DEUS

Gepubliceerd op: 18 December 2019

DEUS helpt organisaties, met gebruik van data, design en technologie, human(ity)-centered AI oplossingen te ontwerpen en te bouwen. Onze teams combineren expertise in business strategie, innovatie design, data-science, data-engineering, digital product design en software engineering, om AI-gedreven producten en diensten te ontwikkelen.

Activiteiten op AI gebied

DEUS werkt samen met internationale bedrijven aan het ontwerpen en bouwen van data-science en AI projecten waarbij met gebruik van ML, NLP en Computer Vision bedrijfsprocessen of activiteiten worden geoptimaliseerd. Ook organiseert DEUS met ABN AMRO, Dutch Summer of AI. Het evenement richt zich op het stimuleren van de adoptie van AI in Nederland.

Bijdrage aan NL AIC

Vanuit het DEUS Initiative doen we wereldwijd onderzoek naar ‘best practice’ op het gebied van humanity-centered AI en initiëren wij onze eigen humanity-centered AI projecten (onder meer op het gebied van de energie transitie). Daarnaast publiceren we onderzoek, blogs en een podcast serie over ‘human-centered AI.

Waarom NL AIC?

Als specialist en dienstverlener op het gebied van AI onderschrijven en steunen wij de doelstelling om, aan de hand van een publiek-private samenwerking, relevante partijen samen te brengen en te versterken, zodat Nederland kan kiezen voor een eigen aanpak waarbij we de vruchten van AI ten volle plukken, met kansen voor iedereen.

Bekijk de website van de deelnemer