Inspiratiesessie AI: kansen voor een CO₂ vrij energiesysteem

Datum

24 mei 2024

Locatie

Online event

Aanmelden

De komende 10 jaar wil Nederland grote stappen zetten in de hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare energie. De winning van energie in de toekomst zal sterk leunen op variabele bronnen als wind en zon. Die variabiliteit zorgt voor een behoefte aan energieopslag en vraagsturing, die op hun beurt weer nieuwe businessmodellen met zich meebrengen.

Bij veel toekomstige ontwikkelingen kan AI een belangrijke rol spelen. Het is dan ook belangrijk om te zorgen dat de Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen goed voorbereid zijn op deze nieuwe uitdagingen.

AI: de sleutel in het energiedomein?

AI kan een belangrijke bijdrage leveren aan het versnellen van de energietransitie, onder andere door het ondersteunen van (regionale) besluitvorming, het beter benutten van de bestaande netten, het faciliteren van verschillende partijen om energie-services (levering, opslag, conversie) te leveren of slimmer te consumeren, en het automatiseren van inspectie en onderhoud, met name op moeilijk te bereiken plekken.

Programma

Dit brengt echter ook weer nieuwe vraagstukken met zich mee. De Topsector Energie Digitalisering organiseert samen met de Nederlandse AI Coalitie en Topsector ICT op donderdag 18 november een online inspiratiesessie om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van AI in het energiedomein?
  • Waar kan AI de meeste impact hebben?
  • Wat is er nodig om kennisontwikkeling en innovatie voor deze AI-opgaven te versnellen?
  • Wat kan er nu al worden bereikt met AI?

Deelnemers aan deze sessie zijn in ieder geval:

  • Mathijs de Weerdt, voorzitter werkgroep Energie en Duurzaamheid (NL AIC) en medeauteur van dit position paper (pdf)
  • Frits Grotenhuis, directeur Topsector ICT
  • Harold Veldkamp, directeur Topsector Energie Digitalisering
  • Piet-Jan Blom, directeur AIMZ
  • Hervé Huisman, directeur Gradyent

Ga in gesprek met experts en doe nieuwe inzichten op. De visie, inzichten en input van deze sessie worden integraal gebruikt om de programmering van de komende jaren van Topsector Energie Digitalisering vorm te geven.

Interesse?

Deze sessie is met name interessant voor (potentiële) beslissers en gebruikers in de energiesector evenals professionals met een interesse/belang in ICT-ontwikkelingen. De inspiratiesessie vindt online plaats op donderdag 18 november 2021 van 15:30 tot 17:00 uur, er zijn geen kosten aan verbonden. Schrijf u in via deze link.

Delen via:

Andere evenementen

Mediawijsheid Kennisdag 2024

28 mei 2024

Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, Hilversum

Bekijk evenement

ICAI Day: AI Impact for Tomorrow

5 juni 2024

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam

Bekijk evenement

Hackathon: AI in onderwijs

12 juni 2024

Designlab, Universiteit Twente

Bekijk evenement

Utrecht AI & Mobility Lab

18 juni 2024

Buys Ballotgebouw, Utrecht (Room: 1.65)

Bekijk evenement