en vereiste competenties in de cultuur- en mediasector.

Vind hier de officiële uitnodiging.

Programma Communitydag

Onder leiding van dagvoorzitter Su Yin Timp (Human Capital werkgroep voorzitter, organisator workshops)

 • 09:30 | Inloop
 • 10:00 | Opening door Podium Hoge Woerd en updates door Eppo van Nispen tot Sevenaer (voorzitter Cultuur en Media) en Katja van Kranenburg (voorzitter HCA)
 • 10:40 | Keynote: Rodger Werkhoven
 • 11:10 | AI Bullshit Bingo
 • 11:40 | Panel over generatieve AI en synthetische media met Su Yin Timp (host), Erdinç Saçan, Rodger Werkhoven, Jurgen van der Vlist, Joep Meindertsma en Aletta Smits
 • 12:25 | Lunch
 • 13:10 | Break out sessies:
  > Workshop generatieve AI door Philip Gast (Baise)
  > Teach the Teacher met Jolanda Bakker (HCA)
 • 14:10 | Beleidsvisie Generatieve AI
 • 14:30 | Pitch sessie
 • 15:30 | Plenaire afsluiting
 • 16:00 | Netwerkborrel

Bio’s sprekers

(dag)voorzitter(s) & keynote spreker

Su Yin Timp [dagvoorzitter]

Su Yin is voorzitter van de werkgroep Leven Lang Ontwikkelen binnen de Human Capital werkgroep van de Nederlandse AI Coalitie, en mede initiatiefneemster van I.AMDIGITAL. en de certificering AI for Business and Government.

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Eppo is directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, het state-of-the-art mediacultuur instituut van Nederland dat over een van de grootste data-collecties van Nederland beschikt. Vanuit die rol is Eppo kwartiermaker van de Cultuur en Media werkgroep van de Nederlandse AI Coalitie.

Katja van Kranenburg

Katja van Kranenburg is advocaat-partner bij internationaal advocatenkantoor CMS met een bijzondere interesse in human capital in relatie tot Blockchain en AI. Ze leidt de Human Capital Agenda van de Dutch Blockchain Coalition (DBC) en de Nederlandse AI Coalitie (HCA).

Rodger Werkhoven [keynote spreker]

Rodger Werkhoven is Executive Creative Director op iO Campus Amsterdam. In 2022 werd Rodger uitgenodigd om bij te dragen aan de succesvolle bèta launch van DALL•E 2 door OpenAI.Recentelijk ontving Rodger samen met kunstenaar Arno Coenen een award voor ’s werelds eerste AI-genereerde korte film ‘Let’s be friends’.

Verdere sprekers:

Erdinç Saçan

Erdinç Saçan, docent en onderzoeker bij Fontys Hogeschool ICT en Practor bij ROC Tilburg, schreef onlangs het boek ‘Inclusieve Artificial Intelligence’. Hij zet zich in voor het integreren van generatieve AI in het onderwijs en het dagelijks leven.

Jurgen van der Vlist

Jurgen studeerde eind jaren ‘90 AI en verdiepte zich in de jaren daarna in de vele mogelijkheden van AI, variërend van virtual reality tot labelling en image annotation technologie. Met het onlangs opgerichte Deepvortex ontwikkelt hij momenteel AI-gedreven virtuele en muzikale content.

Joep Meindertsma

Joep Meindertsma is directeur van softwarebedrijf Ontola en sinds mei 2023 oprichter van PauseAI. Hij legde zijn werk aan webstandaarden en databases bouwen opzij om de noodklok te luiden. PauseAI is een vrijwilligersorganisatie die als doel heeft om de risico’s van AI te verlagen en organiseerde in het kader van dit doel onlangs de petitie ControlAI.

Philip Gast

Philip is een AI-fan en richtte samen met mede-studenten Baise op, om zich langs die weg verder te richten op praktische toepassingen en zakelijke implicaties van AI. Tijdens de Communitydag verzorgt hij een generatieve AI workshop.

Jolanda Bakker

Vanuit de bouwsteen Human Capital van de Nederlandse AI Coalitie werkt Jolanda aan de uitdagingen op het gebied van human capital voor veel toepassingsgebieden, waaronder onderwijs en de creatieve industrie. Ze zet zich in voor het versneld beschikbaar stellen van kennis van AI via kosteloze awareness trainingen, cursussen en opleidingen.

Jasper Kars

Jasper Kars is Policy Officer Data en AI bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en zet tijdens deze Communitydag de beleidsvisie op (generatieve) AI overzichtelijk uiteen.

Rens Dimmendaal

Rens Dimmendaal is Principal Data Scientist bij Xebia en leidt teams die producten bouwen met data & AI. Ook is hij betrokken bij het Better Images of AI, een initiatief dat aanstuurt op het gebruik van representatief beeld van AI.

Mari Wigham

Mari Wigham, data engineer bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, werkt aan innovatieve manieren om onderzoekers te ondersteunen bij hun werk met het archief. Mari zet haar kennis van semantische technologie in bij meerdere projecten, waaronder Polifonia. Polifonia laat gebruikers de wereld van muziek ontdekken aan de hand van muziekbronnen gelinkt door AI.

Hugo Quené

Prof.dr. Hugo Quené is hoogleraar Kwantitatieve Methoden van Empirisch Onderzoek in de Geesteswetenschappen en directeur van het Centre for Digital Humanities. Het CDH wil alle medewerkers en studenten van de faculteit Geesteswetenschappen aan de UU in hun kracht zetten door hun digitale competenties te verrijken en een ethische en kritische benadering van de digitale geesteswetenschappen te stimuleren.

Max Tiel

Max Tiel werkt als projectleider bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid en is daarnaast oprichter van Thunderboom Records, een innovatielab voor de muziekindustrie. Max is ook betrokken bij AI4Media, een Europees project waarin innovaties en nieuwe toepassingen van AI voor de media-industrie worden ontwikkeld.

Aletta Smits

Aletta Smits is Associate Lector bij de onderzoeksgroep Human Experience & Media Design (HU). Ze doet onderzoek naar hoe ontwerpers kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van Responsible AI. Onlangs ontving ze de Brian Shackel Award voor haar werk. In een nieuw project over de implementatie van publieke waarden in AI werkt ze o.a. samen met de BBC.

Achtergrondinformatie

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is in 2019 opgericht om AI-activiteiten in Nederland uit te voeren en te stimuleren. Het hoofddoel is om in minimaal tien economische en maatschappelijke sectoren AI-innovaties te realiseren. De Werkgroep Cultuur en Media houdt zich bezig met hoe AI de transitie in cultuur en media stuurt (‘AI for culture’) en hoe deze sector kan bijdragen aan de toepassing van AI (‘culture for AI’). Eerder publiceerde de werkgroep hier een position paper over. De bouwsteen Human Capital buigt zich met name over competenties, over het opschalen van AI-onderwijs, de ontwikkeling van nieuw talent, en het her-, bij- en omscholen van werknemers in alle sectoren.

Delen met:

Event informatie

Datum

11/10/2023

Tijden

09:30

- 16:00:15

Locatie

Podium Hoge Woerd

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.