Mooncake AI

Mooncake AI

Gepubliceerd op: 19 January 2022

Mooncake AI biedt verscheidene diensten aan op het gebied van mensgerichte en verantwoorde inzet van AI, zoals advies, training, projectbegeleiding, stakeholder management en UX research.

Activiteiten op AI gebied

Advies, training, kennisdeling, ontwikkeling van methoden en kaders, onderzoek, etc. gericht op mensgericht en verantwoord gebruik van AI.

In de toekomst willen we productontwikkeling meenemen, waarbij het gaat om de ontwikkeling van bruikbare, betrouwbare en acceptabele oplossingen voor eerlijke en verklaarbare AI, en voor mens-AI-samenwerking.

Bijdrage aan NL AIC

Wij zijn betrokken bij verscheidene werkgroepen, en dragen actief bij door niet alleen mee te praten en te luisteren, maar door ook activiteiten op touw te zetten.

Waarom NL AIC?

De ontwikkelingen op het gebied van AI gaan snel, en de potentiële impact is verstrekkend. Om dit alles in goede banen te leiden is samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van kennisdeling, van groot belang. De NLAIC kan daarbij een grote rol spelen, en daar zet ik me graag voor in.

Bekijk de website van de deelnemer