Amsterdam UMC

Amsterdam UMC

Gepubliceerd op: 16 december 2019

In Amsterdam UMC werken we aan academische patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs & opleidingen. We willen onze patiënten het allerbeste bieden wat de moderne geneeskunde kan bereiken. Daarbij gaan we uit van wetenschap die we binnen eigen onderzoekszwaartepunten hebben ontwikkeld en waarin we internationaal excelleren.

Activiteiten op AI gebied

Steeds meer clinici en onderzoekers maken gebruik van AI. Er zijn inmiddels verschillende algoritmen ontwikkeld voor toepassingen in de zorg, bijvoorbeeld de IC, de oncologie, radiologie, radiotherapie en het regionale Stroke netwerk. Ook werken we met de kennisinstellingen en de Gemeente in Amsterdam aan het AI technology for people programma.

Bijdrage aan NL AIC

Door de uitwisseling van kennis en ervaring met AI met partners van de Nederlandse AI coalitie en waar mogelijk gezamenlijk op te trekken bij nieuwe initiatieven en projecten..

Waarom NL AIC?

Amsterdam UMC wil leidend zijn in het (co)creëren en toepassen van bewezen waardevolle data voor doelgericht gebruik voor de patiënt en voor de (zorg)professional. We doen mee aan de Nederlandse AI Coalitie om de kennis en ervaring met AI met anderen uit te wisselen en waar mogelijk gezamenlijk op te trekken bij nieuwe initiatieven en projecten.

Bekijk de website van de deelnemer