Netherlands eScience Center

Netherlands eScience Center

Gepubliceerd op: 7 december 2020

Het eScience Center is het nationale centrum voor de ontwikkeling van onderzoekssoftware en digitale methodes.

Activiteiten op AI gebied

We voeren collaboratieve onderzoeksprojecten uit waarin AI wordt toegepast om onderzoeksvragen binnen verschillende wetenschappelijke vakgebieden te beantwoorden. Ook doen we toegepast onderzoek op het gebied van “Explainable AI”, zodat onderzoekers meer inzicht krijgen in de redenen waarom de algoritmiek bepaalde keuzes maakt.

Bijdrage aan NL AIC

Het Netherlands eScience Center brengt hoogwaardige technologische kennis en experts in op het vlak van de wetenschappelijke toepassing van AI-technologieën d.m.v. vernieuwende, herbruikbare en open onderzoekssoftware.

Waarom NL AIC?

Het Netherlands eScience Center wil een brugfunctie vervullen tussen vernieuwende AI-technologieën en de mogelijke toepassingsgebieden binnen verschillende wetenschappelijke vakgebieden. Door vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen, probeert het eScience Center de impact van AI op de wetenschap te vergroten.

Bekijk de website van de deelnemer