Talkshow Stip op de Horizon AIED

Datum

20 juli 2024

Locatie

Online

Aanmelden

“De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te creëren”. Tijdens deze talkshow wordt er gesproken over en vooruitgeblikt naar de toekomst. ChatGPT heeft voor veel mensen duidelijk gemaakt dat AI een impact zal hebben op de gehele maatschappij, zo ook binnen het onderwijs. Hoe kan AI zorgen voor meerwaarde binnen het onderwijs? En op welke veranderingen zouden leerlingen en docenten zich voor moeten bereiden?

Deze en andere vraagstukken worden besproken tijdens de online talkshow “Stip op de Horizon AIED”. Verschillende sprekers zijn voor dit gesprek uitgenodigd:

Irvette Tempelman – Zij is voorzitter van de werkgroep Mensgerichte AI van de Nederlandse AI Coalitie. Deze werkgroep richt zich op de vragen zoals hoe we ons als samenleving moeten verhouden tot AI. Hoe borgen we onze publieke waarden bij de ontwikkeling en toepassing van AI? De werkgroep werkt aan manieren om samen met mensen te leren en te ontdekken wat de beste en meest wenselijke AI-oplossingen zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van ELSA Labs. ELSA staat voor Ethical, Legal and Societal Aspects. Deze mooie verzameling disciplines vormen een goede basis voor het ontwikkelen van labs.

JaapJan Vroom – Hij is strategisch adviseur educational Innovation en strategisch expert Data enhanced Education. Hij is ook lid van het kernteam van de Pilothub Studiedata en AI van de Npuls (achtjarig programma om het onderwijs in het mbo en hoger onderwijs te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten). De Pilothub wilt o.a. een onderwijssector breed Netwerk Studiedata en AI creëren waarbij er continu wordt geïnventariseerd naar de behoeften en gezocht wordt naar innovatieve ideeën. Ze willen ook een gezamenlijke visie ontwikkelen op de toekomstgerichte inzet van Studiedata en AI.

Wietse van Bruggen – Hij is adviseur bij Stichting Kennisnet op het gebied van technologische innovatie. Om meer grip en sturing te geven, is Kennisnet bezig met het ontwikkelen van een gewenst en gedragen toekomstscenario voor generatieve AI en het funderend onderwijs. Hoe ziet een wenselijke toekomst van onderwijs en generatieve AI eruit? Wat is er belangrijk in deze toekomst? En als we dit gewenste toekomstbeeld willen bereiken, wat is er dan nodig om daar te komen?

Meld u aan voor deze online bijeenkomst en praat mee.

Delen via:

Andere evenementen

ECP Jaarfestival 2024

21 november 2024

Fokker Terminal - Den Haag

Bekijk evenement

AI in de GGz

22 november 2024

Rode Hoed, Amsterdam

Bekijk evenement