Netherlands Maritime Technology

Netherlands Maritime Technology

Gepubliceerd op: 26 June 2020

Netherlands Maritime Technology (NMT) is de branchevereniging van nederlandse scheepswerven, maritieme toeleveranciers en dienstverleners. Wij werken aan de gezamenlijke belangen van onze leden op het gebied van trade, innovation en human capital.

Activiteiten op AI gebied

Als branchevereniging hebben wij niet direct activiteiten op het gebied van AI, maar wij zien het als onze rol om de toepassing van AI in de sector te laten groeien waar dat een (competitief) voordeel kan bieden.

Bijdrage aan NL AIC

NMT werkt mee in de werkgroep haven en maritiem om, in samenspraak met onze leden, richting te geven aan de maritieme thema’s en door de leden te activeren voor deelname aan projecten die door de NL AIC worden geïnitieerd.

Waarom NL AIC?

Artificial Intelligence gaat de komende jaren grote invloed hebben op de maritieme sector. Zowel in de aansturing van het schip zelf als in het ontwerp en productie van schepen gaan AI toepassingen voor verbeteringen zorgen. De Nederlandse industrie dient kennis op te bouwen over AI om haar competitieve positie te behouden, NMT wil daarbij helpen.

Bekijk de website van de deelnemer