Landscape | creating value with AI

Landscape | creating value with AI

Gepubliceerd op: 18 December 2020

Wij maken begrijpelijke, op mensen gefocuste en uitlegbare data-gedreven oplossingen, voor allerlei soorten organisaties. Wij helpen bij zowel kleine eerste stappen als grote strategische transformaties met data en AI, met kennis over wat kan, wat mag en wat je ervoor nodig hebt.

Activiteiten op AI gebied

Wij doen aan advies over en ontwikkeling van AI-oplossingen. We zijn ervaren data scientists die de brug kunnen slaan tussen de techniek en de business. Waar we o.a. mee en aan werken: NLP, complexe tekstanalyse, Explainable AI, Active Learning, Federated Learning, neurale netwerken, sensor- en biometrische data, beeldherkenning en AI Maturity.

Bijdrage aan NL AIC

Wij dragen bij aan de NLAIC in de vorm van praktische kennis en expertise op het gebied van (het ontwikkelen en juist inzetten van) AI.

Waarom NL AIC?

Wij doen mee aan de NLAIC om bij te dragen aan het op de juiste manier inzetten van AI, zodat er maximale waarde uit gehaald kan worden voor de mens op een veilige en transparante manier.

Bekijk de website van de deelnemer