Pharos, landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen

Pharos, landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen

Gepubliceerd op: 19 May 2020

Pharos zet zich in voor het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen. Ons uitgangspunt is gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen. Pharos deelt nationale en internationale kennis en stimuleert de implementatie daarvan in beleid en praktijk. De wensen en behoeften van de mensen om wie het gaat staan daarbij altijd centraal.

Activiteiten op AI gebied

Pharos is via het programma eHealth4All kennispartner in (landelijke, regionale, lokale) consortia bij de ontwikkeling en implementatie van digitale toepassingen/AI. We richten ons op begrijpelijkheid en gebruiksgemak van digitale toepassingen (via co-creatie) en ondersteunen regionale en lokale implementatie (fieldlabs, proeftuinen, leerkringen).

Bijdrage aan NL AIC

Pharos zet haar kennis, instrumenten en netwerk in om de ambities van de AI Coalitie ten goede te laten komen aan de groepen bij wie de grootste gezondheidswinst kan worden bereikt (o.a. lager opgeleiden, laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden). Pharos neemt o.a. deel aan de werkgroep burger- en patiënten participatie.

Waarom NL AIC?

Pharos ziet AI als veelbelovende sleuteltechnologie die kan bijdragen aan kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor iedereen. Iedereen moet met digitale tools kunnen werken en uitkomsten moeten valide zijn voor de gehele populatie. Onderliggende algoritmen moeten daarom non-discriminerend zijn (inclusieve AI).

Bekijk de website van de deelnemer