Gepubliceerd op: 22 July 2022

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijswetten en -regelingen uit. Ook voert DUO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet inburgering uit.

Activiteiten op AI gebied

Experimenteren met AI. Synthetische data.

Bijdrage aan NL AIC

DUO is actief in de kerngroep en werkgroep Publieke Diensten.

Waarom NL AIC?

Het is belangrijk om kennis over en ervaringen met AI uit te wisselen met andere (overheids)organisaties.

Bekijk de website van de deelnemer