Inspiratiesessie AI: kansen voor een CO₂ vrij energiesysteem

Beeld AI bij bericht

De komende 10 jaar wil Nederland grote stappen zetten in de hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare energie. De winning van energie in de toekomst zal sterk leunen op variabele bronnen als wind en zon. Die variabiliteit zorgt voor een behoefte aan energieopslag en vraagsturing, die op hun beurt weer nieuwe businessmodellen met zich meebrengen.

Bij veel toekomstige ontwikkelingen kan AI een belangrijke rol spelen. Het is dan ook belangrijk om te zorgen dat de Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen goed voorbereid zijn op deze nieuwe uitdagingen.

AI: de sleutel in het energiedomein?

AI kan een belangrijke bijdrage leveren aan het versnellen van de energietransitie, onder andere door het ondersteunen van (regionale) besluitvorming, het beter benutten van de bestaande netten, het faciliteren van verschillende partijen om energie-services (levering, opslag, conversie) te leveren of slimmer te consumeren, en het automatiseren van inspectie en onderhoud, met name op moeilijk te bereiken plekken.

Programma

Dit brengt echter ook weer nieuwe vraagstukken met zich mee. De Topsector Energie Digitalisering organiseert samen met de Nederlandse AI Coalitie en Topsector ICT op donderdag 18 november een online inspiratiesessie om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van AI in het energiedomein?
  • Waar kan AI de meeste impact hebben?
  • Wat is er nodig om kennisontwikkeling en innovatie voor deze AI-opgaven te versnellen?
  • Wat kan er nu al worden bereikt met AI?

Deelnemers aan deze sessie zijn in ieder geval:

  • Mathijs de Weerdt, voorzitter werkgroep Energie en Duurzaamheid (NL AIC) en medeauteur van dit position paper (pdf)
  • Frits Grotenhuis, directeur Topsector ICT
  • Harold Veldkamp, directeur Topsector Energie Digitalisering
  • Piet-Jan Blom, directeur AIMZ
  • Hervé Huisman, directeur Gradyent

Ga in gesprek met experts en doe nieuwe inzichten op. De visie, inzichten en input van deze sessie worden integraal gebruikt om de programmering van de komende jaren van Topsector Energie Digitalisering vorm te geven.

Interesse?

Deze sessie is met name interessant voor (potentiële) beslissers en gebruikers in de energiesector evenals professionals met een interesse/belang in ICT-ontwikkelingen. De inspiratiesessie vindt online plaats op donderdag 18 november 2021 van 15:30 tot 17:00 uur, er zijn geen kosten aan verbonden. Schrijf u in via deze link.

Delen met:

Event informatie

Datum

18/11/2021

Tijden

15:30

Locatie

Online event

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.