AI-Parade in Bibliotheken Mar en Fean (Friesland)

Datum

1 september 2023

Locatie

Heerenveen, Akkrum, Sneek, Bolsward, Jubbega, Wommels, Workum, Joure, Koudum, Lemmer

Aanmelden

De toenemende digitalisering en daarmee de inzet van Artificiële Intelligentie (AI) heeft de samenleving zowel positief als negatief op scherp gezet. AI maakt al lang een groot onderdeel uit van ons dagelijks leven en zal dat in de toekomst in nog veel grotere mate doen. Een groot deel van de inwoners van Nederland heeft echter nog weinig kennis van AI en is zich nog niet bewust van de impact van de toepassing van AI in hun dagelijks leven.

Om inwoners van Nederland zo veel mogelijk voor te bereiden op een toekomst met AI is het van belang hen direct te betrekken en het niveau van kennis en bewustzijn over AI te verhogen. Om hen in staat te stellen de toepassing van AI zo goed mogelijk in hun dagelijks leven te kunnen benutten.

Start AI-Parade in Bibliotheken Mar en Fean

De AI-Parade is een reizende manifestatie die burgers laat kennismaken met AI en het gesprek laat voeren over de inzet en invloed op de samenleving. Van 9 januari tot en met 22 februari 2023 vindt de AI-Parade plaats in bibliotheken in Heerenveen, Akkrum, Sneek, Bolsward, Jubbega, Wommels, Workum, Koudum, Joure en Lemmer met een interessant programma. De AI-Parade bestaat uit een installatie met verschillende elementen en diverse activiteiten voor jong en oud. 

Gevarieerd programma

In de periode tot en met 22 februari zijn er diverse activiteiten gepland tijdens de AI-Parade, zoals: 

Interesse?

Kijk hier voor meer informatie over het gevarieerde programma bestaande uit diverse activiteiten van de AI-Parade in Bibliotheken Mar en Fean. Bezoek deze pagina voor meer informatie over het belang van deze maatschappelijke dialoog over mensgerichte AI en de aanpak van de AI-Parade. 

Delen via:

Andere evenementen

ECP Jaarfestival 2024

21 november 2024

Fokker Terminal - Den Haag

Bekijk evenement

AI in de GGz

22 november 2024

Rode Hoed, Amsterdam

Bekijk evenement