Security Delta HSD

Security Delta HSD

Gepubliceerd op: 14 July 2022

HSD is hét nationale veiligheidscluster waar 275 bedrijven, overheids en kennisinstellingen samenwerken op veiligheid in een digitaliserende samenleving. HSD zorgt voor toegang tot kennis, innovatie, markt, kapitaal en talent. Met als doel het versterken van de economie, het creëren van werkgelegenheid en een digitaal weerbaarder Nederland.

Activiteiten op AI gebied

HSD heeft innovatieprogramma’s lopen op het gebied van privacy bestendig data delen, beslisondersteuning, cyberveiligheid en taal en spraaktechnologie voor het veiligheidsdomein

Bijdrage aan NL AIC

HSD zit namens het Ministerie van Justitie en Veiligheid de werkgroep Veiligheid, Vrede en Recht voor. Zo brengt zij relevante nationale spelers samen om effectieve, veilige en verantwoorde AI toepassingen voor het VVR domein te ontwikkelen en in te zetten om zo Nederland koploper te maken op het gebied van mengerichte AI.

Waarom NL AIC?

HSD brengt verschillende stakeholders op één lijn en faciliteert matchmaking en het bouwen van consortia. de NLAIC is hiervoor de perfecte plek

Bekijk de website van de deelnemer