Purple Gaze

Purple Gaze

Gepubliceerd op: 13 oktober 2021

AI-platform voor het verzamelen van gegevens uit de hersenen met behulp van oogbewegingen.

Activiteiten op AI gebied

We combineren Eye Tracking en AI om neurale biomarkers van meerdere hersengerelateerde aandoeningen te detecteren, waaronder de ziekte van Alzheimer en autismespectrumstoornis.

Bijdrage aan NL AIC

We hopen een bijdrage te leveren aan de NL AIC door actief deel te nemen aan de evenementen en samen te werken met andere coalitieleden.

Waarom NL AIC?

We delen onze multidisciplinaire expertise op het gebied van neurowetenschappen, AI en Digital Health graag met de Coalitie om de ontwikkeling van AI in Nederland te versnellen.

Bekijk de website van de deelnemer