GEANNULEERD!Ambassadeursbijeenkomst ‘AI for Business & Government’

Datum

18 juni 2024

Locatie

Malietoren, gebouw VNO-NCW, Den Haag

Aanmelden

Op 22 juni vindt de tweede ambassadeursbijeenkomst voor ‘AI for Business & Government’ in de Malietoren plaats bij VNO-NCW in Den Haag. Deze bijeenkomst is een onderdeel van het projectencongres Investeren in de samenleving’ van VNO-NCW. Tijdens dit evenement komen overheid, maatschappelijke organisaties,  kennisinstituten en ondernemers samen om te verkennen hoe we maatschappelijke uitdagingen samen met succes aanpakken in deze roerige tijden. De ambassadeursbijeenkomst past helemaal in de thema en is daarom door VNO-NVW geadopteerd voor dit congres.

We nodigen u van harte uit daar tussen 15.00 uur en 16.30 uur bij aanwezig te zijn. Voor deze bijeenkomst nodigen wij mensen uit vanuit overheid en het bedrijfsleven, die betrokken (willen) zijn bij het opleiden van professionals.

Het belang van opleiden in AI

De verwachting is dat circa drie miljoen Nederlanders bijscholing nodig hebben vanwege de manier van werken die verandert door Artificiële Intelligentie (AI). Er zijn niet alleen meer specialisten nodig die kunnen programmeren, onderzoeken en innoveren, maar om AI daadwerkelijk succesvol te maken in de Nederlandse maatschappij zijn er ook mensen nodig die AI kunnen toepassen. Professionals die in een ander vakgebied werken maar begrijpen hoe AI werkt en wat het voor hun vakgebied kan betekenen.

Wat is AI for Business & Government?

In het rapport ‘Opgave AI’ van de WRR uit november 2021 wordt gesproken over het belang van opleiden en daarnaast het certificeren. De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) zet met ‘AI for Business & Government’ de standaard voor professionals op hbo+-niveau neer die in hun werkomgeving AI willen inzetten. De certificering ‘AI for Business & Government’ wordt behaald door het succesvol afleggen van een examen. De officiële certificering van het examen biedt de werkgever de garantie dat de werknemer de kennis en vaardigheden die getoetst worden daadwerkelijk bezit. Ook biedt het de werknemer erkenning en meer waarde op de arbeidsmarkt. De NL AIC heeft gekozen voor Van Haren Learning Solutions als onafhankelijke certificeringsorganisatie.

Voor wie is de certificering bedoeld?

Voor de professional in de breedste zin van het woord. Het is toegankelijk en bedoeld om een grote groep hbo+’ers in de Nederlandse arbeidsmarkt te bereiken. Zowel directies, managers als professionals die in aanraking komen met data en tech.

Ambassadeursbijeenkomst voor ‘AI for Business & Government’

Tijdens de ambassadeursbijeenkomst hoort u meer over de inhoud van het examen, de opleiding om het examen te halen en over het belang voor de Nederlandse werknemer om zich te professionaliseren op dit vlak. Door uw komst kunt u zich aansluiten bij de ambassadeurs die het belang van certificeren en opleiden op AI-gebied in Nederland gaan uitdragen

Programma

We hebben voor u een interactief programma samengesteld, waarbij we u niet alleen over de certificering informeren, maar u ook meenemen in de materie. U zult er zeker ook zelf van leren!

15.00 uur   Welkom, koffie/thee
15.15 uur Wat is het belang van opleiden van professionals op het gebied van AI?’ Su Yin Timp, co-founder I.AMDIGITAL
15.30 uur  ‘Wat zijn algoritmes, een snelle introductie in AI.‘, Stefan Leijnen
16.00 uur ‘Teamleren versus individueel leren’, Ronald van den Hoogen, manager van de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO)
16.15 uur  ‘Waarom nu kiezen voor Ai for Business & Government? Wat is de urgentie vanuit het werkveld en wat doet een ambassadeur?
16.30 uur  Bezoek projectenmarkt om nader kennis te maken met de projecten van VNO-NCW en MKB-Nederland.Doe een mini-cursus gebarentaal, test uw kennis op het gebied van kinderrechten of cybersecurity en leer de mensen kennen die u misschien ook bij uw nieuwe projecten en uitdagingen kunnen helpen.
16.45 uur ‘Waarom nu kiezen voor Ai for Business & Government? Wat is de urgentie vanuit het werkveld en wat doet een ambassadeur?

       

         

        

         

       

        

         

Delen via: