AI-hubs

AI-netwerk: een gezamenlijke aanpak

De NL AIC kiest voor het opzetten van één nationaal AI-netwerk, dat opereert als één coherent geheel. De hiertoe gevormde AI-hubs in de verschillende regio’s van Nederland spelen een belangrijke rol in het verbinden en betrekken van lokale bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die werken met Artificiële Intelligentie (AI). Bestaande samenwerkingsverbanden worden hiermee verstevigd en verder uitgebouwd. Dit alles om te komen tot versnelling van technologische ontwikkelingen, van innovatie, van maatschappelijke inbedding en van economische ontwikkelingen.

Delen via: