Maastricht University

Maastricht University

Gepubliceerd op: 26 May 2020

Maastricht University (UM) is de meest internationale universiteit van Nederland met meer dan 19.000 studenten en 4.500 medewerkers verdeeld over 18 bachelor- en ruim 50 masterprogramma’s van 6 faculteiten, waar ook fundamenteel en toegepast onderzoek plaatsvindt. Via de Brightlands-campussen investeert UM in een triple helix ecosysteem.

Activiteiten op AI gebied

Maastricht University biedt binnen het onderwijscluster AI hoogwaardige bachelor- en masteropleidingen. Het onderzoek richt zich zowel op de ontwikkeling van fundamentele AI-methoden, als op de verantwoorde inzet van AI in alle sectoren van de maatschappij. Via Brightlands instituut BISS en via KE@Work wordt aan AI-innovaties bij bedrijven gewerkt.

Bijdrage aan NL AIC

Maastricht University is actief vertegenwoordigd in de werkgroepen behorend bij de vijf bouwstenen van de Nederlandse AI Coalitie: Research en Innovatie, Human Capital, Data Delen, Maatschappelijke Acceptatie en Inclusie, en Startups en Scale-ups.

Waarom NL AIC?

Maastricht University beschikt al ruim 30 jaar over uitgebreide kennis en expertise m.b.t. het ontwikkelen van nieuwe AI-methoden, alsook t.a.v. de sociale, maatschappelijke, ethische en juridische aspecten die hierbij van belang zijn. Zij is zich bewust van het grote belang van toepassingen van de AI in alle sectoren van de maatschappij.

Bekijk de website van de deelnemer