AIMZ

Gepubliceerd op: 13 mei 2022

AIMZ managed energie. We richtten ons in eerste instantie op utiliteitsgebouwen omdat deze technisch het meest eenvoudig en interessant zijn. Interactie met de mens én gebouwen die onderling en met het energienet communiceren is een deelsleutel in de energietransitie.

Activiteiten op AI gebied

Wij koppelen op dit moment kunstmatige intelligentie aan bestaande regeltechniek in gebouwen. Focus voor de directe toekomst in de menselijke interactie met die kunstmatige intelligentie (human-machine teaming).

Bijdrage aan NL AIC

Wij zijn in staat om kennis en kunde effectief om te zetten naar concrete producten die helpen bij de uitdagingen die we onder andere op het gebied van duurzaamheid hebben.

Waarom NL AIC?

Omdat kennisdelen en samenwerking belangrijk is om innovatie vanaf onderzoeksinstituten effectief naar de markt te brengen zodat het niet alleen wordt besproken, maar ook gedaan.

Bekijk de website van de deelnemer