Gepubliceerd op: 5 december 2019

FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie met 2.200 leden en 30 brancheverenigingen en platforms. We mobiliseren en verbinden de technologische industrie en de samenleving voor elke vraag of uitdaging waarop technologie het antwoord is.

Activiteiten op AI gebied

FME is in 2019 begonnen met het platform AI for Industry. Binnen dit platform brengen we koplopers in de industrie en hoogwaardige dienstverleners bij elkaar om gezamenlijk de kennis over en de toepasbaarheid van AI binnen de industrie te vergroten.

Bijdrage aan NL AIC

FME coördineert het toepassingsgebied van de technologische industrie. Daarbij leggen we actief de verbinding tussen Smart Industry en de NLAIC.

Waarom NL AIC?

Wij zien AI als een sleuteltechnologie die een grote impact gaat hebben op onze achterban. Middels deelname aan de NLAIC zijn we aangesloten op het netwerk van Nederlandse AI initiatieven.

Bekijk de website van de deelnemer