DEMKit, softwaretool voor onderzoek naar smart grid-technologieën

Gepubliceerd op: 18 juli 2023

DEMKit, een afkorting voor Decentralized Energy Management toolKit, is de softwaretool ontwikkeld aan de Universiteit van Twente voor onderzoek naar slimme netwerktechnologieën. Het is hun "Zwitsers zakmes" bij uitstek om de uitdagingen aan te pakken die de overgang naar hernieuwbare energie met zich meebrengt voor onze energieketen.

De focus van het onderzoek ligt op decentraal beheer van multi-energie energiesystemen (elektriciteit, warmte, waterstof, enz.) met behulp van een model predictive control systeem. Door dit op een gedecentraliseerde manier te doen, zijn de regelsystemen in staat om het lokale energieverbruik te optimaliseren in de richting van autarkie en zo de druk op de energiedistributienetwerken te verminderen.

Inzet van technologie en Artificiële Intelligentie

DEMKit biedt een op cyber-fysieke systemen gericht kader waarin abstracte apparaatmodellen en optimalisatiealgoritmen worden aangeboden om innovatieve slimme en duurzame energieoplossingen te ondersteunen. Tegelijkertijd biedt DEMKit ook een platform waarin deze oplossingen kunnen worden getest door middel van uitgebreide simulaties, hardware-in-the-loop-simulaties en uiteindelijk real-world implementatie in demonstratieprojecten. Om dit te bereiken, heeft DEMKit een sterke focus op systeemintegratie voor multi-energiesystemen. DEMKit is geschreven in Python om het prototypeproces te versnellen en onderzoekers met verschillende achtergronden in staat te stellen zich bij onze inspanningen aan te sluiten om de energiebeheersystemen van de toekomst te ontwikkelen.

Welke uitdaging lost het op?

Kern van de architectuur van DEMKit is het modulaire en cyber-fysieke systeemontwerp paradigma. Alle systeemcomponenten worden individueel gemodelleerd, of ze nu apparaten, infrastructuur of stukken code vertegenwoordigen. Deze componenten interactieren en beïnvloeden elkaar via vooraf gedefinieerde interfaces voor de verschillende klassen. Bovendien wordt abstractie gebruikt om elementaire componenten te bieden die een solide basis vormen om nieuwe energiesystemen en bijbehorende controle- en optimalisatiestrategieën te modelleren. Bijvoorbeeld, een buffermodel kan worden gebruikt als batterij, warmteopslag of waterstoftank, terwijl dezelfde controller kan worden gebruikt door het gebruik van abstracte interfaces. De abstracte apparaatmodellen stellen ons in staat om de controle van energiesystemen te creëren en optimaliseren met onder andere de volgende apparaten:

  • Statische belastingen die niet regelbaar zijn
  • Generatoren die kunnen worden afgeslankt (bijv. PV-panelen)
  • Batterijen en warmtebuffers voor energieopslag
  • Elektrische of waterstofvoertuigen met opslag
  • Slimme wasmachines en vaatwassers
  • Energieconverters, zoals een warmtepomp

Meer informatie

Voor verdere informatie, contactpersonen of meer van dit soort projecten kunt u terecht bij de Werkgroep Energie en Duurzaamheid. Bezoek hiervoor:

Delen via: