Gepubliceerd op: 2 November 2020

De Sociaal-Economische Raad (SER) is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. In de SER werken ondernemers, werknemers en onafhankelijke kroonleden samen.

Activiteiten op AI gebied

De SER voert een actieagenda uit voor Leven Lang Ontwikkelen. De digitale transitie maakt hier onderdeel van uit. Ook in andere trajecten is er aandacht voor de digitale transitie.

Bijdrage aan NL AIC

Door actief te participeren in de werkgroepen Leven Lang Ontwikkelen en Scholing & Arbeidsmarkt

Waarom NL AIC?

Vanwege het belang van de digitale transitie voor de drie doelstellingen van sociaal-economisch beleid, waar de SER zich voor inzet:
– Een evenwichtige economische groei binnen het kader van het streven naar duurzame ontwikkeling
– Een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie
– De totstandkoming van een redelijke inkomensverdeling

Bekijk de website van de deelnemer