MindLabs

MindLabs

Gepubliceerd op: 5 December 2019

MindLabs is een samenwerkingsverband waarin vier kennisinstellingen, overheden en een groeiend gezelschap van bedrijfspartners, maatschappelijke instellingen en startups participeren.

Wij versterken ontwikkelingen van technologieën die interacteren met menselijk gedrag; oftewel human centered AI, om maatschappelijke uitdagingen op te pakken.

Activiteiten op AI gebied

Wij brengen partijen samen, organiseren kennisbijeenkomsten en initiëren projecten In die projecten leggen wij ons toe op het ontwikkelen en evalueren van nieuwe technologieën, waarbij de kruisbestuiving tussen artificial minds en human minds centraal staat.

Bijdrage aan NL AIC

We versnellen de ontwikkeling van mens en maatschappij door kennis en toepassing van interactieve technologie te verbinden met ondernemerschap. Hierbij staat de interactie tussen mens en technologie centraal.

Waarom NL AIC?

Samen zijn we sterker en komen we verder. AI is niet meer weg te denken uit de samenleving en wij als MindLabs dragen ook ons steentje hieraan bij.

Bekijk de website van de deelnemer